barlicki norbert bagiński co to znaczy

Barlicki Norbert, Bagiński Kazimierz, Baczyński Krzysztof Kamil, Bobrzyński Michał, Broniewski

Definicje historyczne na B

 • Co znaczy Benedyktyni Definicja ZAKONY co to jest.
 • Co znaczy Słowiańscy Bogowie Definicja POGAŃSTWO definicja.
 • Co znaczy Świętokrzyska Brygada Definicja NARODOWE SIŁY ZBROJNE co znaczy.
 • Co znaczy Stanisław Jan Bystroń Definicja etnolog, socjolog, historyk kultury i literatury, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego, członek towarzystw naukowych między innymi Polskiej słownik.
 • Co znaczy Traktat Będziński Bytomsko Definicja BYCZYNA znaczenie.
 • Co znaczy Polski Barok Definicja dziwaczny, bezładny) - epoka w historii kultury pomiędzy odrodzeniem polskim, a oświeceniem polskim, czyli od schyłku XVI do pierwszej poł. XVIII w.; w historii czym jest.
 • Co znaczy Polskę Coś Boże Definicja rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego napisana poprzez A. Felińskiego na cześć Aleksandra I; muzyka J. Kaszewski; ogłoszona w Pamiętniku Warszawskim w 1816; po co to jest.
 • Co znaczy Bch Chłopskie Bataliony Definicja konspiracyjna ruchu ludowego; powstały na wiosnę 1941 na bazie organizowanej od połowy 1940 poprzez SL Roch Chłopskiej Straży ( Chłostra ); jej żołnierzami byli raczej definicja.
 • Co znaczy Bbwr Definicja zobacz BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM co znaczy.
 • Co znaczy Bch Definicja zobacz BATALIONY CHŁOPSKIE słownik.
 • Co znaczy Brześć Definicja 3 III 1918 w Brześciu nad Bugiem pomiędzy Niemcami i ich sojusznikami a Rosją Radziecką; na mocy tego traktatu bolszewicy wycofali się z Estonii, Łotwy, Litwy znaczenie.
 • Co znaczy Bóżnica Definicja SYNAGOGA czym jest.
 • Co znaczy Zawodowe Związki Branżowe Definicja CENTRALNA Porada ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH co to jest.
 • Co znaczy Bezkrólewie Definicja interregnum - bezkrólewie) - moment od śmierci króla albo jego abdykacji, do wyboru nowego władcy (w monarchii dziedzicznej moment po wymarciu dynastii); Bezkrólewia w definicja.
 • Co znaczy Belotto Bernardo Definicja 1721-1780) - malarz wenecki na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego; przydomek zapożyczył od sławniejszego wuja, Antonia Canala, także zwanego Canaletto; działał na co znaczy.
 • Co znaczy Bernardyni Definicja ZAKONY słownik.
 • Co znaczy BESELER HANS HARTWIG VON Definicja 1850-1921) - generał niemiecki; w l. 1915-1918 generał?gubernator warszawski; realizował politykę aktu 5 listopada; zwierzchnik Polskiej Siły Zbrojnej znaczenie.
 • Co znaczy Bezdany Definicja przeprowadzonego poprzez grupę Organizacji Bojowej PPS pod dowództwem J. Piłsudskiego; akcja odbyła się 26 XI 1908; dokonano napadu na rosyjski pociąg pocztowy czym jest.
 • Co znaczy Stanisław Badeni Definicja 1850-1912) - działacz socjalny i polityczny; Był marszałkiem Sejmu Krajowego w Galicji w l. 1895-1901 i 1903-1912; wraz z J. Leo odzyskał z rąk armii austriackiej Wawel co to jest.
 • Co znaczy Zygmunt Balicki Definicja polityk i dziennikarz endecki; współtwórca ruchu narodowego i twórca doktryny polskiego nacjonalizmu; współzałożyciel w 1887 Związku Młodzieży Polskiej Zet , w 1888 Ligi definicja.
 • Co znaczy Podhalańskich Strzelców Brygada Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co znaczy.
 • Co znaczy Stefan Batory Definicja STEFAN BATORY słownik.
 • Co znaczy Batoh Definicja 1652 w czasie stworzenia Chmielnickiego; 9 tys. wojsk polskich pod dowództwem hetmana Marcina Kalinowskiego starło się z 22 tys. wojsk kozacko?tatarskich; panika w znaczenie.
 • Co znaczy Bazar Definicja rzemieślniczy założony w Poznaniu w 1838 z inicjatywy K. Marcinkowskiego; w budynku mieściło się również kasyno, resursa i hotel; otwarty w 1841; był miejscem spotkań czym jest.
 • Co znaczy August Maurycy Beniowski Definicja żołnierz, podróżnik; najprawdopodobniej szlachcic pochodzenia słowackiego albo węgierskiego; za udział w konfederacji barskiej zesłany na Kamczatkę, skąd po brawurowej co to jest.
 • Co znaczy Kartuska Bereza Definicja dla więźniów politycznych w l. 1934-1939; więziono w nim przeciwników sanacji, komunistów, działaczy mniejszości narodowych (raczej nacjonalistów ukraińskich definicja.
 • Co znaczy Proces Brzeski Definicja BRZEŚĆ co znaczy.
 • Co znaczy Bezpieka Definicja aparatu bezpieczeństwa po II wojnie światowej w Polsce; początkowo z racji na brak ludzi funkcje represyjne na ziemiach polskich kontrolowanych poprzez PKWN sprawowało słownik.
 • Co znaczy BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM (BBWR) Definicja polityczna utworzona przed wyborami do sejmu w 1928 poprzez sanację w celu skupienia zwolenników J. Piłsudskiego i umożliwienia im zwycięstwa w wyborach parlamentarnych znaczenie.
 • Co znaczy Adam Bień Definicja działacz ruchu ludowego; w okresie międzywojennym współzałożyciel ZMW RP Wici , a później jego prezes (1929-1931); w momencie okupacji działacz podziemnej organizacji SL czym jest.
 • Co znaczy Bobrzanie Definicja ŚLĄSK co to jest.
 • Co znaczy Bobrujsk Definicja Bitwa WAŁ POMORSKI definicja.
 • Co znaczy Handel O Bitwa Definicja przeprowadzona w 1947 mająca na celu likwidację prywatnego handlu; wykorzystując dekret o nacjonalizacji zorganizowana od wiosny 1947 pod naciskiem PPR i nadzorującego co znaczy.
 • Co znaczy BIURO INFORMACJI I PROPAGANDY Definicja ARMIA KRAJOWA słownik.
 • Co znaczy Maria Bohuszewiczówna Definicja 1865-1887) - nauczycielka, działaczka ruchu robotniczego; od VII 1884 do IX 1885 kierowała działalnością Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat znaczenie.
 • Co znaczy Kędzierzawy Iv Bolesław Definicja Bolesława Krzywoustego i Salomei; książę mazowiecki i kujawski; po wypędzeniu w 1146 Władysława II Wygnańca objął władzę zwierzchnią, wbrew zasadzie pryncypatu, nad czym jest.
 • Co znaczy Zbigniew Bujak Definicja działacz związkowy, polityk; w l. 1980-1990 przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność ; w 1990 współzałożyciel Ruchu Obywatelskiego Akcji Demokratycznej; od 1992 co to jest.
 • Co znaczy Dobrzyńscy Bracia Definicja ZAKON BRACI DOBRZYŃSKICH definicja.
 • Co znaczy Arkadiusz Bożek Definicja rolnik, działacz narodowy; uczestnik powstań śląskich i Związku Polaków w Niemczech; nie ukrywający swoich sympatii propolskich walczył jako sołtys gminy Marklowice co znaczy.
 • Co znaczy Bratniak Definicja zobacz BRATNIA POMOC słownik.
 • Co znaczy Łódzki Bunt Definicja strajk robotniczy w okręgu łódzkim; trwał od 2 do 11 V 1892; zginęło około 200 osób znaczenie.
 • Co znaczy Burgrabia Definicja STAROSTA czym jest.
 • Co znaczy Filippo Buonaccorsi Definicja Callimachus 1437-1496); włoski humanista; po ucieczce z Rzymu przeniósł idee renesansu włoskiego do Polski; przebywał na dworze Grzegorza z Sanoka w Dunajewie, a później co to jest.
 • Co znaczy Banicja Definicja bannire - skazać na wygnanie) - w Rzeczypospolitej oznaczała karę polegającą na wygnaniu szlachcica poza granice państwie i prawie do zabicia go (w przeciwieństwie od definicja.
 • Co znaczy Polski Bank Definicja inicjatywy ministra skarbu Królestwa Polskiego K. Druckiego?Lubeckiego; wspierał rozwój gospodarczy Królestwa; emitował kapitał; w 1868 przekształcony w warszawski co znaczy.
 • Co znaczy Marcello Bacciarelli Definicja malarz włoski na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego; przybył do Warszawy z Drezna w 1765; w okresie oświecenia raczej portrecista króla (Stanisław August słownik.
 • Co znaczy Bakałarz Definicja z z łaciny: bacca laurea - owoc wawrzynu) - 1) absolwent uniwersytetu; 2) nauczyciel szkoły elementarnej lub pedagog; 3) starszy student albo kleryk znaczenie.
 • Co znaczy Pancernej Kawalerii Brygada Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE czym jest.
 • Co znaczy Grażyna Bacewicz Definicja 1909-1969) - wybitna polska skrzypaczka i kompozytorka licznych utworów orkiestrowych, koncertów, kwartetów smyczkowych i baletu Z chłopa władca co to jest.
 • Co znaczy Rogatka Bolesław Definicja 1224-1278) - syn Henryka Pobożnego; od 1242 książę wrocławski, od 1248 książę legnicko-głogowski; utracił w 1249 ziemię lubuską na rzecz Brandenburgii definicja.
 • Co znaczy Buda Definicja Budzie) - zobowiązanie Ludwika Andegaweńskiego w 1355 wobec panów polskich, iż po wstąpieniu na tron polski nie będzie nakładał innych podatków niż te, które były co znaczy.
 • Co znaczy Boratynka Definicja Tytusa Liwiusza Boratiniego, dzierżawcy mennicy koronnej; Były to bite masowo od 1659 do końca XVII w. miedziane szelągi o wartości 1/3 grosza (grosz zawierał wówczas 0 słownik.
 • Co znaczy Sforza Bona Definicja królowa Polski od 1518, druga żona Zygmunta I Starego; pochodziła z rodu Aragon, była córką księcia Mediolanu Gian Galeazzo Sforzy i królewny Neapolu Izabeli Aragońskiej znaczenie.
 • Co znaczy Wstydliwy V Bolesław Definicja Leszka Białego; do 1233 książę sandomierski; w walce z Konradem Mazowieckim (zwycięska bitwa pod Suchodołem 1243) zdobył panowanie nad dzielnicą krakowską; w polityce czym jest.
 • Co znaczy Bolonia Definicja Bitwa - stoczona 21 IV 1945 poprzez oddziały 2 Korpusu Polskiego ( PSZ); zdobycie miasta i rejonu Castel-Maggiore-Corticella skończyło szlak bojowy tej jednostki co to jest.
 • Co znaczy Narodowe Barwy Definicja Kazimierza Wielkiego najczęściej używanym kolorem na chorągwiach królewskich był kolor czerwony; w okresie panowania Augusta II Wettina wprowadzono kolor biały; w 1785 definicja.
 • Co znaczy Władysław Bortnowski Definicja generał; w l. 1914-1017 w Legionach Polskich; od 1918 w WP, między innymi dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów (1931-1935); w 1938 dowódca Ekipy Operacyjnej Śląsk , która co znaczy.
 • Co znaczy Narodowych Mniejszości Blok Definicja ugrupowań politycznych mniejszości narodowych zawarte przed wyborami w 1922 i w 1928 w celu prowadzenia wspólnej akcji wyborczej i działalności sejmowej; w 1922 uzyskał słownik.
 • Co znaczy Jan Boner Definicja patrycjusz krakowski, bankier Zygmunta I Starego; nakłonił króla do wznowienia działalności mennicy, która na krótko uzdrowiła finanse skarbu królewskiego; jego znaczenie.
 • Co znaczy Niedziela Krwawa Bydgoska Definicja BYDGOSZCZ czym jest.
 • Co znaczy Wysoki I Bolesław Definicja syn Władysława II Wygnańca; w 1163 z braćmi Konradem i Mieszkiem Plątonogim odzyskał dzielnicę śląską; władał Dolnym Śląskiem; protoplasta wrocławskiej linii Piastów co to jest.
 • Co znaczy Lublina Z Biernat Definicja zm. po 1529) - pisarz polskiego odrodzenia; z zawodu był księdzem; po pobytach na dworach magnackich i najprawdopodobniej po zetknięciu z Kallimachem ostatecznie osiadł definicja.
 • Co znaczy Bartłomiej Berecci Definicja artysta włoski okresu odrodzenia; następca Franciszka Florentczyka na dworze Zygmunta I Starego, kontynuujący renesansową przebudowę Zamku Królewskiego na Wawelu; jego co znaczy.
 • Co znaczy Antyfaszystowski Blok Definicja ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA słownik.
 • Co znaczy Informacyjny Biuletyn Definicja ARMIA KRAJOWA znaczenie.
 • Co znaczy Morawska Brama Definicja obniżenie terenu między Sudetami a Karpatami na terytorium Czech; prowadziły poprzez nią szlaki handlowe, w tym tak zwany bursztynowy szlak czym jest.
 • Co znaczy Biskupin Definicja osada obronna kultury łużyckiej z około 1550-1400 p.n.e. na półwyspie Jeziora Biskupińskiego (pow. żniński) - odkryta w 1934, aktualnie skansen archeologiczny co to jest.
 • Co znaczy Marcin Bielski Definicja 1575) - pisarz, tłumacz, kronikarz; dworzanin Piotra Kmity; znany z Kroniki wszytkiego świata (1551), pierwszej w polskim piśmiennictwie historii powszechnej od definicja.
 • Co znaczy Bolesław Bierut Definicja Janowski (1892-1956) - działacz ruchu robotniczego; od 1912 członek PPS?Lewicy, od 1918 KPP; aktywnie działał we władzach Związku Robotniczych Stowarzyszeń co znaczy.
 • Co znaczy Bulla Definicja metalowa, przytwierdzona do dokumentu i świadcząca o jego autentyczności; 2) uroczysty, wydawany w kwestiach wielkiej wagi dokument: papieski, cesarski, królewski słownik.
 • Co znaczy Warmińskie Biskupstwo Definicja znaczenie.
 • Co znaczy Ii Bolesław Definicja książę świdnicko-jaworski jeden z ostatnich niepodległych zwierzchnictwu czeskiemu piastowskich władców śląskich; pozostawał w sojuszu z Kazimierzem Ogromnym i dworem czym jest.
 • Co znaczy Operacja Berlińska Definicja wojskowa, z udziałem 1 i 2 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR), której celem miało być zdobycie Berlina; rozpoczęła się 16 IV 1945, a w składzie 2 frontów radzieckich co to jest.
 • Co znaczy Zygmunt Berezowski Definicja działacz ruchu narodowego, publicysta; od 1915 członek Ligi Narodowej; działacz Związku Ludowo?Narodowego i Obozu Wielkiej Polski; w l. 1928-1935 członek ZG Stronnictwa definicja.
 • Co znaczy Szlak Bursztynowy Definicja przebiegający z państw śródziemnomorskich (Grecja, Rzym) poprzez Czechy i Morawy, Bramę Morawską, Śląsk, Wielkopolskę ( Calisia) do Zatoki Gdańskiej; rozwijał się co znaczy.
 • Co znaczy Polscy Bracia Definicja religijna wyodrębniona w 1562 spośród radykalnych kalwinów polskich po rozłamie na zbór większy (kalwiński) i mniejszy (ariański - nazwa pochodzi od kapłana słownik.
 • Co znaczy Zygmunt Berling Definicja generał; walczył w Legionach Polskich, od 1918 w WP na stanowiskach dowódczych; we wrześniu 1939 w stanie spoczynku; po klęsce wrześniowej więziony poprzez NKWD znaczenie.
 • Co znaczy Narodowej Obrony Bataliony Definicja OBRONA NARODOWA czym jest.
 • Co znaczy Franciszek Barss Definicja adwokat, dziennikarz, działacz polityczny; współpracował z prezydentem Warszawy J. Dekertem w okresie Sejmu Wielkiego; uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia co to jest.
 • Co znaczy Żeligowskiego Bunt Definicja LITWA ŚRODKOWA; ŻELIGOWSKI LUCJAN definicja.
 • Co znaczy Biskupstwo Definicja terytorialna jednostka administracji kościelnej podległa biskupowi; od 968 działało biskupstwo misyjne ( Jordan) w Poznaniu bezpośrednio podległe papieżowi; wbrew co znaczy.
 • Co znaczy Józef Beck Definicja wojskowy, polityk; w l. 1914-1917 żołnierz I Brygady Legionów Polskich i POW; od 1918 w WP; w l. 1922-1923 attaché wojskowy we Francji; po ustąpieniu J. Piłsudskiego z słownik.
 • Co znaczy Burmistrz Definicja Bürgermeister) - przewodniczący porady miejskiej, wybierany zwykle spośród rajców; urząd pojawił się na przełomie XIII/XIV w., w okresie wykupu poprzez miasta wójtostw znaczenie.
 • Co znaczy Brandenburgia Definicja historyczna we wschodnich Niemczech pomiędzy dolną i środkową Odrą a dolną i środkową Łabą; pierwotnie zamieszkiwana poprzez plemiona Słowian połabskich, teren ekspansji czym jest.
 • Co znaczy Beresteczko Definicja 30 VI 1651 w czasie stworzenia Chmielnickiego; 57 tys. wojsk polskich pod dowództwem Jana Kazimierza Wazy starło się pod Beresteczkiem z 70 tys. Kozaków i Tatarów co to jest.
 • Co znaczy F Fiodor Berg Definicja generał rosyjski; namiestnik Królestwa Polskiego od 8 IX 1863; po stłumieniu stworzenia styczniowego stanął na czele Komitetu Urządzającego; organizował i inspirował definicja.
 • Co znaczy Buczacz Definicja upokarzający traktat podpisany 16 X 1672 w momencie wojen polsko-tureckich po upadku Kamieńca Podolskiego; Polska odstępowała Turcji województwa: podolskie, bracławskie co znaczy.
 • Co znaczy Czescy Bracia Definicja potomkowie umiarkowanych husytów, którzy przybyli do Polski w l. 1546-1551 i znaleźli schronienie w pd. Wielkopolsce; dołączyli do innych wyznań reformowanych słownik.
 • Co znaczy Kurkowe Bractwa Definicja organizacje strzeleckie powstałe w miastach w XIII i XIV w., powiązane z obowiązkiem obrony miasta poprzez mieszczan znaczenie.
 • Co znaczy Bzura Definicja czasie kampanii wrześniowej w dniach 9-20 IX 1939; jej celem było kontruderzenie na skrzydło nacierających na Warszawę 8 armii niemieckiej pod dowództwem J. Blaskowitza czym jest.
 • Co znaczy Beneficjum Definicja ustalenie: 1) w średniowieczu ziemi nadanej w tymczasowe albo dożywotnie użytkowanie, w zamian za wymóg świadczeń (raczej wojskowych) na rzecz nadającego, połączony z co to jest.
 • Co znaczy Jakub Bojko Definicja dziennikarz, działacz polskiego ruchu ludowego; współpracownik pisma Przyjaciel Ludu ; w 1895 współzałożyciel i wiceprezes SL; od 1913 członek kierownictwa PSL Piast definicja.
 • Co znaczy BITWA O WIELKĄ BRYTANIĘ Definicja rozegrana 8 VIII - 31 X 1940, w momencie której lotnictwo brytyjskie zatrzymało ofensywę lotnictwa niemieckiego i uchroniło wyspy brytyjskie od inwazji; w ramach co znaczy.
 • Co znaczy Bogurodzica Definicja polska pieśń religijna zachowana wspólnie z melodią; powstała prawdopodobnie w XIII albo XIV w.; tekst pierwotny obejmował 2 strofy, każdą kończył refren Kyrie eleison słownik.
 • Co znaczy Bałtowie Definicja indoeuropejskich zamieszkujących od około III tysiąclecia p.n.e. pd.?wsch. wybrzeża Bałtyku do górnej Oki, Wołgi i Prypeci; do Bałtów zalicza się również: wymarłe znaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Brzóska Definicja ksiądz; aresztowany w 1861 za patriotyczne kazania; walczył w stworzeniu styczniowym na Podlasiu; dowódca ostatniego oddziału powstańczego; powieszony w Sokołowie czym jest.
 • Co znaczy Edward Babiuch Definicja ekonomista, działacz ruchu robotniczego; od 1948 członek PPR, a następnie PZPR; działacz ZMP 1949-1955; w l. 1970-1980 członek Biura Politycznego PZPR; 15 VII 1981 co to jest.
 • Co znaczy Kazimierz Badeni Definicja właściciel ziemski z Podola, konserwatywny polityk galicyjski; namiestnik Galicji 1888-1895, zwolennik porozumienia z Ukraińcami, tłumił rozwój ruchu ludowego i definicja.
 • Co znaczy Kazimierz Bartel Definicja matematyk (od 1913 prof. Politechniki Lwowskiej) i polityk związany z J. Piłsudskim; poseł na sejm 1922-1930; senator 1937-1939; w l. 1919-1920 był ministrem kolei co znaczy.
 • Co znaczy Bezprym Definicja najstarszy syn Bolesława Chrobrego; przeznaczony do stanu duchownego, w 1031 z bratem Ottonem i dzięki cesarskiej i ruskiej zorganizował bunt przeciw Mieszkowi II; po słownik.
 • Co znaczy Bydgoszcz Definicja w momencie kampanii wrześniowej doszło 3 IX 1939 (Bromberger Blutsonntag - bydgoska krwawa niedziela) do ataku dywersantów niemieckich na wojska polskie; kontrakcja znaczenie.
 • Co znaczy Byczyna Definicja elekcji 1587, kiedy wybrano Zygmunta III Wazę wspieranego poprzez Jana Zamoyskiego, stronnicy Krzysztofa i Samuela Zborowskich dokonali kontrelekcji, wybierając na tron czym jest.
 • Co znaczy Śmiały Ii Bolesław Definicja syn Kazimierza Odnowiciela, brat Władysława Hermana; od 1058 książę; w l. 1076-1079 władca Polski; prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną: toczył wojny z co to jest.
 • Co znaczy Stefan Bobrowski Definicja działacz rewolucyjny; od 1860 członek Związku Trojnickiego w Petersburgu; działacz Czerwonych; po wybuchu stworzenia styczniowego naczelnik Warszawy i faktyczny lider definicja.
 • Co znaczy Franciszek Bohomolec Definicja komediopisarz, dziennikarz, pisarz; do 1773 jezuita i nauczyciel retoryki w szkołach zakonnych; w okresie stanisławowskim brał udział w obiadach czwartkowych stając się co znaczy.
 • Co znaczy Branka Definicja rosyjskiego przeprowadzony w Warszawie 14/15 I 1863 na podstawie list imiennych sporządzonych poprzez Z. Wielopolskiego i S. Muchanowa; inicjatorem był A. Wielopolski słownik.
 • Co znaczy Chrobry I Bolesław Definicja →Mieszka I i →Dobrawy, książę polski od 992, król od 1025; wypędził z państwie macochę Odę i trzech przyrodnich braci obejmując jedynowładztwo; zorganizował wyprawę znaczenie.
 • Co znaczy Bar Definicja zawiązana 29 II 1768 w fortecy Bar na Podolu dla utrzymania katolicyzmu, przywilejów szlachty i niezależności państwa polskiego od mocarstw ościennych; mimo upadku Baru czym jest.
 • Co znaczy Józef Bem Definicja generał; służył w armii Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, węgierskiej i tureckiej; w stworzeniu listopadowym odznaczył się szarżą artylerii konnej w bitwie co to jest.
 • Co znaczy Herbert Bednorz Definicja biskup; w 1950 przydzielony ciężko choremu biskupowi S. Adamskiemu jako koadiutor z prawem następstwa w diecezji katowickiej; w 1952 aresztowany poprzez UB i wydalony z definicja.
 • Co znaczy Budziszyn Definicja 1018 pomiędzy Bolesławem Chrobrym i cesarzem Henrykiem II kończył wojny polsko-niemieckie w l. 1002-1018; cesarz uznawał suwerenność Bolesława Chrobrego i godził się na co znaczy.
 • Co znaczy Wielki X Bogusław Definicja książę szczeciński; zjednoczył Pomorze Zachodnie poprzez objęcie władzy w księstwie słupskim (1474) i wołogoskim (1478); walcząc z Brandenburczykami szukał sojusznika w słownik.
 • Co znaczy Demokratycznych Stronnictw Blok Definicja w 1946 PPR zaproponowała wspólną listę wyborczą wszystkim stronnictwom politycznym reprezentowanym w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej: PPS, PSL, SL, SD i SP; po znaczenie.
 • Co znaczy Kazimierz Barcikowski Definicja ekonomista, działacz robotniczy i młodzieżowy; w l. 1957-1963 był wiceprzewodniczącym, a w l. 1963-1965 przewodniczącym ZG ZMW; od 1953 członek PZPR; od XII 1971 czym jest.
 • Co znaczy Krzywousty Iii Bolesław Definicja Władysława Hermana; wraz z bratem Zbigniewem stanął na czele opozycji przeciw palatynowi Sieciechowi i po jego wygnaniu w 1098 dostał we władanie Śląsk i Małopolskę; po co to jest.
 • Co znaczy Fabian Birkowski Definicja kaznodzieja, poeta religijny; po studiach wykładał literaturę rzymską i grecką w Akademii Krakowskiej; w 1596 został dominikaninem; znany z barokowych kazań i postylli definicja.
 • Co znaczy Jakub Berman Definicja prawnik, działacz komunistyczny; członek KZMP i od 1928 KPP, gdzie pełnił funkcje kierownika wydziału inteligenckiego przy Centralnym Wydziale Zawodowym; w 1941 redaktor co znaczy.
 • Co znaczy Narodowa Biblioteka Definicja biblioteka państwowa otwarta w 1930 w Warszawie; podstawą księgozbioru były zbiory Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i biblioteki liceum polskiego w Paryżu i słownik.
 • Co znaczy Joselewicz Berek Definicja pułkownik wojsk polskich, kupiec żydowskiego pochodzenia; jako jeden z nielicznych przedstawicieli społeczności żydowskiej wziął udział w walkach o niepodległość Polski znaczenie.
 • Co znaczy Tadeusz Bielecki Definicja działacz ruchu narodowego; w l. 1930-1935 poseł na sejm; w l. 1926-1933 jeden przywódców OWP, 1934-1939 członek tak zwany siódemki i dziewiątki kierowniczej SN, a od VI czym jest.
 • Co znaczy Chan Batu Definicja Czyngis?chana, odziedziczył Chorezm i Step Kipczacki; organizował zbrojne wyprawy przeciwko Rusi (1237), Węgrom, Chorwacji, Dalmacji; 1241 najechał Polskę, rozbił co to jest.
 • Co znaczy Stefan Banach Definicja matematyk; od 1924 prof. Uniwersytetu we Lwowie i członek PAU; współzałożyciel czasopisma Studia Mathematica i jeden z i inicjatorów Monografii Matematycznych; jeden z definicja.
 • Co znaczy Bund Definicja Jidiszer Arbeter Bund, Ogólnożydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji - żydowska partia socjalistyczna założona w Wilnie w IX 1897; wysuwała postulaty co znaczy.
 • Co znaczy Jerzy Borejsza Definicja Goldberg (1905-1952) - dziennikarz, wydawca i działacz polityczny; od 1929 związany z KPP; w l. 1939-1940 był we Lwowie dyrektorem Ossolineum ; w l. 1941-1944 w Armii słownik.
 • Co znaczy Stepan Bandera Definicja nacjonalistów ukraińskich; w okresie międzywojennym członek i od 1938 jeden z przywódców, w okolicy A. Melnyka, OUN; w momencie wojny organizacja rozpadła się na dwa znaczenie.
 • Co znaczy Ksawery Franciszek Branicki Definicja hetman ogromny koronny od 1774; jeden z największych magnatów w schyłkowej fazie Rzeczypospolitej szlacheckiej; początkowo skłonny wesprzeć umiarkowane reformy w kraju czym jest.
 • Co znaczy Bojarzy Definicja 1) ogromni litewscy i ruscy właściciele ziemscy w Ogromnym Księstwie Litewskim, którzy za pełnienie służby wojskowej otrzymywali ziemię na prawach służebnych; po uniach co to jest.
 • Co znaczy Pomoc Bratnia Definicja Towarzystwami Bratniej Pomocy Studentów, potocznie Bratniak; organizacja studencka; pierwsze Bratnie Pomoce powstały w 1859 przy Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1889 definicja.
 • Co znaczy Zygmunt Szyszko Bohusz Definicja generał; w l. 1914-1915 w armii rosyjskiej; 1916-1917 w Legionach Pol.; od 1918 w WP, między innymi 1934-1938 zastępca dowódcy KOP; w kampanii wrześniowej dowódca 16 co znaczy.
 • Co znaczy Załuskich Biblioteka Definicja Rzeczypospolitej Załuskich) - pierwsza polska biblioteka publiczna otwarta w 1747 w Warszawie po połączeniu zbiorów braci Andrzeja Stanisława Załuskiego i Józefa słownik.
 • Co znaczy Biskup Definicja opiekun, nadzorca) - dostojnik kościelny stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy zwanej diecezją jako jej bezpośredni zwierzchnik (ordynariusz znaczenie.
 • Co znaczy Biali Definicja powstał w 1861; oparł się na działaczach rozwiązanego Towarzystwa Rolniczego i millenerach; skupiał inteligencję, burżuazję, liberalne ziemiaństwo; na czele stała czym jest.
 • Co znaczy Samuel Jerzy Bandtkie Definicja filolog, bibliotekarz; w l. 1798-1811 nauczyciel języka polskiego i łaciny w gimnazjach wrocławskich; od 1806 członek TPN; w 1811 został profesorem i dyrektorem co to jest.
 • Co znaczy Jagiellońska Biblioteka Definicja Akademią Krakowską w 1364; rozproszone w kolegiach i bursach zbiory w poł. XVI w. zgromadzono w Collegium Maius; w 1775 Komisja Nauki Narodowej włączyła do niej zbiory definicja.
 • Co znaczy Klemens Jan Branicki Definicja hetman ogromny koronny od 1752; w momencie panowania Augusta III Wettina na czele fakcji magnackiej konkurującej z Familią; kandydat na króla w czasie wolnej elekcji co znaczy.
 • Co znaczy Aleksander Brückner Definicja historyk kultury i literatury, badacz dziejów języka polskiego; prof. języków i literatury słowiańskiej uniwersytetu w Berlinie (1881-1924); członek Akademii Zdolności w słownik.
 • Co znaczy BIURO INFORMACYJNE PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTN Definicja powołane na naradzie w Szklarskiej Porębie (22-27 IX 1947) dla koordynacji działalności partii komunistycznych po rozwiązaniu III Międzynarodówki; w praktyce stało się znaczenie.
 • Co znaczy Władysław Broniewski Definicja żołnierz Legionów Polskich, pisarz; związany z organizacjami niepodległościowymi już w okresie gimnazjalnym; w 1915 zaciągnął się do służby w Legionach Polskich i został czym jest.
 • Co znaczy Michał Bobrzyński Definicja konserwatywny polityk, historyk; od 1877 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; wraz z J. Szujskim współtwórca krakowskiej szkoły historycznej; członek Akademii Zdolności co to jest.
 • Co znaczy Kamil Krzysztof Baczyński Definicja 1921-1944) - pisarz; Bohater pokolenia Kolumbów ; początkowo sympatyk konspiracyjnych ugrupowań socjalistycznych, później w Harcerskich Ekipach Szturmowych ( Szare definicja.
 • Co znaczy Kazimierz Bagiński Definicja 1890-1966) - działacz ruchu ludowego; w 1915 współorganizator PSL Wyzwolenie (w 1923-1925 wiceprezes ZG); w l. 1918-31 w SL (członek Porady Naczelnej i Naczelnego co znaczy.
 • Co znaczy Norbert Barlicki Definicja Grzela (1880-1941) - działacz ruchu socjalistycznego; w l. 1902-1906 w PPS, 1906-1914 w PPS?Lewicy, następnie w PPS?Frakcji Rewolucyjnej; od 1919 w PPS, między innymi w słownik.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Barlicki Norbert, Bagiński Kazimierz, Baczyński Krzysztof Kamil, Bobrzyński Michał, Broniewski Władysław, Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych I Robotn znaczenie.

Co to jest Barlicki Norbert, Bagiński Kazimierz, Baczyński Krzysztof wyjaśnienie.