bund co to znaczy

Definicja BUND w historii Polski: Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji - żydowska partia

Definicja BUND

Co to znaczy BUND: właśc. Algemeiner Jidiszer Arbeter Bund, Ogólnożydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji - żydowska partia socjalistyczna założona w Wilnie w IX 1897; wysuwała postulaty ekonomiczne i społeczne, zwalczała ruch syjonistyczny, domagała się równouprawnienia Żydów; ściśle współpracowała z PPS; w l. 1920-1921 uznawała III Międzynarodówkę Komunistyczną; w 1921 nastąpił rozłam i część działaczy tak zwany Kombudu wstąpiła w 1923 do KPP; zasadniczy trzon partii do 1939 współpracował z PPS; pod wpływem partii pozostawały liczne organizacje socjalne, zawodowe, kulturalno-oświatowe, w tym między innymi organizacja młodzieżowa Zukunft; w okresie 1939-1944 współpracowała z PPS-WRN; w Polsce w 1948 nastąpiło samorozwiązanie partii, a część członków B. wstąpiła do PZPR; czołowi działacze: W. Alter, H. Ehrlich, S. Zygielbojm.

Czym jest Bund znaczenie w Słownik definicji B .