gromada humań gieysztor jakub co znaczy

GRABSKI STANISŁAW co znaczy GŁÓWNY ZARZĄD INFORMACJI WOJSKA POLSKIEGO krzyżówka GWARDIA LUDOWA WRN krzyżówka

Definicje historyczne na G

 • Co znaczy Humań Gromada Definicja LUD POLSKI co znaczy.
 • Co znaczy Jakub Gieysztor Definicja księgarz, prawnik; działacz Białych; po wybuchu stworzenia styczniowego stał na czele Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy w Wilnie; zesłany na Syberię; wrócił w krzyżówka.
 • Co znaczy Gaudenty Definicja Radzim) (około 960-po 1011) - przyrodni brat św. Wojciecha, uczestnik jego wyprawy misyjnej do Prus; pierwszy arcybiskup gnieźnieński od 1000 co to jest.
 • Co znaczy Agaton Giller Definicja publicysta, działacz polityczny; od 1861 związany z millenerami, a następnie z Czerwonymi; w momencie stworzenia styczniowego członek Rządu Narodowego; autor Historii słownik.
 • Co znaczy Hipolit Gliwic Definicja polityk, ekonomista; w l. 1905-1907 członek PPS, w 1926 minister przemysłu i handlu; zwolennik J. Piłsudskiego; od 1928 członek BBWR; w l. 1928-1930 wicemarszałek senatu czym jest.
 • Co znaczy Generalność Definicja KONFEDERACJA co oznacza.
 • Co znaczy Gołota Definicja SZLACHTA tłumaczenie.
 • Co znaczy Walery Goetel Definicja 1889-1972) - geolog; znany jako badacz Tatr i jeden z twórców ruchu obrony przyrody; współzałożyciel parków narodowych w Tatrach, Pieninach i wokół Babiej Góry przykłady.
 • Co znaczy Golęszyce Definicja ŚLĄSK definicja.
 • Co znaczy Gildie Definicja miejskie organizacje o charakterze obronnym, religijnym i zawodowym; w najwyższym stopniu dostępne były gildie kupieckie encyklopedia.
 • Co znaczy Żołnierza Nieznanego Grób Definicja na placu Saskim w Warszawie; w środkowych arkadach Pałacu Saskiego złożono zwłoki nieznanego żołnierza, prawdopodobnie młodego chłopca poległego w walkach o Lwów, a w jak działa.
 • Co znaczy Aleksander Gierymski Definicja 1850-1901) - malarz; przedstawiciel realizmu; malował pejzaże, obrazy rodzajowe, między innymi Piaskarze , Trumna chłopska czy jest.
 • Co znaczy Maksymilian Gierymski Definicja malarz; walczył w stworzeniu styczniowym; studiował malarstwo w Warszawie i Monachium; malował sceny z stworzenia styczniowego ( Patrol powstańczy ), pejzaże ( Droga w pojęcie.
 • Co znaczy Gubernator Generał Definicja administracją i wojskiem na określonym terenie w Rosji; wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1813 (do 1815); w Królestwie Polskim wprowadzony po upadku stworzenia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wrn Gl Definicja zobacz GWARDIA LUDOWA WRN opis.
 • Co znaczy Ludwik Gorzkowski Definicja działacz polityczny, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; w momencie stworzenia krakowskiego 1846 członek Rządu informacje.
 • Co znaczy Gubernatorstwo Generalne Definicja Generalgouvernement - twór administracyjno-polityczny ustanowiony poprzez niemieckie władze okupacyjne 26 X 1939 na części ziem II RP nie włączonych do III Rzeszy: woj znaczenie.
 • Co znaczy Bronisław Geremek Definicja historyk, działacz polityczny; od 1955 pracownik naukowy Instytutu Historii PAN; w l. 1962-1965 dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu; w l. 1950-1968 członek PZPR co znaczy.
 • Co znaczy Gliwice Definicja została przygotowana na rozkaz Reinharda Heydricha poprzez siły bezpieczeństwa III Rzeszy; przeprowadzona w nocy 31 VIII 1939 pod dowództwem Alfreda Helmuta Naujocksa krzyżówka.
 • Co znaczy GŁÓWNA KOMISJA DO SPRAW UPAŃSTWOWIENIA PRZEDSIĘBIO Definicja NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU co to jest.
 • Co znaczy Żarowa Gospodarka Definicja wypaleniskowa) - mechanizm uprawy roli opierający na karczunku i wypalaniu terytoriów zalesionych, służący w okresie pierwotnym i wczesnośredniowiecznym słownik.
 • Co znaczy Anonim Gall Definicja najprawdopodobniej francuski benedyktyn; autor najstarszej kroniki polskiej w języku łacińskim sporządzonej w l. 1113-1116 na dworze Bolesława Krzywoustego; podstawowe czym jest.
 • Co znaczy Józef Glemp Definicja Polski; pracował w sekretariacie prymasa Polski w l. 1967-1979; w l. 1979-1981 był biskupem warmińskim; od 1981 arcybiskup warszawski i przewodniczący Konferencji co oznacza.
 • Co znaczy Gl Definicja zobacz GWARDIA LUDOWA tłumaczenie.
 • Co znaczy Wschodnia Galicja Definicja MAŁOPOLSKA WSCHODNIA przykłady.
 • Co znaczy Giedymin Definicja ogromny książę litewski od 1316; twórca potęgi państwa litewskiego wskutek podboju ziem ruskich; walczył z naporem Zakonu Krzyżackiego, co było podstawą sojuszu z definicja.
 • Co znaczy Antoni Giełgud Definicja generał; walczył w kampanii napoleońskiej 1812 ( Polacy w wojnach napoleońskich); w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwach pod Grochowem i Ostrołęką encyklopedia.
 • Co znaczy Wojciech Gerson Definicja malarz; studiował w Warszawie i Petersburgu; w jego pracowni malarskiej w Warszawie uczyli się J. Chełmoński i L. Wyczółkowski; współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk jak działa.
 • Co znaczy GŁÓWNY URZĄD KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK Definicja I 1945 powstało Centralne Biuro Kontroli Prasy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego ( bezpieka); jego funkcje przejął dopiero Urząd utworzony dekretem z 5 VII czy jest.
 • Co znaczy Szaniec Grupa Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY pojęcie.
 • Co znaczy Goplanie Definicja plemię zamieszkujące okolice jeziora Gopło na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim, wymienione w Geografie Bawarskim pod nazwą Goeplanie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Witold Gombrowicz Definicja debiutował w latach trzydziestych XX w.; w VIII 1939 wyjechał do Argentyny, a w latach sześćdziesiątych, już jako znany autor, powrócił do Europy (Berlin Zachodni opis.
 • Co znaczy Grodno Definicja litewska w 1432; 2) konfederacja zawiązana w 1793 po przystąpieniu do konfederacji targowickiej Stanisława Augusta Poniatowskiego dla przeprowadzenia na sejmie w Grodnie informacje.
 • Co znaczy Londyn Rewolucyjna Gromada Definicja Polskiego; emigracyjna organizacja działająca w Anglii 1856-1861; próbowała zorganizować sieć konspiracyjną w Wielkopolsce; czołowi działacze: L. Oborski, Z znaczenie.
 • Co znaczy Grochów Definicja 25 II 1831 w czasie stworzenia listopadowego; siły polskie pod faktycznym dowództwem gen. J. Chłopickiego obroniły Warszawę przed wojskami rosyjskimi dowodzonymi poprzez co znaczy.
 • Co znaczy Grody Definicja administracji terytorialnej, na czele stał komes grodowy ( kasztelan), zarządzający także terenem otaczającym gród, zwanym podgrodziem; istniały również grody o krzyżówka.
 • Co znaczy Gubernia Definicja jednostka administracyjna; została wprowadzona poprzez cara w Królestwie Polskim zamiast województw (1837); obejmowała do kilkunastu powiatów co to jest.
 • Co znaczy Joanna Grudzińska Definicja 1799-1831) - księżna łowicka, od 1820 żona wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza słownik.
 • Co znaczy Grotniki Definicja w 1439 pomiędzy wojskami husyckimi Spytka z Melsztyna a wojskami królewskim dowodzonymi poprzez Hinczę z Rogowa i Dobiesława ze Szczekocin, zakończona klęską obozu czym jest.
 • Co znaczy Andrzej Gwiazda Definicja działacz związkowy; współzałożyciel wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu (1978); w VIII 1980 wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku; od co oznacza.
 • Co znaczy Aleksander Grzegorzewski Definicja ziemianin; w okresie stworzenia krakowskiego w 1846 wszedł w skład Rządu Narodowego jako reprezentant Królestwa Polskiego; aresztowany poprzez władze rosyjskie, skazany tłumaczenie.
 • Co znaczy Moraczewskiego Gabinet Definicja do 16 I 1919; sformowany poprzez działacza socjalistycznego, Ű J. Moraczewskiego, blisko związanego z J. Piłsudskim; nakreślił program szerokich reform: socjalnych przykłady.
 • Co znaczy Styl Gotycki Definicja architekturze i sztukach plastycznych; na ziemiach polskich od XIII w. do XV w.; cechami charakterystycznymi w architekturze była konstrukcja, gdzie nie ściany były definicja.
 • Co znaczy Guzów Definicja w 1607 w momencie rokoszu sandomierskiego; regaliści uzyskując poparcie wojska kwarcianego na czele z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim i Janem Karolem Chodkiewiczem encyklopedia.
 • Co znaczy Aleksander Gieysztor Definicja historyk średniowiecza; w momencie II wojny światowej pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK; od 1980 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; w l jak działa.
 • Co znaczy Cyprian Godebski Definicja żołnierz Legionów Polskich we Włoszech, pisarz; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 i stworzenia kościuszkowskiego; po upadku insurekcji uciekł najpierw do Paryża czy jest.
 • Co znaczy Rozjemczy Trybunał Górnośląski Definicja podstawie polsko-niemieckiej konwencji genewskiej z 15 V 1922 dotyczącej podziału Górnego Śląska; istniał do 1937, a jego siedzibą był Bytom; celem tej międzynarodowej pojęcie.
 • Co znaczy Gustaw Gizewiusz Definicja pastor, etnograf, działacz mazurski; walczył o prawa i kulturę ludności mazurskiej; w 1843 uzyskał zgodę władz pruskich na powiększenie liczby obowiązkowych godz. języka wyjaśnienie.
 • Co znaczy 1970 Kryzys Grudniowy Definicja podwyżką cen mięsa przed świętami Bożego Narodzenia, co doprowadziło w dniach od 14 do 18 XII 1970 do fali strajków, które ogarnęły Gdańsk, Gdynię, Elbląg i Szczecin opis.
 • Co znaczy Gniezno Definicja w 1000 w Gnieźnie z udziałem Bolesława Krzywoustego i cesarza Ottona III, który przybył z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha; cesarz powziął decyzję o utworzeniu informacje.
 • Co znaczy Gąsawa Definicja inicjatywy Władysława Odonica doszło do zjazdu książąt: Leszka Białego i Henryka Brodatego, celem zjazdu w G. było rozstrzygnięcie sporu między Władysławem Laskonogim, a znaczenie.
 • Co znaczy Agenor Gołuchowski Definicja 1921) - hrabia; syn Agenora starszego, polityk i dyplomata austriacki; w l. 1895-1906 minister spraw zagranicznych Austro-Węgier, doprowadził między innymi do odprężenia co znaczy.
 • Co znaczy Goci Definicja lud pochodzenia germańskiego, w I w. zasiedlił część Wielkopolski, Kujaw i zach. Mazowsze; w poł. II w. przemieścili się nad Morze Czarne krzyżówka.
 • Co znaczy Seweryn Goszczyński Definicja działacz niepodległościowy, pisarz; członek Związku Wolnych Polaków i Sprzysiężenia Podchorążych; walczył w stworzeniu listopadowym; twórca i lider Stowarzyszenia Ludu co to jest.
 • Co znaczy Władysław Gomułka Definicja 1905-1982) - działacz ruchu komunistycznego, polityk; od 1926 w KPP; w l. 1932-1934 i 1936-1939 więziony za działalność komunistyczną; od 1942 w PPR: członek KC, potem słownik.
 • Co znaczy Głogów Definicja momencie najazdu Henryka V w VIII-IX 1109 zasłynął z bohaterskiej obrony ( wojny polsko-niemieckie) przeprawy na Odrze, co zahamowało postępy wojsk cesarskich czym jest.
 • Co znaczy Gdynia Definicja od 1922 rozpoczęto budowę portu; w 1926 dostała prawa miejskie; największy port i baza marynarki wojennej do 1939; w 1939 bohatersko broniona w czasie kampanii co oznacza.
 • Co znaczy Al Ghazala Definicja w czasie kampanii egipsko-libijskiej jesienią 1941 w obronie Tobruku poprzez wojska angielskie; w ich składzie walczyła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich ( PSZ na tłumaczenie.
 • Co znaczy Wyborcza Gazeta Definicja dziennik ogólnopolski; ukazuje się od 8 V 1989; początkowo organ całej opozycji solidarnościowej; redaktor naczelny A. Michnik przykłady.
 • Co znaczy Gołąb Definicja zawiązana w 1672 u boku Michała Korybuta Wiśniowieckiego przeciwko stronnictwu profrancuskiemu na czele z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem Janem Sobieskim definicja.
 • Co znaczy Sanoka Z Grzegorz Definicja arcybiskup lwowski, mówca, pisarz, humanista; na studiach zetknął się z renesansem włoskim i nowy styl życia szerzył potem na swoim dworze w Dunajewie pod Lwowem, gdzie encyklopedia.
 • Co znaczy Michaił Gorczakow Definicja książę, generał; namiestnik Królestwa Polskiego 1855-1861; popierał rusyfikację szkolnictwa i politykę A. Wielopolskiego; wydał rozkaz stłumienia manifestacji w jak działa.
 • Co znaczy Jerzy Grotowski Definicja reżyser; twórca, kierownik artystyczny i dyrektor Teatru 13 Rzędów w Opolu (1959-1964), eksperymentalnego Teatru Laboratorium we Wrocławiu do 1984; autor manifestu Ku czy jest.
 • Co znaczy Grudziąż Gromada Definicja LUD POLSKI pojęcie.
 • Co znaczy Śląsk Górny Definicja ŚLĄSK wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pułkowników Grupa Definicja RZĄDY PUŁKOWNIKÓW; SANACJA opis.
 • Co znaczy Pruskiego Zaboru Germanizacja Definicja pruskiego po 1820; przejawiała się w zniemczaniu szkolnictwa, sądownictwa i administracji; w Ogromnym Księstwie Poznańskim po likwidacji stanowiska namiestnika i informacje.
 • Co znaczy Galicja Definicja Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim; oficjalna nazwa - Królestwo Galicji i Lodomerii; powierzchnia po kongresie wiedeńskim 78,5 tys. km2; Kraków wspólnie z okręgiem znaczenie.
 • Co znaczy Gl Ludowa Gwardia Definicja wojskowa powołana poprzez PPR na początku 1942; funkcję dowództwa pełnił Sekretariat (Trójka Kierownicza) KC PPR, który kierował działalnością bojową poprzez jednego z co znaczy.
 • Co znaczy Główszczyzna Definicja istniejąca w Polsce do XVIII w., płacona poprzez zabójcę rodzinie zamordowanego tytułem zadośćuczynienia, występowała niezależnie od kary stosowanej poprzez kraj krzyżówka.
 • Co znaczy GŁÓWNA KOMISJA BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POL Definicja Ministerstwie Sprawiedliwości w 1945 do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich ( Najwyższy Trybunał Narodowy); prowadziła zarówno działalność śledczą, jak i dokumentacyjną co to jest.
 • Co znaczy Edward Gierek Definicja działacz ruchu komunistycznego, polityk; w l. 1923-34 we Francji, gdzie od 1926 pracował w górnictwie; w l. 1931-1934 członek Francuskiej Partii Komunistycznej słownik.
 • Co znaczy Ppr Inicjatywna Grupa Definicja inicjatywy Międzynarodówki Komunistycznej dla założenia partii komunistycznej zamiast rozwiązanej KPP; po pierwszej nieudanej próbie drogą lotniczą z Moskwy w okolice czym jest.
 • Co znaczy Grunwald Definicja 15 VII 1410 między 39 tys. wojsk Zakonu Krzyżackiego, dowodzonymi poprzez Ulricha von Jungingen, a sprzymierzonymi wojskami polskimi i litewskimi w sile 45 tys co oznacza.
 • Co znaczy Michał Grażyński Definicja działacz polityczny, historyk; uczestnik III stworzenia śląskiego; w l. 1926-1939 wojewoda śląski; w 1926 współorganizator Związku Naprawy Rzeczypospolitej; w 1928 tłumaczenie.
 • Co znaczy Artur Grottger Definicja rysownik i malarz romantyczny; studiował w Krakowie i Wiedniu; namalował cykl obrazów patriotycznych Warszawa I, Warszawa II, Lithuania, obrazy dotyczące stworzenia przykłady.
 • Co znaczy Germanowie Definicja zamieszkujący pierwotnie tereny Półwyspu Jutlandzkiego, pd. Skandynawii, wysp duńskich; na przełomie II i I tysiąclecia G. rozprzestrzenili się w całej Europie; pod definicja.
 • Co znaczy GENERALNY INSPEKTORAT SIŁ ZBROJNYCH Definicja wojska polskiego w momencie pokoju powołany na mocy dekretu prezydenta RP z 6 VIII 1926 o organizacji najwyższych władz wojskowych, podporządkowany prezydentowi; na encyklopedia.
 • Co znaczy Tadeusz Gajcy Definicja Topornicki, Roman Oścień (1922-1944) - poeta, żołnierz ruchu oporu; w momencie okupacji hitlerowskiej żołnierz AK i redaktor podziemnego czasopisma Sztuka i Naród jak działa.
 • Co znaczy Państwowe Godło Definicja białego z głową zwróconą w prawo, z koroną, dziobem i złotymi szponami, w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku; jego pochodzenie jest czy jest.
 • Co znaczy GRUPY ARTYSTYCZNE W 20-LECIU Definicja Plastyków - awangardowa ekipa artystów działająca we Lwowie w l. 1929-1935, w sztuce reprezentowali luźne powiązania surrealizmu z konstruktywizmem; członkami ekipy pojęcie.
 • Co znaczy Julian Goslar Definicja nauczyciel, działacz niepodległościowy; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; prowadził działalność agitacyjną na terenie Galicji; przygotowywał wybuch stworzenia w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zygmunt Gloger Definicja etnograf, historyk; po ukończeniu Szkoły Głównej i studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął badania etnograficzne zostając członkiem Komisji Historycznej opis.
 • Co znaczy Władysław Grabski Definicja działacz ruchu narodowego, ekonomista i historyk; od 1905 członek Ligi Narodowej; w l. 1905-1912 poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej; w l. 1919-1920 i 1923-1925 minister informacje.
 • Co znaczy Czerwieńskie Grody Definicja czerwieńskiej, z kluczowym ośrodkiem Czerwieniem, na szlaku handlowym z Krakowa do Kijowa; teren sporny między Polską a Rusią; w 981 zajęte poprzez Ruś Kijowską, w 1018 znaczenie.
 • Co znaczy Giedroyc Definicja 1906-2000) - wydawca, dziennikarz, prawnik; w l. 1929-1939 urzędnik ministerialny, równocześnie redaktor Buntu Młodych , od 1937 Polityki ; w l. 1939-1941 w służbie co znaczy.
 • Co znaczy Agenor Gołuchowski Definicja hrabia, konserwatywny polityk galicyjski; w 1859 austriacki minister spraw wewnętrznych; w 1860 jako minister stanu zaproponował autonomię poszczególnych prowincji i krzyżówka.
 • Co znaczy Ildefons Konstanty Gałczyński Definicja pisarz; początkowo związany z ekipą Skamandra, od końca lat dwudziestych wypracował własny, żartobliwie-groteskowy styl twórczości; w momencie II wojny światowej w co to jest.
 • Co znaczy Łukasz Górnicki Definicja polityczny, pisarz, tłumacz; dworzanin Zygmunta II Augusta; znany jako autor Dworzanina polskiego (1566), gdzie przedstawił ideał renesansowego dworzanina, łączącego słownik.
 • Co znaczy Getto Definicja część miasta zamieszkana poprzez mniejszość narodową albo religijną, najczęściej żydowską; w Polsce g. były tworzone dobrowolnie albo przymusowo od końca XV w. (na czym jest.
 • Co znaczy GWARDIA LUDOWA WRN (GL-WRN) Definicja wojskowa powołana poprzez PPS-WRN w X 1939; od 1940 na zasadach autonomicznych w ZWZ, a potem w AK; ponadto KG PPS-WRN podlegała Milicja Robotnicza PPS; podzielona na 16 co oznacza.
 • Co znaczy GŁÓWNY ZARZĄD INFORMACJI WOJSKA POLSKIEGO Definicja wojskowy i organ do ścigania przestępstw w WP; powstał 30 IX 1944 jako Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego; 30 XI 1944 przemianowany na Kluczowy tłumaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Grabski Definicja ekonomista, ideolog ruchu narodowego; prof. uniwersytetów we Lwowie, Warszawie i Poznaniu; w l. 1892-1905 członek PPS; od 1906 członek Ligi Narodowej; od 1907 wiceprezes przykłady.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja GRABSKI STANISŁAW co znaczy GŁÓWNY ZARZĄD INFORMACJI WOJSKA POLSKIEGO krzyżówka GWARDIA LUDOWA WRN (GL-WRN) co to jest GETTO słownik GÓRNICKI ŁUKASZ czym jest. znaczenie.

Co to jest GROMADA HUMAŃ co znaczy GIEYSZTOR JAKUB krzyżówka GAUDENTY co to jest wyjaśnienie.