józef co to znaczy

Co oznacza Józef Hen? Co to jest: prozaik. W okresie II wojny światowej przebywał w ZSRR. Ukończył

Co znaczy Hen józef

Definicja HEN JÓZEF: prozaik. W okresie II wojny światowej przebywał w ZSRR. Ukończył szkołę pedag., wstąpił do Armii Czerwonej, później I Dywizji im. T. Kościuszki. W 1945 r. ukończył szkołę oficerską w Lublinie. W czynnej służbie wojskowej pozostawał do 1952 r. Założył i prowadził żołnierski teatr "Pogotowie Ratunkowe" i teatr dywizji, współredagował "Orła Białego", "Żołnierza Polskiego" i radiowe audycje dla wojska. Dziedzina pierwszych utworów H. wiązała się z jego doświadczeniami. Debiutancka powieść - pamiętnikarska stosunek Kijów, Taszkient, Berlin. Dzieje włóczęgi (1947), aczkolwiek nie oddawała skomplikowania czasów, zdobyła uznanie czytelników naturalnością narracji. później przyszły reportaże, powieści, nowele, również eksploatujące tematykę żołnierską. Pierwszą powieścią przełamującą zasadę jednoznaczności świata przedstawionego był Kwiecień (1960), którego bohater - prokurator w przededniu decydującej bitwy tuż przed końcem wojny musi zdecydować o losie młodego żołnierza, ważąc racje wojskowe i zwykłe - ludzkie. W 1961 r. W. Lesiewicz zrealizował filmową adaptację tej powieści. Zbiorem opowiadań łamiących stereotypy był Krzyż Walecznych (1956, adaptacja filmowa 1959, reż. K. Kutza), próbą przeniesienia westernu w realia powojennych Ziem Odzyskanych - mikropowieść Toast (adaptacja filmowa Prawo i pięść 1964, reż. J. Hoffmana i E. Skórzewskiej). Odmiennym od poprzednich utworem był dwuczęściowy Teatr Heroda (1966-67): akcja części I Przed ogromną pauzą rozgrywa się przed wojną, II - pt. Opór - w okresie wojny, ukazując patetyczny i ponury obraz Warszawy. W l. 70. H. zwrócił się ku tematyce hist. Powstały wówczas 2 powieści: Przypadki starościca Wolskiego (1976) i stylizowana na romans płaszcza i szpady Crimen. Opowieść jarmarczna (1976), podejmująca na tle barwnego obrazu XVII-wiecznej Rzeczypospolitej problem względności ludzkich ocen. Jednocześnie pisał H. utwory o tematyce współcz.: opowiadanie Mgiełka (1970), powieść Yokohama (1975), romans Milczące pomiędzy nami (1985). Najwybitniejszym utworem H. jest Ja, Michał z Montaigne (1978) - esej-biografia filozofa, mogącego być wzorem dla współczesności, lecz nie znajdującego należnego mu miejsca ani w swojej epoce, ani w XX w. W 1990 r. w paryskiej "Kulturze" pod pseudonim Korab poeta opublikował Oko Dajana - 3 opowiadania o marcu 1968. W 1991 r. w zbiorze opowiadań Nowolipie ożywił świat żyd. ulic przedwojennej Warszawy, widziany oczyma chłopca mieszkającego na jednej z nich, lecz pozostającego w kręgu pol. kultury. Utwory H. zyskały sobie wielu czytelników dzięki atrakcyjnej fabule, żywej narracji i umiejętnie budowanemu napięciu

Co to jest Józef Hen w Słownik definicji H .