dąbrówka delegatura zbrojnych co znaczy

DZIEDZICZENIE TRONU co znaczy DOBRACZYŃSKI JAN krzyżówka DECENTRALIZACJA WŁADZY PAŃSTWOWEJ co to krzyżówka

Definicje historyczne na D

 • Co znaczy Dąbrówka Definicja DOBRAWA co znaczy.
 • Co znaczy DELEGATURA SIŁ ZBROJNYCH NA KRAJ Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE krzyżówka.
 • Co znaczy Józef Muśnicki Dowbór Definicja 1867-1937) - generał; Dowódca I Korpusu Polskiego sformowanego na Białorusi w VII 1917; 16 I 1919 mianowany dowódcą wojsk stworzenia wielkopolskiego; od 1920 w rezerwie co to jest.
 • Co znaczy Dystrykt Definicja GENERALNE GUBERNATORSTWO słownik.
 • Co znaczy Dyzunici Definicja CERKIEW czym jest.
 • Co znaczy Pola Dzikie Definicja ZAPOROŻE co oznacza.
 • Co znaczy Polska Druga Definicja w latach siedemdziesiątych; E. Gierek jako I sekretarz PZPR propagował rozwój gospodarczy Polski oparty na kredytach zagranicznych i wytężonej pracy; ogromne inwestycje tłumaczenie.
 • Co znaczy Henryk Dembiński Definicja generał; walczył w kampanii napoleońskiej i w stworzeniu listopadowym; w VIII 1831 wódz naczelny wojsk polskich; na emigracji związany z konserwatywnym ugrupowaniem przykłady.
 • Co znaczy Deulino Definicja DYWILINO definicja.
 • Co znaczy Stołowe Dobra Definicja EKONOMIE encyklopedia.
 • Co znaczy Stanisław Dąbek Definicja pułkownik; od 1918 w WP na różnych stanowiskach; od VII 1939 dowódca Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża; w kampanii wrześniowej dowódca obrony jak działa.
 • Co znaczy Dragonia Definicja konna piechota cudzoziemskiego autoramentu uzbrojona w krótkie muszkiety, pistolety i szable czy jest.
 • Co znaczy Rządzącego Obozu Dekompozycja Definicja SANACJA pojęcie.
 • Co znaczy Ksawery Franciszek Dmochowski Definicja pisarz, dziennikarz działacz polityczny, wydawca; po wstąpieniu do zakonu pijarów uczył w szkołach zakonnych; osobisty sekretarz Hugo Kołłątaja; brał udział w zwalczaniu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bartoszowe Drużyny Definicja organizacja niepodległościowa na terenie Galicji; powstała w 1908 z inspiracji endeckiej frondy; była zbliżona do Polskich Drużyn Strzeleckich; po wybuchu I wojny opis.
 • Co znaczy Dupla Definicja SKARB KRÓLEWSKI informacje.
 • Co znaczy Michał Drzymała Definicja z Wielkopolski; prowadził od 1904 spór z władzami pruskimi o budowę domu we wsi Podgradowice; poprzez 5 lat mieszkał w wozie cyrkowym (tak zwany Wóz Drzymały); w 1910 znaczenie.
 • Co znaczy Dziadoszanie Definicja ŚLĄSK co znaczy.
 • Co znaczy Dysydenci Definicja dissidens - nie zgadzający się) - 1) od XVI w. określano tak wszystkich chrześcijan niekatolików ( luteran, kalwinów, braci czeskich) prócz braci polskich, w stosunku do krzyżówka.
 • Co znaczy Roman Dmowski Definicja działacz polityczny, ideolog i lider ruchu narodowego, poeta polityczny; od 1888 członek ZMP Zet , a od 1889 Ligi Polskiej, którą w 1893 przekształcił w Ligę Narodową co to jest.
 • Co znaczy Samozwaniec I Dymitr Definicja najprawdopodobniej mnich kościoła prawosławnego, Grigorij Otriepiew; pojawił się na dworze wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha i zaczął podawać się za syna cara słownik.
 • Co znaczy Adolf Dymsza Definicja Bagiński (1900-1975) - aktor filmowy, teatralny i estradowy, znany raczej jako Dodek , warszawski cwaniak; w momencie II wojny światowej zaangażował się w kontrolowanych czym jest.
 • Co znaczy Dywilino Definicja zawarty 3 I 1619 po pierwszym etapie wojen polsko-rosyjskich w XVII w.; Rzeczpospolita dostała Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę, nie zdołała jednak co oznacza.
 • Co znaczy Dynastia Definicja kraju o ustroju monarchicznym, gdzie władza jest przekazywana dziedzicznie ( dziedziczenie tronu): z ojca na syna, brat po bracie ( Piastowie, Jagiellonowie, Wazowie tłumaczenie.
 • Co znaczy Diecezja Definicja BISKUPSTWO; BISKUP przykłady.
 • Co znaczy Szymon Diksztajn Definicja 1858-1884) - dziennikarz, ekonomista; od 1878 na emigracji; autor pierwszej polskiej broszury socjalistycznej Kto z czego żyje (1881 definicja.
 • Co znaczy Śląsk Dolny Definicja ŚLĄSK encyklopedia.
 • Co znaczy Antyreformacyjne Dekrety Definicja KONTRREFORMACJA jak działa.
 • Co znaczy Donacja Definicja donatio) - pierwotnie w okresie średniowiecza dar na rzecz Kościoła, najczęściej w formie ziemi (obdarowującego nazywano donatorem, a obdarowywanego donatariuszem czy jest.
 • Co znaczy Dominikanie Definicja ZAKONY pojęcie.
 • Co znaczy Benedykt Dybowski Definicja zoolog, doktor, prof. Szkoły Głównej; uczestnik stworzenia styczniowego; w momencie katorgi na Syberii i po zwolnieniu prowadził badania naukowe Kamczatki i jeziora wyjaśnienie.
 • Co znaczy Józef Dwernicki Definicja generał; walczył w kampanii napoleońskiej; dowódca kawalerii w stworzeniu listopadowym, zwyciężył pod Stoczkiem (14 II 1831) i Boremlem (19 IV 1831); na emigracji prezes opis.
 • Co znaczy Donator Definicja DONACJA informacje.
 • Co znaczy Senioralna Dzielnica Definicja obejmująca: Małopolskę z Krakowem, ziemię sieradzką, ziemię łęczycką i Pomorze Gdańskie; wg testamentu Bolesława Krzywoustego otrzymywał ją princeps (najstarszy w rodzie znaczenie.
 • Co znaczy Departament Definicja administracyjnego w: 1) Księstwie Warszawskim; wprowadzona na wzór francuski Konstytucją w 1807; na czele administracji stał prefekt, któremu podlegali podprefekci co znaczy.
 • Co znaczy Jan Dantyszek Definicja 1548) - biskup warmiński, pisarz, humanista; Dyplomata Zygmunta I Starego; znawca łaciny; autor: wierszy okolicznościowych (Epithalamion reginae Bonae, 1518), poematów o krzyżówka.
 • Co znaczy Mokosiej Joachim Denisko Definicja brygadier w stworzeniu kościuszkowskim; w 1794 organizator nieudanej wyprawy na Wołyń; od 1795 przebywał na terenie Turcji, gdzie przygotowywał stworzenie; współdziałał co to jest.
 • Co znaczy Grudniowy Dekret Definicja poprzez księcia warszawskiego; potwierdzał wolność osobistą chłopów nadaną poprzez konstytucję Księstwa Warszawskiego, lecz uznawał, iż ziemia użytkowana poprzez chłopów słownik.
 • Co znaczy Baltici Maris Dominium Definicja z z łaciny:) - dążenie do zdobycia kontroli nad wybrzeżami Morza Bałtyckiego poprzez Szwecję w momencie wojen północnych w XVI-XVIII w czym jest.
 • Co znaczy Ludowa Demokracja Definicja definicja stosowane w l. 1945-1989 dla określenia mechanizmu politycznego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wzorowanego na ZSRR co oznacza.
 • Co znaczy Wojenna Demokracja Definicja poprzedzający stworzenie organizacji państwowych, cechowały go: napady łupieżcze i uzależnienie siłą słabszych sąsiadów; Decyzję podejmowało zgromadzenie wolnych mężów tłumaczenie.
 • Co znaczy Piotr Doroszenko Definicja Dorofiewicz (1627-1698) - hetman kozacki od 1666; jeden z oficerów kozackich w czasie stworzenia Chmielnickiego; początkowo zwolennik zbliżenia z Rzeczpospolitą przykłady.
 • Co znaczy Miejska Delegacja Definicja sprawująca faktycznie władzę w Warszawie w okresie od 27 II do 4 IV 1861; powstała wskutek manifestacji patriotycznych; podlegała jej straż obywatelska; przyczyniła się definicja.
 • Co znaczy Bolesław Wieniawa Długoszowski Definicja generał, z wykształcenia doktor; od 1910 w Związku Strzeleckim; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW (członek Komendy Głównej); odtąd jeden z najbliższych encyklopedia.
 • Co znaczy Ignacy Domeyko Definicja geolog, geograf, pamiętnikarz; w l. 1819-1823 członek Towarzystwa Filomatów; walczył w stworzeniu listopadowym na Litwie; po ukończeniu studiów górniczych w Paryżu (1837 jak działa.
 • Co znaczy Polskich Strzelców Dywizja Definicja powstała w IV 1917 na bazie Legionu Puławskiego; walczyła nad Zbruczem; weszła w skład I Korpusu Polskiego (VIII 1917); dowódca gen. T. Bylewski czy jest.
 • Co znaczy DUNIN PIOTR Z PRAWKOWIC Definicja marszałek nadworny od 1460, wojewoda brzesko-kujawski od 1480; Dowódca w wojnie trzynastoletniej ( wojny polsko-krzyżackie); odniósł zwycięstwa w 1462 pod Świecinem, w pojęcie.
 • Co znaczy Teodor Duracz Definicja działacz ruchu komunistycznego, adwokat; od 1905 w PPS, następnie PPS-Lewicy; od 1918 członek KPP; obrońca w procesach politycznych, raczej komunistów; w l. 1933-1937 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Dziedziczne Dzielnice Definicja Bolesława Krzywoustego: Śląsk objął Władysław II Wygnaniec; Mazowsze i Kujawy Bolesław Kędzierzawy; Wielkopolskę Mieszko Stary, ziemię sandomierską Henryk Sandomierski opis.
 • Co znaczy Tytus Działyński Definicja działacz polityczny, zwolennik pracy organicznej; brał udział w stworzeniu listopadowym i stworzeniu wielkopolskim 1848; założył w Kórniku bibliotekę; wydawał zbiory informacje.
 • Co znaczy Dymitriady Definicja magnatów polskich i litewskich za zgodą Zygmunta III Wazy i nuncjusza papieskiego odbywające się w l. 1604-1609 na rzecz domniemanego pretendenta do tronu rosyjskiego znaczenie.
 • Co znaczy Dobrawa Definicja córka księcia czeskiego Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, co było potwierdzeniem sojuszu polsko-czeskiego; matka Bolesława Chrobrego i Świętosławy, późniejszej co znaczy.
 • Co znaczy Xawery Dunikowski Definicja rzeźbiarz okresu modernizmu; jego twórczość mieści się w stylistyce symbolicznej; piętno na powojennych rzeźbach artysty odcisnął pobyt w obozie koncentracyjnym w krzyżówka.
 • Co znaczy Szlachecka Demokracja Definicja państwowego w Rzeczypospolitej od XVI do poł. XVII w., charakteryzujący się równością szlachty wobec prawa i wolnością od obciążeń podatkowych i ingerencji władzy co to jest.
 • Co znaczy Daniny Definicja świadczenia ludności na rzecz pana feudalnego, składane w formie produktów naturalnych; najstarszą była danina opolna, uiszczano ją w formie krowy albo wołu od całości słownik.
 • Co znaczy Bronisław Duch Definicja generał; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich, a następnie w I Korpusie Polskim; od 1919 w WP, między innymi w l. 1935-1938 dowódca 73 pułku piechoty; w kampanii czym jest.
 • Co znaczy Wielkie Dembe Definicja III 1831; zakończona zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych poprzez płk L. Bogusławskiego i gen. K. Skarżyńskiego nad rosyjskim korpusem gen. G. Rosena co oznacza.
 • Co znaczy Herman Diamand Definicja działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; współzałożyciel z I. Daszyńskim PPSD; poseł do sejmu wiedeńskiego 1907-1918; członek TKSSN i NKN; od 1919 w PPS, członek jej tłumaczenie.
 • Co znaczy Jarosław Dąbrowski Definicja 1836-1871) - generał, działacz rewolucyjno-demokratyczny; jako student Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu (1859-1861) należał do tajnego koła Z. Sierakowskiego przykłady.
 • Co znaczy Stanisław Dubois Definicja działacz ruchu socjalistycznego; od 1918 członek PPS, współorganizator OMTUR i Czerwonego Harcerstwa; w momencie II wojny światowej działacz PPS-WRN; aresztowany poprzez definicja.
 • Co znaczy Duchowieństwo Definicja obejmujący duchownych świeckich i zakonnych; pojawił się wspólnie z kształtowaniem się monarchii stanowej w XII/XIII w. (przywilej w Łęczycy); w dobie demokracji encyklopedia.
 • Co znaczy Drużyna Definicja w X-XI w., pozostająca na utrzymaniu monarchy i pod jego rozkazami; Drużynników z monarchą łączyła osobista więź - podległości i wierności z jednej strony jak działa.
 • Co znaczy DRUCKI-LUBECKI FRANCISZEK KSAWERY Definicja książę, działacz polityczny i gospodarczy; w momencie Księstwa Warszawskiego zwolennik orientacji prorosyjskiej; w Królestwie Polskim minister skarbu (1821-1830 czy jest.
 • Co znaczy Edward Dembowski Definicja Czerwonym kasztelanicem , działacz polityczny, dziennikarz; członek Związku Narodu Polskiego od 1839, redaktor Przeglądu Naukowego (1842-1843); w momencie stworzenia pojęcie.
 • Co znaczy Kazimierz Dejmek Definicja reżyser, aktor; współtwórca i dyrektor Teatru Nowego w Łodzi (1949); dyrektor Teatru Narodowego i Teatru Polskiego w Warszawie; twórca przedstawień telewizyjnych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bolesław Drobner Definicja 1883-1968) - działacz ruchu socjalistycznego, dziennikarz; w l. 1898-1919 w PPSD, równocześnie w l. 1902-1913 członek Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS Proletariat opis.
 • Co znaczy Feliks Dzierżyński Definicja działacz polskiego i rosyjskiego ruchu robotniczego; inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji, jeden z przywódców SDKPiL; uczestnik rewolucji informacje.
 • Co znaczy Henryk Dobrzański Definicja 1896-1940) - oficer WP; w okresie międzywojennym oficer znany ze swoich sukcesów hippicznych; w 1939 mimo klęski w kampanii wrześniowej na czele swojego oddziału znaczenie.
 • Co znaczy Dziesięcina Definicja rzecz Kościoła, początkowo uiszczane poprzez panującego; od XI w. obciążało ogół ludności; pierwotnie tak zwany dziesięcina snopowa (co dziesiąty snop), rzadziej co znaczy.
 • Co znaczy Jan Dekert Definicja mieszczanin warszawski; jako prezydent Warszawy stanął na czele ruchu miast królewskich zmierzającego do politycznej i socjalnej emancypacji mieszczan i likwidacji wobec krzyżówka.
 • Co znaczy Jan Długosz Definicja kanonik krakowski, piastował funkcję kanclerza biskupa Zbigniewa Oleśnickiego; od 1467 wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka; uczestnik wielu misji dyplomatycznych co to jest.
 • Co znaczy Iudex Dagome Definicja poprzez Mieszka I około 985-992, oddający część Polski pod opiekę Stolicy Apostolskiej; jego celem było wejście w stosunek zależności od papiestwa, którego zewnętrznym słownik.
 • Co znaczy Dogmatycy Definicja PZPR; znajdowali się w niej działacze partyjni popierający bezkrytycznie realny socjalizm w Polsce wzorowany na ZSRR; szczególnie w latach pięćdziesiątych uważali, iż czym jest.
 • Co znaczy DRUGA DYWIZJA STRZELCÓW PIESZYCH Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co oznacza.
 • Co znaczy Polski Korpus Drugi Definicja PSZ na Zachodzie; powstał w VII 1943 z wydzielonych sił Armii Polskiej na Wschodzie; w jego skład wchodziły 3 Dywizja Strzelców Karpackich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 tłumaczenie.
 • Co znaczy Henryk Jan Dąbrowski Definicja twórca Legionów Polskich; początkowo oficer w armii saskiej; do armii koronnej zaciągnął się w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792; w momencie stworzenia przykłady.
 • Co znaczy Jan Dąbski Definicja działacz ruchu ludowego, publicysta; od 1905 członek PSL, od 1914 PSL Piast ; w 1914 członek NKN, w 1915 w Legionach Polskich; w l. 1918-1923 w PSL Piast , między innymi definicja.
 • Co znaczy DEPORTACJE W L. 1939-1948 Definicja poprzez władze hitlerowskie: a) od X-XI 1939 rozpoczęto deportowanie Polaków (inteligencji, zamożnych rolników, członków organizacji uznawanych za wrogo nastawione wobec encyklopedia.
 • Co znaczy Maria Dąbrowska Definicja poetka i publicystka; Debiutowała przed I wojną światową jako publicystka i autorka opowiadań; w okresie międzywojennym związana z ruchem ludowym, aktywnie występowała jak działa.
 • Co znaczy Dubienka Definicja VII 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej; wojska polskie w sile 5,3 tys. żołnierzy, pod dowództwem Tadeusza Kościuszki, starając się utrzymać linię Bugu, odparły czy jest.
 • Co znaczy Dąbrowszczacy Definicja polskich uczestników walk w momencie wojny domowej w Hiszpanii w l. 1936-1939; byli żołnierzami najpierw batalionu, a później brygady międzynarodowej im. J. Dąbrowskiego pojęcie.
 • Co znaczy Polska Deputacja Definicja emigracyjna; powstała we Francji 22 VIII 1795; grupowała radykalnych działaczy insurekcyjnych; głosiła hasła zrównania wszystkich stanów w Polsce, nadania wolności wyjaśnienie.
 • Co znaczy DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ Definicja rządu RP na uchodźstwie; zadaniem D. było zarządzanie administrację cywilną pod okupacją; w XII 1940 mianowano delegatów na region GG ( C. Ratajski do 1942) i na ziemie opis.
 • Co znaczy Ignacy Daszyński Definicja 1866-1936) - działacz ruchu socjalistycznego; założyciel i lider PPSD; w l. 1897-1918 poseł do austriackiej Porady Państwa; 1912-1914 w TKSSN, od 1914 wiceprzewodniczący informacje.
 • Co znaczy Państwowej Władzy Decentralizacja Definicja szlacheckiej oznaczała decentralizację suwerenności i przejęcie w XVII-XVIII w. funkcji decyzyjnych poprzez sejmiki zdominowane poprzez fakcje magnackie; jej efektem znaczenie.
 • Co znaczy Jan Dobraczyński Definicja prawnik, ekonomista, działacz polityczny; walczył w kampanii wrześniowej; w momencie okupacji pracował w wydziale propagandy NOW i AK; uczestnik stworzenia co znaczy.
 • Co znaczy Tronu Dziedziczenie Definicja patrymonialnej X-XIV w. prawo do sukcesji mieli wszyscy synowie władcy, co regularnie, szczególnie w okresie państwa pierwszych Piastów prowadziło do bratobójczych walk krzyżówka.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja DZIEDZICZENIE TRONU co znaczy DOBRACZYŃSKI JAN krzyżówka DECENTRALIZACJA WŁADZY PAŃSTWOWEJ co to jest DASZYŃSKI IGNACY słownik DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ czym. znaczenie.

Co to jest DĄBRÓWKA co znaczy DELEGATURA SIŁ ZBROJNYCH NA KRAJ krzyżówka DOWBÓR- wyjaśnienie.