publica co to znaczy

Co znaczy Publica Res słownik. Co to jest czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979

Co znaczy Res publica

Definicja RES PUBLICA: czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979-81 jako kwartalnik w drugim obiegu, od 1987 oficjalnie jako miesięcznik, a od 1992 pt. "Res Publica Nowa". Red. naczelnym jest M. Władca. "R. P." zajmuje się gł. problemami najnowszej historii Polski, przemianami polit. i społ. w Europie Wschodniej i kulturą niezależną (między innymi pol. lit. emigracyjną).

Słownik Rzecz Czarnoleska:
Co znaczy zbioru J. Tuwima, metafora poet. oznaczająca poezję narod., zaczerpnięta z Mojej piosnki I C. Norwida służy za motto do całego tomiku. Niepokój i bunt ustępują miejsca potrzebie harmonii w świecie i res publica co to jest.
Słownik Rymkiewicz Aleksander:
Co znaczy wileńskiej ekipy lit. Żagary. Pierwsze utwory zamieścił w 1933 r. w dodatku lit. wileńskiego Słowa , odrębnie wydał poemat Tropiciel (1936) i zestaw wierszy Potoki (1938). Tomy literaturze wydane po res publica definicja.
Słownik Reduta Ordona:
Co znaczy opisowo-refleksyjny A. Mickiewicza. Jeden z utworów tworzących legendę stworzenia listopadowego, poświęcony obronie fortu na Woli w 1831 r. Ma postać opowiadania naocznego świadka (adiutanta) - walor res publica co znaczy.
Słownik Radość Pisania:
Co znaczy Szymborskiej z tomu Radość pisania (1967), gdzie autorka rozważa potencjalne możliwości literaturze w tworzeniu obrazu świata. Sztuka i artysta i tajniki warsztatu poetyckiego są tematem, którym res publica słownik.
Słownik Rymkiewicz Jarosław Marek:
Co znaczy dramaturg, eseista, tłumacz. Syn Władysława R. Ukończył polonistykę na Uniw. Łódzkim. Na tej uczelni pracował do 1958 r. W l. 1958-64 współredagował Odgłosy . W 1955 r. był kierownikiem lit. Teatru res publica znaczenie.

Co to jest Publica Res w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: