Iliaszyk co to znaczy

Nazwisko: Iliaszyk. Ludzie o nazwisku Iliaszyk w Polsce

Nazwisko Iliaszyk

Pochodzenie Iliaszyk: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


0 Polaków o nazwisku Iliaszyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iliaszyk: Iliaszyka, Iliaszykowie.
Napisz E-mail: iliaszyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I