hartwig julia co to znaczy

Co oznacza Julia Hartwig? Co to jest: pisarka, eseistka, tłumaczka. W okresie wojny łączniczka AK

Co znaczy Hartwig julia

Definicja HARTWIG JULIA: pisarka, eseistka, tłumaczka. W okresie wojny łączniczka AK. Po wojnie współpracowała z licznymi czasopismami, między innymi z "Tygodnikiem Powszechnym" i "Odrą", gdzie między innymi komentowała własne utwory w rubryce Mój wiersz. Regularnie jest zaliczana do grona poetów-klasycystów. Po wyd. I t. wierszy Pożegnania (1956) publikowała mało. Od 1969 zaczęły częściej ukazywać się zbiory jej wierszy: Wolne ręce (1969), Dwoistość (1971), Czuwanie (1978), Chwila postoju (1980), Obcowanie (1987), Czułość (1992). Twórczość H. wyraźnie ewoluowała. Pierwsze tomiki zawierały pogodne, liryczne wiersze. Wolne ręce przyniosły lirykę utrzymaną w poetyce snu, regularnie dramatycznego, niepokojącego. Następnym zwrotem był t. Czuwanie - zachowując nastrój wcześniejszych zbiorów, przyniósł wiersze będące efektem uważnego przyglądania się światu, pragnienia dotarcia do jego istoty (dwoiste widzenie: realność i to, co kryje się pod jej powierzchnią, na przykład wiersz Jeżeli). Powściągliwość wypowiedzi z poprzednich tomów ustępuje miejsca wizyjności albo fantastycznej grotesce. H. przeciwstawia człowieka (niespójność wewn., świadomość własnej niedoskonałości i naznaczenia śmiercią) przyrodzie, tworzącej zamknięty, doskonały układ. Bohater lir. jej utworów - mimo poczucia dramatyzmu istnienia - akceptuje je. W twórczości H. z czasem rozpoczyna dominować proza poet., gdzie widoczny jest wpływ franc. awangardy. O jej twórcach (Apollinairze, de Nervalu) napisała biografie. Wspólnie z mężem, A. Międzyrzeckim, opracowała antologię literaturze amer. Opiewam nowoczesnego człowieka (1992) i napisała kilka książek dla dzieci, na przykład Pierwsze przygody poziomki (1961). Dostała sporo nagród, między innymi PEN Clubu (1980)

Co to jest Julia Hartwig w Słownik definicji H .