publica co to znaczy

Co znaczy Publica Res słownik. Co to jest czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979

Co znaczy "res publica"

Definicja "RES PUBLICA": czasopismo społ.-kult. wychodzące w Warszawie w l. 1979-81 jako kwartalnik w drugim obiegu, od 1987 oficjalnie jako miesięcznik, a od 1992 pt. "Res Publica Nowa". Red. naczelnym jest M. Władca. "R. P." zajmuje się gł. problemami najnowszej historii Polski, przemianami polit. i społ. w Europie Wschodniej i kulturą niezależną (między innymi pol. lit. emigracyjną).

Słownik Radość Pisania:
Co znaczy Szymborskiej z tomu Radość pisania (1967), gdzie autorka rozważa potencjalne możliwości literaturze w tworzeniu obrazu świata. Sztuka i artysta i tajniki warsztatu poetyckiego są tematem, którym "res publica".
Słownik Rozprawa O Stolikowych Baranach:
Co znaczy Białoszewskiego z t. Obroty rzeczy (1956) - cykl Ballady peryferyjne. Tytuł sygnalizuje intencję poważnego mówienia o kulturze uznawanej za znak kiczu, złego smaku. Widok straganów z wielkanocnymi "res publica".
Słownik Realizm W Literaturze:
Co znaczy na ukształtowaniu wszystkich przedmiotów dzieła lit. wedle przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący zasady antycznej estetyki mimesis. Pojawił się w lit. franc. w poł. XIX w., w "res publica".
Słownik Różewicz Tadeusz:
Co znaczy prozaik. W okresie wojny ukończył sekretny kurs podchorążych, walczył w partyzantce AK (1943-44) w okolicach Radomska. Publikował teksty w prasie konspiracyjnej. Po wojnie studiował historię sztuki "res publica".
Słownik Romantyzm:
Co znaczy artystyczny ukształtowany w Europie w 1. poł. XIX w., w Polsce od 1822 r. (wyd. 1 t. Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię, filozofię "res publica".

Co to jest Publica Res w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: