Idzior co to znaczy

Nazwisko: Idzior. Ludzie o nazwisku Idzior w Polsce

Nazwisko Idzior

Pochodzenie Idzior: 1568 od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


362 Polaków o nazwisku Idzior - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idzior: Idziora, Idziorowie.
Napisz E-mail: idzior@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I