parnasizm co to znaczy

Co znaczy Parnasizm słownik. Co to jest w literaturze franc. 2. poł. XIX w. Nazwa od antologii Le

Co znaczy Parnasizm

Definicja PARNASIZM: kierunek w literaturze franc. 2. poł. XIX w. Nazwa od antologii Le Parnasse contemporain. Miał odpowiedniki w wielu państwach europ. Był reakcją na romant. kult natchnienia, skłonność do intymności i bezpośredniości wyznań i obciążanie sztuki zadaniami społ. Bronił elitarności literatury. Głosił hasło "sztuki dla sztuki", kult piękna przeciwstawiał brzydocie cywilizacji urbanistycznej. Proponował poezję zobiektywizowaną, erudycyjną, nawiązującą do tradycji antyku, wykorzystującą motywy z kultury orientalnej, egzotycznej, skandynawskiej i celtyckiej. Kładł nacisk na doskonałość formy, w literaturze preferował skomplikowane układy wersyfikacyjne. Rozwinął się gł. w liryce, zwł. opisowej i filoz. W Polsce terminem posługiwano się jako synonimem estetyzmu, artystostwa. Przedmioty p. pojawiły się w lit. okresu pozytywizmu (twórczość F. Faleńskiego), a w większym nasileniu najpierw Młodej Polski ( Z. Przesmycki-Miriam, A. Lange).

Słownik PEN Club:
Co znaczy organizacja pisarzy zał. w Londynie (1922), której celem jest realizacja idei zbliżenia kulturalnego narodów, należą do niej pisarze różnych narodowości i przekonań. Polski oddział P.C. powstał z parnasizm.
Słownik Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Brał udział w stworzeniu styczniowym, za co więziony. Studiował w Szkole Gł. Debiutował w 1864 r. jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod parnasizm.
Słownik Pol Wincenty:
Co znaczy red. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1847-48), kierownik Katedry Geografii na UJ (1849- 52), lekarz h.c. tej uczelni (1850), czł. AU. Uczestnik stworzenia listopadowego na Litwie parnasizm.
Słownik Pragmatyzm:
Co znaczy zainicjowany w Ameryce na przełomie XIX i XX w. poprzez Ch. Peirce'a, W. Jamesa i J. Deweya, którzy poznanie wiązali z działaniem i jego praktycznymi skutkami. P. wiedzę pojmował instrumentalnie parnasizm.
Słownik Podróż Do Ziemi Świętej Z Neapolu:
Co znaczy Słowackiego, którego fragmentem jest Grób Agamemnona, pisany na Wschodzie (1836-37) i w Paryżu (1839), nie ukończony, opubl. w t. 1 Pism pośmiertnych (1866). Narrator - romant. twórca, a zarazem gł parnasizm.

Co to jest Parnasizm w Słownik definicji P .

  • Dodano:
  • Autor: