borchardt karol olgierd co to znaczy

Borchardt Karol Olgierd, Bogusławski Wojciech, Budzyk Kazimierz, Bohiń, Bohatyrowicz Jan, Baka

Definicje z literatury polskiej na B

 • Definicja Romanse I Ballady Co to jest Mickiewicza, powst. w l. 1819-21, opubl. w Wilnie w 1822 r. Stanowił gł. część I t. Literaturze. Przedmowa O literaturze romantycznej co to jest.
 • Definicja Balladyna. Tragedia w 5 aktach Co to jest Słowackiego powst. w Szwajcarii (1834), wyd. 1839, wyst. we Lwowie 1862; akcja osadzona w czasach przedhist., w kraju Lechitów koło jeziora definicja.
 • Definicja Barok Co to jest kultury europ. obejmująca swym zasięgiem zjawiska od schyłku XVI aż do pocz. XVIII w. Nazwa zapożyczona z historii sztuki, do lit co znaczy.
 • Definicja Cezary Baryka Co to jest Żeromskiego Przedwiośnie, syn Seweryna Baryki, zamożnego urzędnika carskiego w Baku. Wychowywany w dostatku, uwielbiany poprzez zbyt słownik.
 • Definicja Stanisław Barańczak Co to jest krytyk lit., teoretyk lit. Najwybitniejszy przedstawiciel pokolenia Nowej Fali (pokolenia 68). Studiował polonistykę, a następnie pracował znaczenie.
 • Definicja Beniowski Co to jest poemat dygresyjny J. Słowackiego, złożony z 10 pieśni i licznych luźnych fragmentów, z których 5 ukazało się w 1841 r., dalsze powstawały czym jest.
 • Definicja Wacław Berent Co to jest eseista, tłumacz, zajmujący istotne miejsce w lit. Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Studiował edukacji przyr. w Krakowie co to jest.
 • Definicja Ryszard Berwiński Co to jest słowianofil. W l. 1836-40 ogłosił w Przyjacielu Ludu zapisy folklorystyczne i Listy z narodowej pielgrzymki - stosunki z podróży po definicja.
 • Definicja Miron Białoszewski Co to jest dramaturg. Studia polonistyczne zaczął w okresie wojny na tajnym UW i kontynuował po jej zakończeniu. Całe życie spędził w Warszawie. Po co znaczy.
 • Definicja Helena Boguszewska Co to jest publicystka, autorka podręczników przyrody i geografii, działaczka społ. Studiowała edukacji przyr. na UJ. Pracowała w Polskim Komitecie słownik.
 • Definicja Tadeusz Borowski Co to jest dziennikarz. Dzieciństwo spędził w ZSRR, do Polski powrócił w 1933 r. W okresie wojny pracował jako stróż nocny w spółce budowlanej i uczył znaczenie.
 • Definicja Franciszek Bohomolec Co to jest pisarz, wydawca, dziennikarz reprezentujący poglądy obozu królewskiego. Uczestnik obiadów czwartkowych. Jeden z wszechstronniejszych czym jest.
 • Definicja Roman Brandstaetter Co to jest powieściopisarz, pisarz, tłumacz. Reprezentant nurtu rel. w pol. lit. współczesnej. Ukończył polonistykę na UJ (1924-29). W Paryżu co to jest.
 • Definicja Raju Bramy Co to jest Andrzejewskiego osnuta na autentycznym wydarzeniu krucjaty dziecięcej do Ziemi Świętej, która prowadzona poprzez 12-letniego Stefana z definicja.
 • Definicja Andrzej Braun Co to jest reporter. W okresie II wojny światowej żołnierz AK. Studiował filologię pol. w Łodzi i we Wrocławiu. W 1948 r. zamieszkał w Warszawie. W l co znaczy.
 • Definicja Kazimierz Brodziński Co to jest historyk i teoretyk lit., pisarz, tłumacz. W l. 1809-13 służył w armii Księstwa Warszawskiego. Po klęsce pod Lipskiem otrzymał się do słownik.
 • Definicja Władysław Broniewski Co to jest Postać b. skomplikowana, o bogatym i niełatwym życiorysie. W PRL zdefiniowany jako czołowy pisarz proletariatu, między innymi autor Słowa o znaczenie.
 • Definicja Brzozowski Stanisław Leopold, pseud. Adam Czepiel Co to jest powieściopisarz, jeden z najwybitniejszych krytyków lit. i publicystów Młodej Polski. W 1869 r. zaczął studia na wydziale przyr. UW. W 1897 czym jest.
 • Definicja Jan Brzękowski Co to jest autor rozpraw o literaturze. Pisał po pol. i franc. Studiował farmację, romanistykę i polonistykę na UJ. W 1927 r. dostał doktorat z co to jest.
 • Definicja Bunt Co to jest niezgody, sprzeciwu jednostki albo zbiorowości wobec zasad, norm, obyczaju, wiary, władzy i tym podobne Biblia (ST) - woli Boga nie definicja.
 • Definicja Baczyński Krzysztof Kamil, pseud. Jan Bugaj Co to jest wyniósł zainteresowanie poezją - tata był krytykiem lit., matka autorką książek dla dzieci i młodzieży. W VI 1939 r. zdał maturę w co znaczy.
 • Definicja Bogurodzica Co to jest utwór poet., pieśń-hymn. Nieznany jest pierwotny, oryginalny tekst. Pierwsze zapisy pochodzą z pocz. XV w. I - tak zwany kcyński: zawiera 2 słownik.
 • Definicja Ballada z tamtej strony Co to jest Czechowicza podejmujący temat śmierci. Nie ma w utworze próby wyjaśnienia jej tajemnicy (inc. o śmierci nic już nie wiem ) - jest znaczenie.
 • Definicja Zenon Maciej Bordowicz Co to jest współpracujący z czołowymi pol. teatrami. W jego twórczości reprezentowane są wszystkie rodzaje lit., od liryki Galaad (1962) i Sezon po czym jest.
 • Definicja Szymon Budny Co to jest zwolennik kalwinizmu, związany z dworem M. Radziwiłła Czarnego; później arianin - podwójnie ekskomunikowany za radykalne poglądy (1582, 84 co to jest.
 • Definicja Jagiellońska Biblioteka Co to jest najstarszych bibliotek w Polsce, zał. wspólnie z Akademią Krakowską w 1364 r. Pierwsze zbiory powstawały przy poszczególnych kolegiach definicja.
 • Definicja Stanisław Baczyński Co to jest Kamila, krytyk lit. i dziennikarz, żołnierz Legionów, uczestnik III stworzenia śląskiego, współorganizator plebiscytu na Śląsku, red. pism co znaczy.
 • Definicja Broń Na Bagnet Co to jest Broniewskiego powst. w pierwszych dniach kwietnia 1939; wobec narastającego zagrożenia ze strony III Rzeszy stał się, wg słów autora słownik.
 • Definicja Bajronizm Co to jest lit., ideowych i obycz. z 1. poł. XIX w., powstały pod wpływem legendy G. Byrona. B. ukształtował specyficzny typ bohatera: wybitnej znaczenie.
 • Definicja Robotów Bajki Co to jest utrzymane w konwencji baśni, gdzie rozpoznać można jednoznacznie zarysowany świat ludzi dobrych i złych, mądrych i niemądrych, pięknych czym jest.
 • Definicja Adam Bahdaj Co to jest Studiował na UJ (prawo) i w SGH w Warszawie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., później przedostał się na Węgry, gdzie co to jest.
 • Definicja Kwiaty Białe Co to jest prozy C. Norwida, jakby fragm. dziennika. Dopełnienie Czarnych kwiatów. Na tle wybranych zdarzeń sformułował Norwid teorię białości i ciszy definicja.
 • Definicja Edward Balcerzan Co to jest lit., pisarz, od 1985 r. prof. UAM w Poznaniu, współred. mies. Nurt (1968-81) i dwumies. Teksty (1972-81), red. Tekstów Drugich (1990-92 co znaczy.
 • Definicja Bałucki Michał, pseud. Elpidon, Załęga Co to jest prozaik, dziennikarz; uczestnik stworzenia styczniowego. Debiutował jako pisarz w Dzienniku Literackim (to on jest autorem wiersza Dla słownik.
 • Definicja Stanisław Baliński Co to jest tłumacz blisko związany ze Skamandrem. Studiował prawo i polonistykę na UW, ukończył także Wyższą Szkołę Muzyczną, od 1922 r. jako znaczenie.
 • Definicja Bandrowski Jerzy, pseud. Tersytes, Ters, Vorax Co to jest dziennikarz, starszy brat J. Kadena-Bandrowskiego. Studiował slawistykę i filozofię na UJ i uniw. w Pradze. Lata 1915-19 spędził w Rosji czym jest.
 • Definicja Bełza Władysław, pseud. Piast, W. Ostrowski, Nie wiem kto Co to jest poeta dla dzieci. Studiował lit. w Szkole Głównej. W 1869 r. zamieszkał w Poznaniu, gdzie był współred. pisma dla dzieci Promyk i co to jest.
 • Definicja Henryk Bardijewski Co to jest Ukończył filologię pol. na UW. W l. 1957-85 współpracował z Polskim Radiem. W swoich satyr.-obycz. utworach chętnie posługuje się ironią i definicja.
 • Definicja Jan Baranowicz Co to jest tłumacz, rzeźbiarz. W okresie II wojny światowej żołnierz Batalionów Chłopskich. Aresztowany poprzez gestapo w Tarnowie. Po wojnie co znaczy.
 • Definicja Brzeska Biblia Co to jest najpiękniejszych dokonań translatorskich epoki (przekład kalwiński). Zespół wyjaśnia (między innymi J. Łaski, F. Stankar, P. Statorius, A słownik.
 • Definicja Bema pamięci żałobny rapsod Co to jest napisany w 1851 r. w rocznicę śmierci gen. J. Bema. Niewydany za życia Norwida, ogłoszony drukiem w poezji i Sztuce w 1910 r. jest hołdem znaczenie.
 • Definicja Feliks Bernatowicz Co to jest bibliotekarz w Puławach 1823-31. Do nurtu sentymentalnego należy jego powieść Nierozsądne śluby (t.1-2, 1820), odmianą hist. są Pojata czym jest.
 • Definicja Zofii Królowej Biblia Co to jest pol. przekład ST z epoki średniowiecza, wykonany na zlecenie Zofii (czwartej żony króla Władysława Jagiełły) poprzez kilku wyjaśnia. Tekst co to jest.
 • Definicja Polskie Betlejem Co to jest jasełka L. Rydla w 3 aktach z interludiami i barwnymi ilustracjami W. Tetmajera. Bożonarodzeniowa opowieść betlejemska, krakowski krajobraz definicja.
 • Definicja Polskie Biblie Co to jest translatorskie w Polsce rozpoczęły się w XV w. Jedyny całkowity przekład średniow. to Biblia królowej Zofii. Reformacja zainicjowała co znaczy.
 • Definicja Lublina Z Biernat Co to jest wykształcony ksiądz. Pochodził z rodz. mieszczańskiej. Od 18 roku życia na dworach magnackich. Autor pierwszej (jak sądzono do niedawna słownik.
 • Definicja Biernacki Mikołaj, pseud. Rodoć Co to jest tłumacz. Twórczość lit. zaczął od tłum. utworów satyr. P. J. Brangera, do których dodawał swoje próby, wyd. w zeszytach od 1876 pt. Piosnki znaczenie.
 • Definicja Józef Bielawski Co to jest komediopisarz. Jego Natrętami zainaugurował swą działalność pierwszy teatr publiczny w Polsce (16 XI 1765). Aczkolwiek autor pomysł czym jest.
 • Definicja Jacek Bocheński Co to jest dziennikarz. Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście (1949), później wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951 co to jest.
 • Definicja Jan Błoński Co to jest lit., studiował filologię pol. na UJ pod kierunkiem K. Wyki, potem pracownik IBL, habilitowany 1969, od 1981 prof. UJ. Swój pierwszy definicja.
 • Definicja Józef Bliziński Co to jest komediopisarz, uczestnik stworzenia styczniowego. Debiutem komediowym Imieniny (pierwotny tytuł Konkurenci, 1860) zapoczątkował model co znaczy.
 • Definicja Bluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet Co to jest Warszawie. Jedno z najstarszych pism żeńskich w Europie. I redaktorka: M. Ilnicka (1865-95). W sporze pozytywistów z romantykami słownik.
 • Definicja Pozytywistyczny Bohater Co to jest nośnikiem przedmiotów programowych epoki: człowiek klasy średniej albo reprezentant prostego ludu - kupiec Wokulski z Lalki B. Prusa znaczenie.
 • Definicja Romantyczny Bohater Co to jest lit. romant. o jednoznacznie zakreślonej biografii, gdzie wyróżniają się buntownicza natura, łatwe uleganie emocjom, wrażliwość, egzaltacja czym jest.
 • Definicja Jurko Bohun Co to jest postaci powieści H. Sienkiewicza Ogniem i mieczem, młody podpułkownik perejesławski wojsk kozackich w służbie Rzeczypospolitej. Zwracał co to jest.
 • Definicja Brązownicy Co to jest Żeleńskiego (Boya) będący kontynuacją sporu o prawo do rzetelnej informacji o życiu i osobowości ogromnych pisarzy. Boy polemizuje z synem definicja.
 • Definicja Wacław Borowy Co to jest krytyk i eseista, prof. polonistyki uniw. we Lwowie, Krakowie i Warszawie, wykładowca lit. pol. na uniw. w Londynie (1930-35), członek PAU co znaczy.
 • Definicja Juliusz Boski Co to jest J. Bocheńskiego, gdzie szczegółowo zarysowane zostały portrety psychol. ogromnych postaci hist., takich jak Katon, Cycero, a w pierwszej słownik.
 • Definicja Maciej Boryna Co to jest powieści W. S. Reymonta Chłopi, najbogatszy gospodarz w Lipcach, tata Antka. Zaawansowany wiek i dwukrotne wdowieństwo nie stanowią znaczenie.
 • Definicja Kazimierz Brandys Co to jest brat Mariana. Studiował prawo na UW, w l. 1945-50 współred. Kuźnicy , 1950-52 i 1956-60 Nowej Kultury , od 1981 zamieszkał we Francji czym jest.
 • Definicja Jerzy Broszkiewicz Co to jest dramatopisarz, dziennikarz. Studiował w Akademii Muzycznej, red. Muzyki , współprac. wielu czasopism, współred. Przeglądu Kulturalnego co to jest.
 • Definicja Andrzej Brycht Co to jest Przedstawiciel pokolenia 56. Członek redakcji Współczesności . Współpracował z Kulturą i Twórczością . W l. 1971-87 przebywał na emigracji definicja.
 • Definicja Brzezina Co to jest Iwaszkiewicza, którego zdarzenia rozgrywają się latem w 1. poł. XX w. Do odludnej leśniczówki Bolesława przyjeżdża jego brat Staś, od lat co znaczy.
 • Definicja Brulion Co to jest wychodzący w Krakowie od 1986 r. poza cenzurą, od 1990 r. oficjalnie. Red. naczelny: R. Tekieli. Wokół pisma skupiła się ekipa poetów słownik.
 • Definicja Leopold Buczkowski Co to jest grafik. Studiował polonistykę w Krakowie, Lwowie i Poznaniu i malarstwo na ASP w Warszawie. Po powrocie do rodzinnego Podkamienia znaczenie.
 • Definicja Mieczysława Buczkówna Co to jest Żona M. Jastruna, matka T. Jastruna. Studiowała polonistykę w Łodzi. W l. 1966-72 współred. literaturze . Współpracowała z Więzią czym jest.
 • Definicja Korab Stanisław Brzozowski Co to jest najciekawszych poetów Młodej Polski, tłumacz. Syn poety romant., Karola B. W okresie studiów na Uniw. Lwowskim (filozofia, prawo, teologia co to jest.
 • Definicja Teodor Bujnicki Co to jest pisma Żagary , współzałoż. i członek skupionej wokół niego ekipy poet. Studiował historię na U. Wil. Autor literaturze lir. i satyr definicja.
 • Definicja Butonierce W But Co to jest debiutanckiego tomu B. Jasieńskiego, manifest postawy poety futurystycznego, widzącego sedno życia i tworzenia w wyprzedzeniu swojej epoki co znaczy.
 • Definicja Karol Bunsch Co to jest dziennikarz, tłumacz, syn rzeźbiarza Alojzego. Ukończył studia prawnicze na UJ, doktoryzował się i pracował jako adwokat. Twórczość słownik.
 • Definicja Buyno Arctowa Maria, pseud. i krypt. Ciocia Mania, Jagmin Co to jest książek dla dzieci i młodzieży. W l. 1905-39 redagowała tygodnik Moje Pisemko . Pozostawiła kilkadziesiąt baśni, opowiadań, powieści znaczenie.
 • Definicja Stanisław Jan Bystroń Co to jest historyk kultury i lit. Studiował na UJ, w Paryżu i Wiedniu. Kierownik katedry etnologii na Uniw. Poznańskim (od 1919), katedry socjologii czym jest.
 • Definicja Bitwa o Monte Cassino Co to jest reportaż M. Wańkowicza, wyjątkowy w dziedzinie dokumentacji jednego wydarzenia (rozmowy z uczestnikami bitwy, wiedza autora - korespondenta co to jest.
 • Definicja Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi Co to jest wyd. w Warszawie w l. 1841-1914, do czasu stworzenia Ateneum jedyne czasopismo nauk.; w momencie międzypowstaniowym stanowiła istotny definicja.
 • Definicja Lech Bądkowski Co to jest dziennikarz, żołnierz kampanii wrześniowej i walk na Zachodzie, zrzucony do państwie jako cichociemny; aktywny uczestnik strajków co znaczy.
 • Definicja Narodowa Biblioteka Co to jest biblioteka państwowa z siedzibą w Warszawie, organizowana od 1919, otwarta w 1930 r. Fundamentem jej zasobów były między innymi słownik.
 • Definicja Marianna Bocian Co to jest Jej wiersze i recenzje zamieszczały między innymi Agora , Odra , Nad-odrze , Konfrontacje . Twórczość poetycka B. jest trudna w odbiorze znaczenie.
 • Definicja Tadeusz Breza Co to jest eseista. W 1926 r. wstąpił do zakonu benedyktynów, wydalony po półtorarocznym nowicjacie. Studiował prawo w Poznaniu i filozofię na UW i w czym jest.
 • Definicja Ballada Co to jest z t. Władca Popiel i inne wiersze (1962), dedykowany J. Andrzejewskiemu, poświęcony pamięci T. Gajcego. Przeplatają się w nim partie co to jest.
 • Definicja Ernest Bryll Co to jest dramatopisarz, krytyk, dziennikarz; kierownik lit. zespołów filmowych i Teatru Polskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w definicja.
 • Definicja Józef Baran Co to jest Publikował na łamach Tygodnika Kulturalnego , Tygodnika Powszechnego i Życia Literackiego . Literatura B. przedstawia wieś, rodzinę co znaczy.
 • Definicja Zbigniew Bieńkowski Co to jest tłumacz. Studiował prawo i filologię romańską na UW i w Paryżu. Wojnę przeżył w Warszawie. W l. 1945-46 był sekretarzem redakcji słownik.
 • Definicja Bielski Marcin, właśc. Wolski Co to jest kronikarz. Debiutował Żywotami filozofów (1535, tłum. czes. wersji wyboru G. Burleya), które zawierają urozmaicone fikcją lit. biografie znaczenie.
 • Definicja Operze W Bal Co to jest Tuwima; powst. 1936, skonfiskowany poprzez cenzurę, ukazał się dopiero po wojnie w tyg. Szpilki (1946), potem w 3. t. Dzieł (1958 czym jest.
 • Definicja Marian Brandys Co to jest hist., brat Kazimierza. Studiował prawo i ekonomię na UW. Uczestnik walk w 1939 r., wzięty do niem. oflagów, korespondent wojenny operacji co to jest.
 • Definicja Załuskich Biblioteka Co to jest jedna z nielicznych na świecie biblioteka publiczna, ufundowana poprzez braci A. S. i J. A. Załuskich - pierwszy był inicjatorem fundacji definicja.
 • Definicja Brzechwa Jan, właśc. J. Lesman Co to jest tłumacz. Ukończył prawo na UW. W l. 1924-39 pracował jako adwokat. Był członkiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego, radcą prawnym co znaczy.
 • Definicja Bronisław Jerzy Braun Co to jest krytyk, filozof. Studiował polonistykę na UJ. W l. 1926-27 redagował Gazetę Literacką , w 1932- -39 pismo Zet . W okresie okupacji należał słownik.
 • Definicja Chrobry Bolesław Co to jest 5 częściach A. Gołubiewa (Puszcza, Szło nowe, Złe dni, Rozdroża, Wnuk) ukazujący rolę tego króla w umacnianiu pol. państwowości. Fabuła znaczenie.
 • Definicja Bez dogmatu. Powieść współczesna Co to jest Sienkiewicza, prwdr. w Słowie . Napisane w pierwszej osobie rozważania wrażliwego intelektualisty są lit. próbą scharakteryzowania czym jest.
 • Definicja Andrzej Bursa Co to jest dramaturg, dziennikarz. Legenda pokolenia 56. Studiował bułgarystykę na UJ. W 1957 r. był reporterem w Dzienniku Polskim . Zmarł w wieku 25 co to jest.
 • Definicja Bratny Roman, właśc. R. Mularczyk Co to jest oficer AK, uczestnik stworzenia warszawskiego, po jego upadku w obozie jenieckim. W okresie wojny redagował sekretne pismo lit. Dźwigary definicja.
 • Definicja Kazimierz Braun Co to jest Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Lublinie, Wrocławiu), zainteresowany gł. dramaturgią współcz. (inscenizacje S. I. Witkiewicza i T. Różewicza co znaczy.
 • Definicja Przypowieści I Bajki Co to jest bajek I. Krasickiego zawierający 106 krótkich utworów, wiersz dedykacyjny Do dzieci i Wstęp do bajek zapowiadający gorzką filozofię słownik.
 • Definicja Andrzej Bobkowski Co to jest wykształcenia handlowiec. Z Polski wyjechał przed II wojną światową. Okupację przeżył we Francji; współpracował z ruchem oporu znaczenie.
 • Definicja Maria Lesław Bartelski Co to jest dziennikarz, członek ekipy lit. Sztuka i Naród. Twórczość zaczyna poematem Przeciw zagładzie (1948), następnie wydaje zestaw liryków Patrol czym jest.
 • Definicja Olgierd Budrewicz Co to jest Studiował w konspiracyjnej Wyższej Szkole Dziennikarskiej i na tajnym UW, żołnierz AK, uczestnik stworzenia warszawskiego. Długoletni co to jest.
 • Definicja Józef Baka Co to jest późnego baroku. Studiował na Akademii Wileńskiej. Nauczyciel w szkołach jezuickich. Kaznodzieja między innymi Bractwa Dobrej Śmierci definicja.
 • Definicja Jan Bohatyrowicz Co to jest Orzeszkowej Nad Niemnem, syn Jerzego, bratanek Anzelma, młody i pełen wdzięku następca rodu schłopiałej szlachty zamieszkującej zaścianek co znaczy.
 • Definicja Bohiń Co to jest Konwickiego. Rodzinna historia (mitologia) autora w konwencji tradycyjnego romansu. Opowieść o tragicznej miłości Heleny Konwickiej (babki słownik.
 • Definicja Kazimierz Budzyk Co to jest literatury. Studiował polonistykę na UW. Jako pracownik Biblioteki Narodowej (1937-44) w okresie okupacji brał udział w ratowaniu pol znaczenie.
 • Definicja Wojciech Bogusławski Co to jest aktor, reżyser, dyrektor teatru. Służył w gwardii pieszej litew., wbrew woli ojca opuścił wojsko w randze podchorążego i zaczął pracę w czym jest.
 • Definicja Olgierd Karol Borchardt Co to jest Szkołę Morską w Tczewie. Studiował prawo we Lwowie. W okresie II wojny światowej służył jako oficer na transatlantykach Piłsudski i Chrobry co to jest.

Słownik literatury w szkole

Co to znaczy w literaturze polskiej? Jak jest w literaturze? Jakie znaczenie, wyjaśnienie, opis z literatury.

Definicja Borchardt Karol Olgierd, Bogusławski Wojciech, Budzyk Kazimierz, Bohiń, Bohatyrowicz Jan, Baka Józef, Budrewicz Olgierd, Bartelski Lesław Maria, Bobkowski znaczenie.

Co to jest Borchardt Karol Olgierd, Bogusławski Wojciech, Budzyk wyjaśnienie.