sowizdrzalska literatura co to znaczy

Co oznacza Literatura Sowizdrzalska? Co to jest: termin wprowadzony poprzez A. Brcknera na

Co znaczy Sowizdrzalska literatura

Definicja SOWIZDRZALSKA LITERATURA: termin wprowadzony poprzez A. Brcknera na ustalenie twórczości anonimowych humorystów pochodzenia plebejskiego z końca XVI i 1. poł. XVII w. Zrodziła się w opozycji do oficjalnej dworskiej kultury i praw i obyczajów świata feudalnego. Wyrażała plebejski sposób widzenia rzeczywistości, z przekorą konstruowała "świat na opak". Drwiła z obowiązujących norm i zasad, konfrontując je z doświadczeniami ludu. Prowokacyjnie chwaliła łotrostwo, złodziejstwo, pijaństwo. Jej postęp rozpoczął się od komedii (tak zwany komedia sowizdrzalska). Anonimowa Wyprawa plebańska (1590) kpiła z postanowień zjazdu w Łęczycy (1589), zobowiązujących duchowieństwo do uzbrojenia i wyprawienia na wojnę jednego pachołka. Źródłem komizmu staje się zachowanie bohaterów chcących sprostać nowej dla nich sytuacji. Parobek o imieniu Albertus na stałe zagościł w lit. Następne: Albertus z wojny (1596) i Komedia rybałtowska nowa (1625) wspólnie z Wyprawą... tworzą grupę ((tak zwany albertusów. Inne znane komedie s. to: Peregrynacja Maćkowa (1612), wykorzystująca gwarę mazurską, i Nędza z Biedą z Polski idą (1624). Patronem l. s. stał się Sowizdrzał, a jej źródła to: plebejska lit. średniow. i renes. i średniow. lit. rybałtowska. Za najwybitniejszego poetę s. uważane jest Jana z Kijan. L. s. chętnie posługiwała się parodią, na przykład psalmu, modlitwy, kazania, listu, peregrynacji, sięgała po fraszkę i facecję. Stworzone w niej sytuacje wykorzystali anonimowi pisarze jezuiccy do rozprawy z innowiercami. Poetyka "świata na opak" wywarła wpływ na humorystykę XVII w., między innymi na twórczość W. Potockiego, Ł. Opalińskiego, S. Lubomirskiego. Wykorzystywali ją również pisarze XX w., na przykład J. Tuwim, A. Słonimski, K. I. Gałczyński, S. Mrożek

Co to jest Literatura Sowizdrzalska w Słownik definicji S .