jakobini polscy co to znaczy

Co oznacza jakobini polscy? Co to jest: nazwa nadana poprzez przeciwników polit. ekipie radykalnych

Co znaczy Jakobini polscy

Definicja JAKOBINI POLSCY: nazwa nadana poprzez przeciwników polit. ekipie radykalnych działaczy oświec. z kręgu Kuźnicy Kołłątajowskiej (między innymi J. Jasińskiemu, K. Konopce, J. Dembowskiemu, T. Maruszewskiemu, F. Mejerowi, J. Zajączkowi i F. Jelskiemu), którym bliskie były idee rewolucji francuskiej. Opowiadali się za terrorem jako sposobem walki. Za ideowego przywódcę uznali H. Kołłątaja. Ich powiększona aktywność przypada na moment konspiracji przedinsurekcyjnej i stworzenia kościuszkowskiego (((między innymi kierowali samosądami ludu warszawskiego w V i VI 1794 r.). Nie stworzyli zwartej ekipy, nie próbowali przejąć władzy. W lit. ujawnili się jako publicyści polit. i autorzy anonimowych wierszy - zwł. w okresie targowicy, II rozbioru Polski i stworzenia kościuszkowskiego. Była to literatura silnie ekspresywna, lecz prosta - nawet naiwna. Zwracała się otwarcie przeciw Stanisławowi Augustowi i magnatom kolaborującym z zaborcami. Niewydawana drukiem (ocalało mało tekstów), krążąca w odpisach, kształtowała opinię publiczną. Jej doraźna aktualność sprawiła, iż w większości nie wytrzymała próby czasu. W najwyższym stopniu charakterystyczny przykład literaturze jakobińskiej to Wiersz w okresie obchodzonej żałoby poprzez dwór polski po Ludwiku XVI J. Jasińskiego. Poetom z tego kręgu lit. pol. zawdzięcza przekł. franc. literaturze jakobińskiej, ((((między innymi Marsylianki

Co to jest jakobini polscy w Słownik definicji J .