Jakowyszak co to znaczy

Nazwisko: Jakowyszak. Ludzie o nazwisku Jakowyszak w Polsce

Nazwisko Jakowyszak

Pochodzenie Jakowyszak: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


6 Polaków o nazwisku Jakowyszak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakowyszak: Jakowyszaka, Jakowyszakowie.
Napisz E-mail: jakowyszak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J