publica co to znaczy

Co znaczy Publica Res słownik. Co to jest czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979

Co znaczy "res publica"

Definicja "RES PUBLICA": czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979-81 jako kwartalnik w drugim obiegu, od 1987 oficjalnie jako miesięcznik, a od 1992 pt. "Res Publica Nowa". Red. naczelnym jest M. Władca. "R. P." zajmuje się gł. problemami najnowszej historii Polski, przemianami polit. i społ. w Europie Wschodniej i kulturą niezależną (między innymi pol. lit. emigracyjną).

Słownik Rozmowa Z Historią:
Co znaczy Broniewskiego zamieszczony pierwotnie w tomie Bagnet na broń (1943), po wojnie wyłączony, objęty cenzurą, nie ukazał się w państwie za życia poety, gdyż pochodzi z jego pobytu w więzieniu na "res publica".
Słownik Realizm W Literaturze:
Co znaczy na ukształtowaniu wszystkich przedmiotów dzieła lit. wedle przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący zasady antycznej estetyki mimesis. Pojawił się w lit. franc. w poł. XIX w., w "res publica".
Słownik Roki:
Co znaczy z t. Trzy zimy (1936), reprezentujący nurt katastroficzny. Ma postać monologu, udramatyzowanego poprzez obecność dwóch reprezentujących zbiorowość osób: mówiącego ja i milczącego adresata - ty . Ja "res publica".
Słownik Rozmowa Mistrza Polikarpa Ze Śmiercią, In. Dialog Mistrza Polikarpa Ze Śmiercią:
Co znaczy r. poprzez kanonika płockiego Dawida z Mierzyńca, który dał jej z łaciny tytuł De morte prologus (manuskrypt zaginął w trakcie II wojny światowej). Przerwana na 498 wersie. Pierwowzorem tego "res publica".
Słownik Reduta Ordona:
Co znaczy opisowo-refleksyjny A. Mickiewicza. Jeden z utworów tworzących legendę stworzenia listopadowego, poświęcony obronie fortu na Woli w 1831 r. Ma postać opowiadania naocznego świadka (adiutanta) - walor "res publica".

Co to jest Publica Res w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: