śniadecki co to znaczy

Co oznacza Jan Śniadecki? Co to jest: matematyk, astronom, geograf, filozof, pedagog, krytyk lit

Co znaczy Śniadecki jan

Definicja ŚNIADECKI JAN: matematyk, astronom, geograf, filozof, pedagog, krytyk lit., teoretyk języka, pisarz, autor kalendarzy. Starszy brat Jędrzeja Ś. Studiował w Akademii Krakowskiej, na uniw. w Niemczech, Holandii, Francji, Anglii. W l. 1781-1803 objął katedrę matematyki i astronomii na uniw. krakowskim - współpracował z H. Kołłątajem przy reformowaniu UJ. W trakcie insurekcji kościuszkowskiej pracował w krakowskiej Komisji Porządkowej. Od 1807 r. rektor U. Wil. i kierownik Obserwatorium Astronomicznego. Członek Tow. Przyjaciół Nauk, Tow. Naukowego Krakowskiego, członek-korespondent petersburskiej Akademii Nauk. W młodości związany z radykalną Kuźnicą Kołłątajowską, z czasem przeszedł na pozycje liberalizmu. Do końca życia wierny ideom oświecenia, obrońca klasycyzmu w lit. Obiektem szczególnej troski Ś. był jęz. narod. - domagał się jego wyłączności we wszystkich szkołach, poświęcił mu sporo swoich tekstów (między innymi O j. polskim). Purysta i wybitny stylista, wymagał od lit. polszczyzny jasności, prostoty i bogactwa. Był niechętny wszelkim nowinkom. W rozprawie O pismach klasycznych i romantycznych przeciwstawił się tendencjom romant. W Liście stryja do synowicy potępił "czułą powieść" jako gatunek nadmierną egzaltacją zagrażający ładowi społ. Zwany Jowiszem Litewskim, cieszący się ogromnym autorytetem, został uznany poprzez romantyków za znak odchodzącego pokolenia. A. Mickiewicz ośmieszył go w Romantyczności, czyniąc obrońcą "martwych prawd"

Co to jest Jan Śniadecki w Słownik definicji S .