kuroń jacek co to znaczy

Definicja KUROŃ JACEK w historii Polski: członek PZPR w l. 1953, 1956-1964; współzałożyciel i

Definicja KUROŃ JACEK

Co to znaczy KUROŃ JACEK: (1934-2004) - historyk, działacz polityczny, dziennikarz; członek PZPR w l. 1953, 1956-1964; współzałożyciel i kierownik "drużyn walterowskich" w ZHP (tak zwany czerwone harcerstwo) w l. 1954-1961; po ogłoszeniu razem z K. Modzelewskim dokumentu analityczno-programowego został po raz pierwszy uwięziony (1965-1967); w l. 1976-1981 był jednym z przywódców KOR i KSS KOR; prowadził wykłady w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych; był doradcą NSZZ "Solidarność" (1980-1981); w stanie wojennym internowany (XII 1981 - XI 1982); w l. 1990-1994 był czołowym działaczem Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności; poseł na Sejm od 1989; w rządzie T. Mazowieckiego minister pracy i polityki społecznej (1989-1990); kandydował na prezydenta RP w 1995; między innymi autor prac: Polityka i odpowiedzialność, Wiara i wina.

Czym jest KUROŃ JACEK znaczenie w Słownik definicji K .