Jacimowicz co to znaczy

Nazwisko: Jacimowicz. Ludzie o nazwisku Jacimowicz w Polsce

Nazwisko Jacimowicz

Pochodzenie Jacimowicz: od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.


0 Polaków o nazwisku Jacimowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jacimowicz: Jacimowizc, Jacimowiczowi, Jacimowitz, Jacimowitz, Jacimowizc, Jacimowicza, Jacimowiczowie.
Napisz E-mail: jacimowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J