Iwaśko co to znaczy

Nazwisko: Iwaśko. Ludzie o nazwisku Iwaśko w Polsce

Nazwisko Iwaśko

Pochodzenie Iwaśko: 1537 od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


23 Polaków o nazwisku Iwaśko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwaśko: Iwaśkoa, Iwaśkoowie.
Napisz E-mail: iwasko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I