Irgusz co to znaczy

Nazwisko: Irgusz. Ludzie o nazwisku Irgusz w Polsce

Nazwisko Irgusz

Pochodzenie Irgusz: od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


0 Polaków o nazwisku Irgusz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Irgusz: Irgósz, Irgusza, Irguszowie.
Napisz E-mail: irgusz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I