Jonczykowski co to znaczy

Nazwisko: Jonczykowski. Ludzie o nazwisku Jonczykowski w Polsce

Nazwisko Jonczykowski

Pochodzenie Jonczykowski: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


2 Polaków o nazwisku Jonczykowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jonczykowski: Jonzcykowski, Jonczowiykowski, Jonczykowska, Jonczykowcki, Jonczykowcka, Jonczykowdzka, Jonczykowdzki, Jonczykowscy, Jonczykowksi, Jonczykowskia, Jonczykowskiowie.
Napisz E-mail: jonczykowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J