benedyktyni bogowie co znaczy

BARLICKI NORBERT co znaczy BAGIŃSKI KAZIMIERZ krzyżówka BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL co to jest krzyżówka

Definicje historyczne na B

 • Co znaczy Benedyktyni Definicja ZAKONY co znaczy.
 • Co znaczy Słowiańscy Bogowie Definicja POGAŃSTWO krzyżówka.
 • Co znaczy Świętokrzyska Brygada Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE co to jest.
 • Co znaczy Stanisław Jan Bystroń Definicja etnolog, socjolog, historyk kultury i literatury, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, członek towarzystw naukowych między innymi Polskiej słownik.
 • Co znaczy Traktat Będziński Bytomsko Definicja BYCZYNA czym jest.
 • Co znaczy Polski Barok Definicja dziwaczny, bezładny) - epoka w historii kultury pomiędzy odrodzeniem polskim, a oświeceniem polskim, czyli od schyłku XVI do pierwszej poł. XVIII w.; w historii co oznacza.
 • Co znaczy Polskę Coś Boże Definicja rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego napisana poprzez A. Felińskiego na cześć Aleksandra I; muzyka J. Kaszewski; ogłoszona w Pamiętniku Warszawskim w 1816; po tłumaczenie.
 • Co znaczy Bch Chłopskie Bataliony Definicja konspiracyjna ruchu ludowego; powstały na wiosnę 1941 na bazie organizowanej od połowy 1940 poprzez SL Roch Chłopskiej Straży ( Chłostra ); jej żołnierzami byli raczej przykłady.
 • Co znaczy Bbwr Definicja zobacz BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM definicja.
 • Co znaczy Bch Definicja zobacz BATALIONY CHŁOPSKIE encyklopedia.
 • Co znaczy Brześć Definicja 3 III 1918 w Brześciu nad Bugiem pomiędzy Niemcami i ich sojusznikami a Rosją Radziecką; na mocy tego traktatu bolszewicy wycofali się z Estonii, Łotwy, Litwy jak działa.
 • Co znaczy Bóżnica Definicja SYNAGOGA czy jest.
 • Co znaczy Zawodowe Związki Branżowe Definicja CENTRALNA Porada ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH pojęcie.
 • Co znaczy Bezkrólewie Definicja interregnum - bezkrólewie) - moment od śmierci króla albo jego abdykacji, do wyboru nowego władcy (w monarchii dziedzicznej moment po wymarciu dynastii); Bezkrólewia w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Belotto Bernardo Definicja 1721-1780) - malarz wenecki na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego; przydomek zapożyczył od sławniejszego wuja, Antonia Canala, także zwanego Canaletto; działał na opis.
 • Co znaczy Bernardyni Definicja ZAKONY informacje.
 • Co znaczy BESELER HANS HARTWIG VON Definicja 1850-1921) - generał niemiecki; w l. 1915-1918 generał?gubernator warszawski; realizował politykę aktu 5 listopada; zwierzchnik Polskiej Siły Zbrojnej znaczenie.
 • Co znaczy Bezdany Definicja przeprowadzonego poprzez grupę Organizacji Bojowej PPS pod dowództwem J. Piłsudskiego; akcja odbyła się 26 XI 1908; dokonano napadu na rosyjski pociąg pocztowy co znaczy.
 • Co znaczy Stanisław Badeni Definicja 1850-1912) - działacz socjalny i polityczny; Był marszałkiem Sejmu Krajowego w Galicji w l. 1895-1901 i 1903-1912; wraz z J. Leo odzyskał z rąk armii austriackiej Wawel krzyżówka.
 • Co znaczy Zygmunt Balicki Definicja polityk i dziennikarz endecki; współtwórca ruchu narodowego i twórca doktryny polskiego nacjonalizmu; współzałożyciel w 1887 Związku Młodzieży Polskiej Zet , w 1888 Ligi co to jest.
 • Co znaczy Podhalańskich Strzelców Brygada Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE słownik.
 • Co znaczy Stefan Batory Definicja STEFAN BATORY czym jest.
 • Co znaczy Batoh Definicja 1652 w czasie stworzenia Chmielnickiego; 9 tys. wojsk polskich pod dowództwem hetmana Marcina Kalinowskiego starło się z 22 tys. wojsk kozacko?tatarskich; panika w co oznacza.
 • Co znaczy Bazar Definicja rzemieślniczy założony w Poznaniu w 1838 z inicjatywy K. Marcinkowskiego; w budynku mieściło się również kasyno, resursa i hotel; otwarty w 1841; był miejscem spotkań tłumaczenie.
 • Co znaczy August Maurycy Beniowski Definicja żołnierz, podróżnik; najprawdopodobniej szlachcic pochodzenia słowackiego albo węgierskiego; za udział w konfederacji barskiej zesłany na Kamczatkę, skąd po brawurowej przykłady.
 • Co znaczy Kartuska Bereza Definicja dla więźniów politycznych w l. 1934-1939; więziono w nim przeciwników sanacji, komunistów, działaczy mniejszości narodowych (raczej nacjonalistów ukraińskich definicja.
 • Co znaczy Proces Brzeski Definicja BRZEŚĆ encyklopedia.
 • Co znaczy Bezpieka Definicja aparatu bezpieczeństwa po II wojnie światowej w Polsce; początkowo z racji na brak ludzi funkcje represyjne na ziemiach polskich kontrolowanych poprzez PKWN sprawowało jak działa.
 • Co znaczy BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM (BBWR) Definicja polityczna utworzona przed wyborami do sejmu w 1928 poprzez sanację w celu skupienia zwolenników J. Piłsudskiego i umożliwienia im zwycięstwa w wyborach parlamentarnych czy jest.
 • Co znaczy Adam Bień Definicja działacz ruchu ludowego; w okresie międzywojennym współzałożyciel ZMW RP Wici , a później jego prezes (1929-1931); w momencie okupacji działacz podziemnej organizacji SL pojęcie.
 • Co znaczy Bobrzanie Definicja ŚLĄSK wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bobrujsk Definicja Bitwa WAŁ POMORSKI opis.
 • Co znaczy Handel O Bitwa Definicja przeprowadzona w 1947 mająca na celu likwidację prywatnego handlu; wykorzystując dekret o nacjonalizacji zorganizowana od wiosny 1947 pod naciskiem PPR i nadzorującego informacje.
 • Co znaczy BIURO INFORMACJI I PROPAGANDY Definicja ARMIA KRAJOWA znaczenie.
 • Co znaczy Maria Bohuszewiczówna Definicja 1865-1887) - nauczycielka, działaczka ruchu robotniczego; od VII 1884 do IX 1885 kierowała działalnością Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat co znaczy.
 • Co znaczy Kędzierzawy Iv Bolesław Definicja Bolesława Krzywoustego i Salomei; książę mazowiecki i kujawski; po wypędzeniu w 1146 Władysława II Wygnańca objął władzę zwierzchnią, wbrew zasadzie pryncypatu, nad krzyżówka.
 • Co znaczy Zbigniew Bujak Definicja działacz związkowy, polityk; w l. 1980-1990 przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność ; w 1990 współzałożyciel Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej; od 1992 co to jest.
 • Co znaczy Dobrzyńscy Bracia Definicja ZAKON BRACI DOBRZYŃSKICH słownik.
 • Co znaczy Arkadiusz Bożek Definicja rolnik, działacz narodowy; uczestnik powstań śląskich i Związku Polaków w Niemczech; nie ukrywający swoich sympatii propolskich walczył jako sołtys gminy Marklowice czym jest.
 • Co znaczy Bratniak Definicja zobacz BRATNIA POMOC co oznacza.
 • Co znaczy Łódzki Bunt Definicja strajk robotniczy w okręgu łódzkim; trwał od 2 do 11 V 1892; zginęło około 200 osób tłumaczenie.
 • Co znaczy Burgrabia Definicja STAROSTA przykłady.
 • Co znaczy Filippo Buonaccorsi Definicja Callimachus 1437-1496); włoski humanista; po ucieczce z Rzymu przeniósł idee renesansu włoskiego do Polski; przebywał na dworze Grzegorza z Sanoka w Dunajewie, a później definicja.
 • Co znaczy Banicja Definicja bannire - skazać na wygnanie) - w Rzeczypospolitej oznaczała karę polegającą na wygnaniu szlachcica poza granice państwie i prawie do zabicia go (w przeciwieństwie od encyklopedia.
 • Co znaczy Polski Bank Definicja inicjatywy ministra skarbu Królestwa Polskiego K. Druckiego?Lubeckiego; wspierał rozwój gospodarczy Królestwa; emitował kapitał; w 1868 przekształcony w warszawski jak działa.
 • Co znaczy Marcello Bacciarelli Definicja malarz włoski na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego; przybył do Warszawy z Drezna w 1765; w okresie oświecenia raczej portrecista króla (Stanisław August czy jest.
 • Co znaczy Bakałarz Definicja z z łaciny: bacca laurea - owoc wawrzynu) - 1) absolwent uniwersytetu; 2) nauczyciel szkoły elementarnej lub pedagog; 3) starszy student albo kleryk pojęcie.
 • Co znaczy Pancernej Kawalerii Brygada Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE wyjaśnienie.
 • Co znaczy Grażyna Bacewicz Definicja 1909-1969) - wybitna polska skrzypaczka i kompozytorka licznych utworów orkiestrowych, koncertów, kwartetów smyczkowych i baletu Z chłopa władca opis.
 • Co znaczy Rogatka Bolesław Definicja 1224-1278) - syn Henryka Pobożnego; od 1242 książę wrocławski, od 1248 książę legnicko-głogowski; utracił w 1249 ziemię lubuską na rzecz Brandenburgii informacje.
 • Co znaczy Buda Definicja Budzie) - zobowiązanie Ludwika Andegaweńskiego w 1355 wobec panów polskich, iż po wstąpieniu na tron polski nie będzie nakładał innych podatków niż te, które były znaczenie.
 • Co znaczy Boratynka Definicja Tytusa Liwiusza Boratiniego, dzierżawcy mennicy koronnej; Były to bite masowo od 1659 do końca XVII w. miedziane szelągi o wartości 1/3 grosza (grosz zawierał wówczas 0 co znaczy.
 • Co znaczy Sforza Bona Definicja królowa Polski od 1518, druga żona Zygmunta I Starego; pochodziła z rodu Aragon, była córką księcia Mediolanu Gian Galeazzo Sforzy i królewny Neapolu Izabeli Aragońskiej krzyżówka.
 • Co znaczy Wstydliwy V Bolesław Definicja Leszka Białego; do 1233 książę sandomierski; w walce z Konradem Mazowieckim (zwycięska bitwa pod Suchodołem 1243) zdobył panowanie nad dzielnicą krakowską; w polityce co to jest.
 • Co znaczy Bolonia Definicja Bitwa - stoczona 21 IV 1945 poprzez oddziały 2 Korpusu Polskiego ( PSZ); zdobycie miasta i rejonu Castel-Maggiore-Corticella skończyło szlak bojowy tej jednostki słownik.
 • Co znaczy Narodowe Barwy Definicja Kazimierza Wielkiego najczęściej używanym kolorem na chorągwiach królewskich był kolor czerwony; w okresie panowania Augusta II Wettina wprowadzono kolor biały; w 1785 czym jest.
 • Co znaczy Władysław Bortnowski Definicja generał; w l. 1914-1017 w Legionach Polskich; od 1918 w WP, między innymi dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów (1931-1935); w 1938 dowódca Ekipy Operacyjnej Śląsk , która co oznacza.
 • Co znaczy Narodowych Mniejszości Blok Definicja ugrupowań politycznych mniejszości narodowych zawarte przed wyborami w 1922 i w 1928 w celu prowadzenia wspólnej akcji wyborczej i działalności sejmowej; w 1922 uzyskał tłumaczenie.
 • Co znaczy Jan Boner Definicja patrycjusz krakowski, bankier Zygmunta I Starego; nakłonił króla do wznowienia działalności mennicy, która na krótko uzdrowiła finanse skarbu królewskiego; jego przykłady.
 • Co znaczy Niedziela Krwawa Bydgoska Definicja BYDGOSZCZ definicja.
 • Co znaczy Wysoki I Bolesław Definicja syn Władysława II Wygnańca; w 1163 z braćmi Konradem i Mieszkiem Plątonogim odzyskał dzielnicę śląską; władał Dolnym Śląskiem; protoplasta wrocławskiej linii Piastów encyklopedia.
 • Co znaczy Lublina Z Biernat Definicja zm. po 1529) - pisarz polskiego odrodzenia; z zawodu był księdzem; po pobytach na dworach magnackich i najprawdopodobniej po zetknięciu z Kallimachem ostatecznie osiadł jak działa.
 • Co znaczy Bartłomiej Berecci Definicja artysta włoski okresu odrodzenia; następca Franciszka Florentczyka na dworze Zygmunta I Starego, kontynuujący renesansową przebudowę Zamku Królewskiego na Wawelu; jego czy jest.
 • Co znaczy Antyfaszystowski Blok Definicja ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA pojęcie.
 • Co znaczy Informacyjny Biuletyn Definicja ARMIA KRAJOWA wyjaśnienie.
 • Co znaczy Morawska Brama Definicja obniżenie terenu między Sudetami a Karpatami na terytorium Czech; prowadziły poprzez nią szlaki handlowe, w tym tak zwany bursztynowy szlak opis.
 • Co znaczy Biskupin Definicja osada obronna kultury łużyckiej z około 1550-1400 p.n.e. na półwyspie Jeziora Biskupińskiego (pow. żniński) - odkryta w 1934, aktualnie skansen archeologiczny informacje.
 • Co znaczy Marcin Bielski Definicja 1575) - pisarz, tłumacz, kronikarz; dworzanin Piotra Kmity; znany z Kroniki wszytkiego świata (1551), pierwszej w polskim piśmiennictwie historii powszechnej od znaczenie.
 • Co znaczy Bolesław Bierut Definicja Janowski (1892-1956) - działacz ruchu robotniczego; od 1912 członek PPS?Lewicy, od 1918 KPP; aktywnie działał we władzach Związku Robotniczych Stowarzyszeń co znaczy.
 • Co znaczy Bulla Definicja metalowa, przytwierdzona do dokumentu i świadcząca o jego autentyczności; 2) uroczysty, wydawany w kwestiach wielkiej wagi dokument: papieski, cesarski, królewski krzyżówka.
 • Co znaczy Warmińskie Biskupstwo Definicja co to jest.
 • Co znaczy Ii Bolesław Definicja książę świdnicko-jaworski jeden z ostatnich niepodległych zwierzchnictwu czeskiemu piastowskich władców śląskich; pozostawał w sojuszu z Kazimierzem Ogromnym i dworem słownik.
 • Co znaczy Operacja Berlińska Definicja wojskowa, z udziałem 1 i 2 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR), której celem miało być zdobycie Berlina; rozpoczęła się 16 IV 1945, a w składzie 2 frontów radzieckich czym jest.
 • Co znaczy Zygmunt Berezowski Definicja działacz ruchu narodowego, publicysta; od 1915 członek Ligi Narodowej; działacz Związku Ludowo?Narodowego i Obozu Wielkiej Polski; w l. 1928-1935 członek ZG Stronnictwa co oznacza.
 • Co znaczy Szlak Bursztynowy Definicja przebiegający z państw śródziemnomorskich (Grecja, Rzym) poprzez Czechy i Morawy, Bramę Morawską, Śląsk, Wielkopolskę ( Calisia) do Zatoki Gdańskiej; rozwijał się tłumaczenie.
 • Co znaczy Polscy Bracia Definicja religijna wyodrębniona w 1562 spośród radykalnych kalwinów polskich po rozłamie na zbór większy (kalwiński) i mniejszy (ariański - nazwa pochodzi od kapłana przykłady.
 • Co znaczy Zygmunt Berling Definicja generał; walczył w Legionach Polskich, od 1918 w WP na stanowiskach dowódczych; we wrześniu 1939 w stanie spoczynku; po klęsce wrześniowej więziony poprzez NKWD definicja.
 • Co znaczy Narodowej Obrony Bataliony Definicja OBRONA NARODOWA encyklopedia.
 • Co znaczy Franciszek Barss Definicja adwokat, dziennikarz, działacz polityczny; współpracował z prezydentem Warszawy J. Dekertem w okresie Sejmu Wielkiego; uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia jak działa.
 • Co znaczy Żeligowskiego Bunt Definicja LITWA ŚRODKOWA; ŻELIGOWSKI LUCJAN czy jest.
 • Co znaczy Biskupstwo Definicja terytorialna jednostka administracji kościelnej podległa biskupowi; od 968 działało biskupstwo misyjne ( Jordan) w Poznaniu bezpośrednio podległe papieżowi; wbrew pojęcie.
 • Co znaczy Józef Beck Definicja wojskowy, polityk; w l. 1914-1917 żołnierz I Brygady Legionów Polskich i POW; od 1918 w WP; w l. 1922-1923 attaché wojskowy we Francji; po ustąpieniu J. Piłsudskiego z wyjaśnienie.
 • Co znaczy Burmistrz Definicja Bürgermeister) - przewodniczący porady miejskiej, wybierany zwykle spośród rajców; urząd pojawił się na przełomie XIII/XIV w., w okresie wykupu poprzez miasta wójtostw opis.
 • Co znaczy Brandenburgia Definicja historyczna we wschodnich Niemczech pomiędzy dolną i środkową Odrą a dolną i środkową Łabą; pierwotnie zamieszkiwana poprzez plemiona Słowian połabskich, teren ekspansji informacje.
 • Co znaczy Beresteczko Definicja 30 VI 1651 w czasie stworzenia Chmielnickiego; 57 tys. wojsk polskich pod dowództwem Jana Kazimierza Wazy starło się pod Beresteczkiem z 70 tys. Kozaków i Tatarów znaczenie.
 • Co znaczy F Fiodor Berg Definicja generał rosyjski; namiestnik Królestwa Polskiego od 8 IX 1863; po stłumieniu stworzenia styczniowego stanął na czele Komitetu Urządzającego; organizował i inspirował co znaczy.
 • Co znaczy Buczacz Definicja upokarzający traktat podpisany 16 X 1672 w momencie wojen polsko-tureckich po upadku Kamieńca Podolskiego; Polska odstępowała Turcji województwa: podolskie, bracławskie krzyżówka.
 • Co znaczy Czescy Bracia Definicja potomkowie umiarkowanych husytów, którzy przybyli do Polski w l. 1546-1551 i znaleźli schronienie w pd. Wielkopolsce; dołączyli do innych wyznań reformowanych co to jest.
 • Co znaczy Kurkowe Bractwa Definicja organizacje strzeleckie powstałe w miastach w XIII i XIV w., powiązane z obowiązkiem obrony miasta poprzez mieszczan słownik.
 • Co znaczy Bzura Definicja czasie kampanii wrześniowej w dniach 9-20 IX 1939; jej celem było kontruderzenie na skrzydło nacierających na Warszawę 8 armii niemieckiej pod dowództwem J. Blaskowitza czym jest.
 • Co znaczy Beneficjum Definicja ustalenie: 1) w średniowieczu ziemi nadanej w tymczasowe albo dożywotnie użytkowanie, w zamian za wymóg świadczeń (raczej wojskowych) na rzecz nadającego, połączony z co oznacza.
 • Co znaczy Jakub Bojko Definicja dziennikarz, działacz polskiego ruchu ludowego; współpracownik pisma Przyjaciel Ludu ; w 1895 współzałożyciel i wiceprezes SL; od 1913 członek kierownictwa PSL Piast tłumaczenie.
 • Co znaczy BITWA O WIELKĄ BRYTANIĘ Definicja rozegrana 8 VIII - 31 X 1940, w momencie której lotnictwo brytyjskie zatrzymało ofensywę lotnictwa niemieckiego i uchroniło wyspy brytyjskie od inwazji; w ramach przykłady.
 • Co znaczy Bogurodzica Definicja polska pieśń religijna zachowana wspólnie z melodią; powstała prawdopodobnie w XIII albo XIV w.; tekst pierwotny obejmował 2 strofy, każdą kończył refren Kyrie eleison definicja.
 • Co znaczy Bałtowie Definicja indoeuropejskich zamieszkujących od około III tysiąclecia p.n.e. pd.?wsch. wybrzeża Bałtyku do górnej Oki, Wołgi i Prypeci; do Bałtów zalicza się również: wymarłe encyklopedia.
 • Co znaczy Stanisław Brzóska Definicja ksiądz; aresztowany w 1861 za patriotyczne kazania; walczył w stworzeniu styczniowym na Podlasiu; dowódca ostatniego oddziału powstańczego; powieszony w Sokołowie jak działa.
 • Co znaczy Edward Babiuch Definicja ekonomista, działacz ruchu robotniczego; od 1948 członek PPR, a następnie PZPR; działacz ZMP 1949-1955; w l. 1970-1980 członek Biura Politycznego PZPR; 15 VII 1981 czy jest.
 • Co znaczy Kazimierz Badeni Definicja właściciel ziemski z Podola, konserwatywny polityk galicyjski; namiestnik Galicji 1888-1895, zwolennik porozumienia z Ukraińcami, tłumił rozwój ruchu ludowego i pojęcie.
 • Co znaczy Kazimierz Bartel Definicja matematyk (od 1913 prof. Politechniki Lwowskiej) i polityk związany z J. Piłsudskim; poseł na sejm 1922-1930; senator 1937-1939; w l. 1919-1920 był ministrem kolei wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bezprym Definicja najstarszy syn Bolesława Chrobrego; przeznaczony do stanu duchownego, w 1031 z bratem Ottonem i dzięki cesarskiej i ruskiej zorganizował bunt przeciw Mieszkowi II; po opis.
 • Co znaczy Bydgoszcz Definicja w momencie kampanii wrześniowej doszło 3 IX 1939 (Bromberger Blutsonntag - bydgoska krwawa niedziela) do ataku dywersantów niemieckich na wojska polskie; kontrakcja informacje.
 • Co znaczy Byczyna Definicja elekcji 1587, kiedy wybrano Zygmunta III Wazę wspieranego poprzez Jana Zamoyskiego, stronnicy Krzysztofa i Samuela Zborowskich dokonali kontrelekcji, wybierając na tron znaczenie.
 • Co znaczy Śmiały Ii Bolesław Definicja syn Kazimierza Odnowiciela, brat Władysława Hermana; od 1058 książę; w l. 1076-1079 władca Polski; prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną: toczył wojny z co znaczy.
 • Co znaczy Stefan Bobrowski Definicja działacz rewolucyjny; od 1860 członek Związku Trojnickiego w Petersburgu; działacz Czerwonych; po wybuchu stworzenia styczniowego naczelnik Warszawy i faktyczny lider krzyżówka.
 • Co znaczy Franciszek Bohomolec Definicja komediopisarz, dziennikarz, pisarz; do 1773 jezuita i nauczyciel retoryki w szkołach zakonnych; w okresie stanisławowskim brał udział w obiadach czwartkowych stając się co to jest.
 • Co znaczy Branka Definicja rosyjskiego przeprowadzony w Warszawie 14/15 I 1863 na podstawie list imiennych sporządzonych poprzez Z. Wielopolskiego i S. Muchanowa; inicjatorem był A. Wielopolski słownik.
 • Co znaczy Chrobry I Bolesław Definicja →Mieszka I i →Dobrawy, książę polski od 992, król od 1025; wypędził z państwie macochę Odę i trzech przyrodnich braci obejmując jedynowładztwo; zorganizował wyprawę czym jest.
 • Co znaczy Bar Definicja zawiązana 29 II 1768 w fortecy Bar na Podolu dla utrzymania katolicyzmu, przywilejów szlachty i niezależności państwa polskiego od mocarstw ościennych; mimo upadku Baru co oznacza.
 • Co znaczy Józef Bem Definicja generał; służył w armii Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, węgierskiej i tureckiej; w stworzeniu listopadowym odznaczył się szarżą artylerii konnej w bitwie tłumaczenie.
 • Co znaczy Herbert Bednorz Definicja biskup; w 1950 przydzielony ciężko choremu biskupowi S. Adamskiemu jako koadiutor z prawem następstwa w diecezji katowickiej; w 1952 aresztowany poprzez UB i wydalony z przykłady.
 • Co znaczy Budziszyn Definicja 1018 pomiędzy Bolesławem Chrobrym i cesarzem Henrykiem II kończył wojny polsko-niemieckie w l. 1002-1018; cesarz uznawał suwerenność Bolesława Chrobrego i godził się na definicja.
 • Co znaczy Wielki X Bogusław Definicja książę szczeciński; zjednoczył Pomorze Zachodnie poprzez objęcie władzy w księstwie słupskim (1474) i wołogoskim (1478); walcząc z Brandenburczykami szukał sojusznika w encyklopedia.
 • Co znaczy Demokratycznych Stronnictw Blok Definicja w 1946 PPR zaproponowała wspólną listę wyborczą wszystkim stronnictwom politycznym reprezentowanym w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej: PPS, PSL, SL, SD i SP; po jak działa.
 • Co znaczy Kazimierz Barcikowski Definicja ekonomista, działacz robotniczy i młodzieżowy; w l. 1957-1963 był wiceprzewodniczącym, a w l. 1963-1965 przewodniczącym ZG ZMW; od 1953 członek PZPR; od XII 1971 czy jest.
 • Co znaczy Krzywousty Iii Bolesław Definicja Władysława Hermana; wraz z bratem Zbigniewem stanął na czele opozycji przeciw palatynowi Sieciechowi i po jego wygnaniu w 1098 dostał we władanie Śląsk i Małopolskę; po pojęcie.
 • Co znaczy Fabian Birkowski Definicja kaznodzieja, poeta religijny; po studiach wykładał literaturę rzymską i grecką w Akademii Krakowskiej; w 1596 został dominikaninem; znany z barokowych kazań i postylli wyjaśnienie.
 • Co znaczy Jakub Berman Definicja prawnik, działacz komunistyczny; członek KZMP i od 1928 KPP, gdzie pełnił funkcje kierownika wydziału inteligenckiego przy Centralnym Wydziale Zawodowym; w 1941 redaktor opis.
 • Co znaczy Narodowa Biblioteka Definicja biblioteka państwowa otwarta w 1930 w Warszawie; podstawą księgozbioru były zbiory Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i biblioteki liceum polskiego w Paryżu i informacje.
 • Co znaczy Joselewicz Berek Definicja pułkownik wojsk polskich, kupiec żydowskiego pochodzenia; jako jeden z nielicznych przedstawicieli społeczności żydowskiej wziął udział w walkach o niepodległość Polski znaczenie.
 • Co znaczy Tadeusz Bielecki Definicja działacz ruchu narodowego; w l. 1930-1935 poseł na sejm; w l. 1926-1933 jeden przywódców OWP, 1934-1939 członek tak zwany siódemki i dziewiątki kierowniczej SN, a od VI co znaczy.
 • Co znaczy Chan Batu Definicja Czyngis?chana, odziedziczył Chorezm i Step Kipczacki; organizował zbrojne wyprawy przeciwko Rusi (1237), Węgrom, Chorwacji, Dalmacji; 1241 najechał Polskę, rozbił krzyżówka.
 • Co znaczy Stefan Banach Definicja matematyk; od 1924 prof. Uniwersytetu we Lwowie i członek PAU; współzałożyciel czasopisma Studia Mathematica i jeden z i inicjatorów Monografii Matematycznych; jeden z co to jest.
 • Co znaczy Bund Definicja Jidiszer Arbeter Bund, Ogólnożydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji - żydowska partia socjalistyczna założona w Wilnie w IX 1897; wysuwała postulaty słownik.
 • Co znaczy Jerzy Borejsza Definicja Goldberg (1905-1952) - dziennikarz, wydawca i działacz polityczny; od 1929 związany z KPP; w l. 1939-1940 był we Lwowie dyrektorem Ossolineum ; w l. 1941-1944 w Armii czym jest.
 • Co znaczy Stepan Bandera Definicja nacjonalistów ukraińskich; w okresie międzywojennym członek i od 1938 jeden z przywódców, w okolicy A. Melnyka, OUN; w momencie wojny organizacja rozpadła się na dwa co oznacza.
 • Co znaczy Ksawery Franciszek Branicki Definicja hetman ogromny koronny od 1774; jeden z największych magnatów w schyłkowej fazie Rzeczypospolitej szlacheckiej; początkowo skłonny wesprzeć umiarkowane reformy w kraju tłumaczenie.
 • Co znaczy Bojarzy Definicja 1) ogromni litewscy i ruscy właściciele ziemscy w Ogromnym Księstwie Litewskim, którzy za pełnienie służby wojskowej otrzymywali ziemię na prawach służebnych; po uniach przykłady.
 • Co znaczy Pomoc Bratnia Definicja Towarzystwami Bratniej Pomocy Studentów, potocznie Bratniak; organizacja studencka; pierwsze Bratnie Pomoce powstały w 1859 przy Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1889 definicja.
 • Co znaczy Zygmunt Szyszko Bohusz Definicja generał; w l. 1914-1915 w armii rosyjskiej; 1916-1917 w Legionach Pol.; od 1918 w WP, między innymi 1934-1938 zastępca dowódcy KOP; w kampanii wrześniowej dowódca 16 encyklopedia.
 • Co znaczy Załuskich Biblioteka Definicja Rzeczypospolitej Załuskich) - pierwsza polska biblioteka publiczna otwarta w 1747 w Warszawie po połączeniu zbiorów braci Andrzeja Stanisława Załuskiego i Józefa jak działa.
 • Co znaczy Biskup Definicja opiekun, nadzorca) - dostojnik kościelny stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy zwanej diecezją jako jej bezpośredni zwierzchnik (ordynariusz czy jest.
 • Co znaczy Biali Definicja powstał w 1861; oparł się na działaczach rozwiązanego Towarzystwa Rolniczego i millenerach; skupiał inteligencję, burżuazję, liberalne ziemiaństwo; na czele stała pojęcie.
 • Co znaczy Samuel Jerzy Bandtkie Definicja filolog, bibliotekarz; w l. 1798-1811 nauczyciel języka polskiego i łaciny w gimnazjach wrocławskich; od 1806 członek TPN; w 1811 został profesorem i dyrektorem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Jagiellońska Biblioteka Definicja Akademią Krakowską w 1364; rozproszone w kolegiach i bursach zbiory w poł. XVI w. zgromadzono w Collegium Maius; w 1775 Komisja Nauki Narodowej włączyła do niej zbiory opis.
 • Co znaczy Klemens Jan Branicki Definicja hetman ogromny koronny od 1752; w momencie panowania Augusta III Wettina na czele fakcji magnackiej konkurującej z Familią; kandydat na króla w czasie wolnej elekcji informacje.
 • Co znaczy Aleksander Brückner Definicja historyk kultury i literatury, badacz dziejów języka polskiego; prof. języków i literatury słowiańskiej uniwersytetu w Berlinie (1881-1924); członek Akademii Zdolności w znaczenie.
 • Co znaczy BIURO INFORMACYJNE PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTN Definicja powołane na naradzie w Szklarskiej Porębie (22-27 IX 1947) dla koordynacji działalności partii komunistycznych po rozwiązaniu III Międzynarodówki; w praktyce stało się co znaczy.
 • Co znaczy Władysław Broniewski Definicja żołnierz Legionów Polskich, pisarz; związany z organizacjami niepodległościowymi już w okresie gimnazjalnym; w 1915 zaciągnął się do służby w Legionach Polskich i został krzyżówka.
 • Co znaczy Michał Bobrzyński Definicja konserwatywny polityk, historyk; od 1877 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; wraz z J. Szujskim współtwórca krakowskiej szkoły historycznej; członek Akademii Zdolności co to jest.
 • Co znaczy Kamil Krzysztof Baczyński Definicja 1921-1944) - pisarz; Bohater pokolenia Kolumbów ; początkowo sympatyk konspiracyjnych ugrupowań socjalistycznych, później w Harcerskich Ekipach Szturmowych ( Szare słownik.
 • Co znaczy Kazimierz Bagiński Definicja 1890-1966) - działacz ruchu ludowego; w 1915 współorganizator PSL Wyzwolenie (w 1923-1925 wiceprezes ZG); w l. 1918-31 w SL (członek Porady Naczelnej i Naczelnego czym jest.
 • Co znaczy Norbert Barlicki Definicja Grzela (1880-1941) - działacz ruchu socjalistycznego; w l. 1902-1906 w PPS, 1906-1914 w PPS?Lewicy, następnie w PPS?Frakcji Rewolucyjnej; od 1919 w PPS, między innymi w co oznacza.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja BARLICKI NORBERT co znaczy BAGIŃSKI KAZIMIERZ krzyżówka BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL co to jest BOBRZYŃSKI MICHAŁ słownik BRONIEWSKI WŁADYSŁAW czym jest BIURO. znaczenie.

Co to jest BENEDYKTYNI co znaczy BOGOWIE SŁOWIAŃSCY krzyżówka BRYGADA wyjaśnienie.