zwiˇzek walki czynnej co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK WALKI CZYNNEJ (ZWC) w historii Polski: inicjatorem była Organizacja Bojowa PPS

Definicja ZWIˇZEK WALKI CZYNNEJ (ZWC)

Co to znaczy ZWIˇZEK WALKI CZYNNEJ (ZWC): sekretna organizacja wojskowa; powstała w VI 1908 we Lwowie; inicjatorem była Organizacja Bojowa PPS; jej zdaniem było szkolenie i przygotowanie kadry wojskowej do przyszłej wojny z Rosją; działała raczej na terenie Galicji; patronowała "Strzelcowi"; komendantem był J. Piłsudski; szefem sztabu K. Sosnkowski.

Czym jest ZWIˇZEK WALKI CZYNNEJ (ZWC) znaczenie w Słownik definicji Z .