Ignaticzew co to znaczy

Nazwisko: Ignaticzew. Ludzie o nazwisku Ignaticzew w Polsce

Nazwisko Ignaticzew

Pochodzenie Ignaticzew: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Ignaticzew - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaticzew: Ignatizcew, Ignaticzowiew, Ignatitzew, Ignatitzew, Ignatizcew, Ignaticzewa, Ignaticzewowie.
Napisz E-mail: ignaticzew@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I