odpowiedź psalmy przyszłości co to znaczy

Co oznacza Odpowiedź na Psalmy przyszłości Spirydionowi Prawdzickiemu? Co to jest: poemat

Co znaczy Odpowiedź na "psalmy przyszłości" spirydionowi prawdzickiemu

Definicja ODPOWIEDŹ NA "PSALMY PRZYSZŁOŚCI" SPIRYDIONOWI PRAWDZICKIEMU: poemat polemiczno-programowy J. Słowackiego wyd. bez zgody autora, bezimiennie. Utwór polemizuje z wyrażonymi w Psalmach przyszłości poglądami Z. Krasińskiego na postęp historii i jego definicja narod. poety. Apoteozowanej szlachcie przeciwstawia Słowacki "młody" lud, który będąc narzędziem i realizatorem woli Opatrzności doprowadzi do rozbicia starych form społ.-polit. i drogą rewolucji umożliwi rozwój. Poecie nakazuje autor nauczyć się pojmowania rzeczywistego sensu dziejów, odczytywania przyszłości wedle genezyjską filozofią, własną rolę powinien realizować poprzez objawienie konieczności rewolucji. Twórczość tak rozumianego poety powinna być rodzajem hymnu na cześć Absolutu i prośbą o pozostawienie narodu w "księgach żywota" poprzez sposobność nieustannego wcielania się duchów narod. Z genezyjskiej interpretacji świata wynika fragmentaryczność poematu, spore zróżnicowanie tematyczne i gatunkowe (na przykład dialog, pamflet, proroctwo, modlitwa, wizja), zmieniający się adresat (autor Psalmów, Absolut, czytelnik) i dość nadzwyczajna przypadek wypowiedzi lit. Uniwersalizm genezyjski pozwolił na swobodne łączenie tradycji antycznej z kulturą chrześc. i rodzimym folklorem tworząc zupełnie nową formę artyst. wyrazu. Krasiński wystąpił z repliką pisząc Psalm żalu, Słowacki już nie zdążył odpowiedzieć

Co to jest Odpowiedź na "Psalmy przyszłości" Spirydionowi Prawdzickiemu w Słownik definicji O .