dziedziczenie tronu co to znaczy

Dziedziczenie Tronu, Dobraczyński Jan, Decentralizacja Władzy Państwowej, Daszyński Ignacy

Definicje historyczne na D

 • Co znaczy Dąbrówka Definicja DOBRAWA co to jest.
 • Co znaczy DELEGATURA SIŁ ZBROJNYCH NA KRAJ Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE definicja.
 • Co znaczy Józef Muśnicki Dowbór Definicja 1867-1937) - generał; Dowódca I Korpusu Polskiego sformowanego na Białorusi w VII 1917; 16 I 1919 mianowany dowódcą wojsk stworzenia wielkopolskiego; od 1920 w rezerwie co znaczy.
 • Co znaczy Dystrykt Definicja GENERALNE GUBERNATORSTWO słownik.
 • Co znaczy Dyzunici Definicja CERKIEW znaczenie.
 • Co znaczy Pola Dzikie Definicja ZAPOROŻE czym jest.
 • Co znaczy Polska Druga Definicja w latach siedemdziesiątych; E. Gierek jako I sekretarz PZPR propagował rozwój gospodarczy Polski oparty na kredytach zagranicznych i wytężonej pracy; ogromne inwestycje co to jest.
 • Co znaczy Henryk Dembiński Definicja generał; walczył w kampanii napoleońskiej i w stworzeniu listopadowym; w VIII 1831 wódz naczelny wojsk polskich; na emigracji związany z konserwatywnym ugrupowaniem definicja.
 • Co znaczy Deulino Definicja DYWILINO co znaczy.
 • Co znaczy Stołowe Dobra Definicja EKONOMIE słownik.
 • Co znaczy Stanisław Dąbek Definicja pułkownik; od 1918 w WP na różnych stanowiskach; od VII 1939 dowódca Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża; w kampanii wrześniowej dowódca obrony znaczenie.
 • Co znaczy Dragonia Definicja konna piechota cudzoziemskiego autoramentu uzbrojona w krótkie muszkiety, pistolety i szable czym jest.
 • Co znaczy Rządzącego Obozu Dekompozycja Definicja SANACJA co to jest.
 • Co znaczy Ksawery Franciszek Dmochowski Definicja pisarz, dziennikarz działacz polityczny, wydawca; po wstąpieniu do zakonu pijarów uczył w szkołach zakonnych; osobisty sekretarz Hugo Kołłątaja; brał udział w zwalczaniu definicja.
 • Co znaczy Bartoszowe Drużyny Definicja organizacja niepodległościowa na terenie Galicji; powstała w 1908 z inspiracji endeckiej frondy; była zbliżona do Polskich Drużyn Strzeleckich; po wybuchu I wojny co znaczy.
 • Co znaczy Dupla Definicja SKARB KRÓLEWSKI słownik.
 • Co znaczy Michał Drzymała Definicja z Wielkopolski; prowadził od 1904 spór z władzami pruskimi o budowę domu we wsi Podgradowice; poprzez 5 lat mieszkał w wozie cyrkowym (tak zwany Wóz Drzymały); w 1910 znaczenie.
 • Co znaczy Dziadoszanie Definicja ŚLĄSK czym jest.
 • Co znaczy Dysydenci Definicja dissidens - nie zgadzający się) - 1) od XVI w. określano tak wszystkich chrześcijan niekatolików ( luteran, kalwinów, braci czeskich) prócz braci polskich, w stosunku do co to jest.
 • Co znaczy Roman Dmowski Definicja działacz polityczny, ideolog i lider ruchu narodowego, poeta polityczny; od 1888 członek ZMP Zet , a od 1889 Ligi Polskiej, którą w 1893 przekształcił w Ligę Narodową definicja.
 • Co znaczy Samozwaniec I Dymitr Definicja najprawdopodobniej mnich kościoła prawosławnego, Grigorij Otriepiew; pojawił się na dworze wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha i zaczął podawać się za syna cara co znaczy.
 • Co znaczy Adolf Dymsza Definicja Bagiński (1900-1975) - aktor filmowy, teatralny i estradowy, znany raczej jako Dodek , warszawski cwaniak; w momencie II wojny światowej zaangażował się w kontrolowanych słownik.
 • Co znaczy Dywilino Definicja zawarty 3 I 1619 po pierwszym etapie wojen polsko-rosyjskich w XVII w.; Rzeczpospolita dostała Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę, nie zdołała jednak znaczenie.
 • Co znaczy Dynastia Definicja kraju o ustroju monarchicznym, gdzie władza jest przekazywana dziedzicznie ( dziedziczenie tronu): z ojca na syna, brat po bracie ( Piastowie, Jagiellonowie, Wazowie czym jest.
 • Co znaczy Diecezja Definicja BISKUPSTWO; BISKUP co to jest.
 • Co znaczy Szymon Diksztajn Definicja 1858-1884) - dziennikarz, ekonomista; od 1878 na emigracji; autor pierwszej polskiej broszury socjalistycznej Kto z czego żyje (1881 definicja.
 • Co znaczy Śląsk Dolny Definicja ŚLĄSK co znaczy.
 • Co znaczy Antyreformacyjne Dekrety Definicja KONTRREFORMACJA słownik.
 • Co znaczy Donacja Definicja donatio) - pierwotnie w okresie średniowiecza dar na rzecz Kościoła, najczęściej w formie ziemi (obdarowującego nazywano donatorem, a obdarowywanego donatariuszem znaczenie.
 • Co znaczy Dominikanie Definicja ZAKONY czym jest.
 • Co znaczy Benedykt Dybowski Definicja zoolog, doktor, prof. Szkoły Głównej; uczestnik stworzenia styczniowego; w momencie katorgi na Syberii i po zwolnieniu prowadził badania naukowe Kamczatki i jeziora co to jest.
 • Co znaczy Józef Dwernicki Definicja generał; walczył w kampanii napoleońskiej; dowódca kawalerii w stworzeniu listopadowym, zwyciężył pod Stoczkiem (14 II 1831) i Boremlem (19 IV 1831); na emigracji prezes definicja.
 • Co znaczy Donator Definicja DONACJA co znaczy.
 • Co znaczy Senioralna Dzielnica Definicja obejmująca: Małopolskę z Krakowem, ziemię sieradzką, ziemię łęczycką i Pomorze Gdańskie; wg testamentu Bolesława Krzywoustego otrzymywał ją princeps (najstarszy w rodzie słownik.
 • Co znaczy Departament Definicja administracyjnego w: 1) Księstwie Warszawskim; wprowadzona na wzór francuski Konstytucją w 1807; na czele administracji stał prefekt, któremu podlegali podprefekci znaczenie.
 • Co znaczy Jan Dantyszek Definicja 1548) - biskup warmiński, pisarz, humanista; Dyplomata Zygmunta I Starego; znawca łaciny; autor: wierszy okolicznościowych (Epithalamion reginae Bonae, 1518), poematów o czym jest.
 • Co znaczy Mokosiej Joachim Denisko Definicja brygadier w stworzeniu kościuszkowskim; w 1794 organizator nieudanej wyprawy na Wołyń; od 1795 przebywał na terenie Turcji, gdzie przygotowywał stworzenie; współdziałał co to jest.
 • Co znaczy Grudniowy Dekret Definicja poprzez księcia warszawskiego; potwierdzał wolność osobistą chłopów nadaną poprzez konstytucję Księstwa Warszawskiego, lecz uznawał, iż ziemia użytkowana poprzez chłopów definicja.
 • Co znaczy Baltici Maris Dominium Definicja z z łaciny:) - dążenie do zdobycia kontroli nad wybrzeżami Morza Bałtyckiego poprzez Szwecję w momencie wojen północnych w XVI-XVIII w co znaczy.
 • Co znaczy Ludowa Demokracja Definicja definicja stosowane w l. 1945-1989 dla określenia mechanizmu politycznego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wzorowanego na ZSRR słownik.
 • Co znaczy Wojenna Demokracja Definicja poprzedzający stworzenie organizacji państwowych, cechowały go: napady łupieżcze i uzależnienie siłą słabszych sąsiadów; Decyzję podejmowało zgromadzenie wolnych mężów znaczenie.
 • Co znaczy Piotr Doroszenko Definicja Dorofiewicz (1627-1698) - hetman kozacki od 1666; jeden z oficerów kozackich w czasie stworzenia Chmielnickiego; początkowo zwolennik zbliżenia z Rzeczpospolitą czym jest.
 • Co znaczy Miejska Delegacja Definicja sprawująca faktycznie władzę w Warszawie w okresie od 27 II do 4 IV 1861; powstała wskutek manifestacji patriotycznych; podlegała jej straż obywatelska; przyczyniła się co to jest.
 • Co znaczy Bolesław Wieniawa Długoszowski Definicja generał, z wykształcenia doktor; od 1910 w Związku Strzeleckim; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW (członek Komendy Głównej); odtąd jeden z najbliższych definicja.
 • Co znaczy Ignacy Domeyko Definicja geolog, geograf, pamiętnikarz; w l. 1819-1823 członek Towarzystwa Filomatów; walczył w stworzeniu listopadowym na Litwie; po ukończeniu studiów górniczych w Paryżu (1837 co znaczy.
 • Co znaczy Polskich Strzelców Dywizja Definicja powstała w IV 1917 na bazie Legionu Puławskiego; walczyła nad Zbruczem; weszła w skład I Korpusu Polskiego (VIII 1917); dowódca gen. T. Bylewski słownik.
 • Co znaczy DUNIN PIOTR Z PRAWKOWIC Definicja marszałek nadworny od 1460, wojewoda brzesko-kujawski od 1480; Dowódca w wojnie trzynastoletniej ( wojny polsko-krzyżackie); odniósł zwycięstwa w 1462 pod Świecinem, w znaczenie.
 • Co znaczy Teodor Duracz Definicja działacz ruchu komunistycznego, adwokat; od 1905 w PPS, następnie PPS-Lewicy; od 1918 członek KPP; obrońca w procesach politycznych, raczej komunistów; w l. 1933-1937 czym jest.
 • Co znaczy Dziedziczne Dzielnice Definicja Bolesława Krzywoustego: Śląsk objął Władysław II Wygnaniec; Mazowsze i Kujawy Bolesław Kędzierzawy; Wielkopolskę Mieszko Stary, ziemię sandomierską Henryk Sandomierski co to jest.
 • Co znaczy Tytus Działyński Definicja działacz polityczny, zwolennik pracy organicznej; brał udział w stworzeniu listopadowym i stworzeniu wielkopolskim 1848; założył w Kórniku bibliotekę; wydawał zbiory definicja.
 • Co znaczy Dymitriady Definicja magnatów polskich i litewskich za zgodą Zygmunta III Wazy i nuncjusza papieskiego odbywające się w l. 1604-1609 na rzecz domniemanego pretendenta do tronu rosyjskiego co znaczy.
 • Co znaczy Dobrawa Definicja córka księcia czeskiego Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, co było potwierdzeniem sojuszu polsko-czeskiego; matka Bolesława Chrobrego i Świętosławy, późniejszej słownik.
 • Co znaczy Xawery Dunikowski Definicja rzeźbiarz okresu modernizmu; jego twórczość mieści się w stylistyce symbolicznej; piętno na powojennych rzeźbach artysty odcisnął pobyt w obozie koncentracyjnym w znaczenie.
 • Co znaczy Szlachecka Demokracja Definicja państwowego w Rzeczypospolitej od XVI do poł. XVII w., charakteryzujący się równością szlachty wobec prawa i wolnością od obciążeń podatkowych i ingerencji władzy czym jest.
 • Co znaczy Daniny Definicja świadczenia ludności na rzecz pana feudalnego, składane w formie produktów naturalnych; najstarszą była danina opolna, uiszczano ją w formie krowy albo wołu od całości co to jest.
 • Co znaczy Bronisław Duch Definicja generał; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich, a następnie w I Korpusie Polskim; od 1919 w WP, między innymi w l. 1935-1938 dowódca 73 pułku piechoty; w kampanii definicja.
 • Co znaczy Wielkie Dembe Definicja III 1831; zakończona zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych poprzez płk L. Bogusławskiego i gen. K. Skarżyńskiego nad rosyjskim korpusem gen. G. Rosena co znaczy.
 • Co znaczy Herman Diamand Definicja działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; współzałożyciel z I. Daszyńskim PPSD; poseł do sejmu wiedeńskiego 1907-1918; członek TKSSN i NKN; od 1919 w PPS, członek jej słownik.
 • Co znaczy Jarosław Dąbrowski Definicja 1836-1871) - generał, działacz rewolucyjno-demokratyczny; jako student Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu (1859-1861) należał do tajnego koła Z. Sierakowskiego znaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Dubois Definicja działacz ruchu socjalistycznego; od 1918 członek PPS, współorganizator OMTUR i Czerwonego Harcerstwa; w momencie II wojny światowej działacz PPS-WRN; aresztowany poprzez czym jest.
 • Co znaczy Duchowieństwo Definicja obejmujący duchownych świeckich i zakonnych; pojawił się wspólnie z kształtowaniem się monarchii stanowej w XII/XIII w. (przywilej w Łęczycy); w dobie demokracji co to jest.
 • Co znaczy Drużyna Definicja w X-XI w., pozostająca na utrzymaniu monarchy i pod jego rozkazami; Drużynników z monarchą łączyła osobista więź - podległości i wierności z jednej strony definicja.
 • Co znaczy DRUCKI-LUBECKI FRANCISZEK KSAWERY Definicja książę, działacz polityczny i gospodarczy; w momencie Księstwa Warszawskiego zwolennik orientacji prorosyjskiej; w Królestwie Polskim minister skarbu (1821-1830 co znaczy.
 • Co znaczy Edward Dembowski Definicja Czerwonym kasztelanicem , działacz polityczny, dziennikarz; członek Związku Narodu Polskiego od 1839, redaktor Przeglądu Naukowego (1842-1843); w momencie stworzenia słownik.
 • Co znaczy Kazimierz Dejmek Definicja reżyser, aktor; współtwórca i dyrektor Teatru Nowego w Łodzi (1949); dyrektor Teatru Narodowego i Teatru Polskiego w Warszawie; twórca przedstawień telewizyjnych znaczenie.
 • Co znaczy Bolesław Drobner Definicja 1883-1968) - działacz ruchu socjalistycznego, dziennikarz; w l. 1898-1919 w PPSD, równocześnie w l. 1902-1913 członek Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS Proletariat czym jest.
 • Co znaczy Feliks Dzierżyński Definicja działacz polskiego i rosyjskiego ruchu robotniczego; inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji, jeden z przywódców SDKPiL; uczestnik rewolucji co to jest.
 • Co znaczy Henryk Dobrzański Definicja 1896-1940) - oficer WP; w okresie międzywojennym oficer znany ze swoich sukcesów hippicznych; w 1939 mimo klęski w kampanii wrześniowej na czele swojego oddziału definicja.
 • Co znaczy Dziesięcina Definicja rzecz Kościoła, początkowo uiszczane poprzez panującego; od XI w. obciążało ogół ludności; pierwotnie tak zwany dziesięcina snopowa (co dziesiąty snop), rzadziej co znaczy.
 • Co znaczy Jan Dekert Definicja mieszczanin warszawski; jako prezydent Warszawy stanął na czele ruchu miast królewskich zmierzającego do politycznej i socjalnej emancypacji mieszczan i likwidacji wobec słownik.
 • Co znaczy Jan Długosz Definicja kanonik krakowski, piastował funkcję kanclerza biskupa Zbigniewa Oleśnickiego; od 1467 wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka; uczestnik wielu misji dyplomatycznych znaczenie.
 • Co znaczy Iudex Dagome Definicja poprzez Mieszka I około 985-992, oddający część Polski pod opiekę Stolicy Apostolskiej; jego celem było wejście w stosunek zależności od papiestwa, którego zewnętrznym czym jest.
 • Co znaczy Dogmatycy Definicja PZPR; znajdowali się w niej działacze partyjni popierający bezkrytycznie realny socjalizm w Polsce wzorowany na ZSRR; szczególnie w latach pięćdziesiątych uważali, iż co to jest.
 • Co znaczy DRUGA DYWIZJA STRZELCÓW PIESZYCH Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE definicja.
 • Co znaczy Polski Korpus Drugi Definicja PSZ na Zachodzie; powstał w VII 1943 z wydzielonych sił Armii Polskiej na Wschodzie; w jego skład wchodziły 3 Dywizja Strzelców Karpackich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 co znaczy.
 • Co znaczy Henryk Jan Dąbrowski Definicja twórca Legionów Polskich; początkowo oficer w armii saskiej; do armii koronnej zaciągnął się w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792; w momencie stworzenia słownik.
 • Co znaczy Jan Dąbski Definicja działacz ruchu ludowego, publicysta; od 1905 członek PSL, od 1914 PSL Piast ; w 1914 członek NKN, w 1915 w Legionach Polskich; w l. 1918-1923 w PSL Piast , między innymi znaczenie.
 • Co znaczy DEPORTACJE W L. 1939-1948 Definicja poprzez władze hitlerowskie: a) od X-XI 1939 rozpoczęto deportowanie Polaków (inteligencji, zamożnych rolników, członków organizacji uznawanych za wrogo nastawione wobec czym jest.
 • Co znaczy Maria Dąbrowska Definicja poetka i publicystka; Debiutowała przed I wojną światową jako publicystka i autorka opowiadań; w okresie międzywojennym związana z ruchem ludowym, aktywnie występowała co to jest.
 • Co znaczy Dubienka Definicja VII 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej; wojska polskie w sile 5,3 tys. żołnierzy, pod dowództwem Tadeusza Kościuszki, starając się utrzymać linię Bugu, odparły definicja.
 • Co znaczy Dąbrowszczacy Definicja polskich uczestników walk w momencie wojny domowej w Hiszpanii w l. 1936-1939; byli żołnierzami najpierw batalionu, a później brygady międzynarodowej im. J. Dąbrowskiego co znaczy.
 • Co znaczy Polska Deputacja Definicja emigracyjna; powstała we Francji 22 VIII 1795; grupowała radykalnych działaczy insurekcyjnych; głosiła hasła zrównania wszystkich stanów w Polsce, nadania wolności słownik.
 • Co znaczy DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ Definicja rządu RP na uchodźstwie; zadaniem D. było zarządzanie administrację cywilną pod okupacją; w XII 1940 mianowano delegatów na region GG ( C. Ratajski do 1942) i na ziemie znaczenie.
 • Co znaczy Ignacy Daszyński Definicja 1866-1936) - działacz ruchu socjalistycznego; założyciel i lider PPSD; w l. 1897-1918 poseł do austriackiej Porady Państwa; 1912-1914 w TKSSN, od 1914 wiceprzewodniczący czym jest.
 • Co znaczy Państwowej Władzy Decentralizacja Definicja szlacheckiej oznaczała decentralizację suwerenności i przejęcie w XVII-XVIII w. funkcji decyzyjnych poprzez sejmiki zdominowane poprzez fakcje magnackie; jej efektem co to jest.
 • Co znaczy Jan Dobraczyński Definicja prawnik, ekonomista, działacz polityczny; walczył w kampanii wrześniowej; w momencie okupacji pracował w wydziale propagandy NOW i AK; uczestnik stworzenia definicja.
 • Co znaczy Tronu Dziedziczenie Definicja patrymonialnej X-XIV w. prawo do sukcesji mieli wszyscy synowie władcy, co regularnie, szczególnie w okresie państwa pierwszych Piastów prowadziło do bratobójczych walk co znaczy.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Dziedziczenie Tronu, Dobraczyński Jan, Decentralizacja Władzy Państwowej, Daszyński Ignacy, Delegatura Rządu Rp Na Kraj, Deputacja Polska, Dąbrowszczacy znaczenie.

Co to jest Dziedziczenie Tronu, Dobraczyński Jan, Decentralizacja wyjaśnienie.