wojna sukcesję polskˇ co to znaczy

Definicja WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ histori Polski. Słownik 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po

Definicja WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ

Co to znaczy WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ: wojna toczona w l. 1733-1735 o sukcesję na tronie polskim po śmierci Augusta II Wettina; Przewarzająca część szlachty poparła na konwokacji Stanisława Leszczyńskiego, a jego roszczenia do tronu wsparła Francja; Rosja i Austria po rezygnacji Dom Emannuela ( traktat Löwenwolda) razem poparły Augusta III Wettina; Leszczyński uzyskał tylko nieznaczną pomoc finansową i zbrojną ze strony króla Francji Ludwika XV w formie przysłanego do Gdańska niewielkiego oddziału pod dowództwem francuskiego oficera Plélo (zginął w walkach z Rosjanami); w Gdańsku schronił się również władca Polski, lecz miasto po 4-miesięcznym oblężeniu skapitulowało 29 V 1734; po ucieczce Stanisława Leszczyńskiego do Prus wierna mu część szlachty zawiązała konfederację dzikowską, której uczestnicy, bezskutecznie próbowali powstrzymać wojska saskie i rosyjskie zajmujące Rzeczpospolitą; los wojny rozstrzygnął się na zachodzie Europy, gdzie w l. 1733-1734 wojska francuskie zajęły Lotaryngię, a w 1734 wojska hiszpańskie zajęły Królestwo Obojga Sycylii; w 1735 podpisano rozejm w Wiedniu, którym objęto również Polskę (pokój potwierdzający warunki rozejmu podpisano dopiero w Wiedniu w 1738); Stanisław Leszczyński rezygnując z praw do tronu Polski (zachował jednak tytuł królewski) został dożywotnim księciem Lotaryngii, książę Franciszek Stefan (został mężem cesarzowej Marii Teresy) dostał księstwo Toskanii; cesarz Karol VI Habsburg zrzekł się praw do Królestwa Obojga Sycylii otrzymując w zamian Parmę i Piacenzę; w Polsce koniec konfliktu wewnętrznego, między szlachtą wspierającą Leszczyńskiego (konfederacja dzikowska) i Augusta III Wettina (konfederacja warszawska), nastąpił po sejmie pacyfikacyjnym w 1736.

Słownik WARSZAWIANKA:
Czym jest patriotyczna; napisał ją w okresie stworzenia listopadowego C. Delavigne, przetłumaczył K. Sienkiewicz; muzykę skomponował K. Kurpiński; rozpoczyna się od słów Oto dziś dzień krwi i chwały wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WOJNY ŚLˇSKIE:
Czym jest kryzysie dynastycznym w Austrii spowodowanym sankcją pragmatyczną Prusy pod wodzą króla Fryderyka II Hohenzollerna pokonały Austriaków w bitwie pod Małujowicami, co zapoczątkowało wojnę wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ (WIN):
Czym jest konspiracyjna wywodząca się z Delegatury Sił Zbrojnych; powstała we IX 1945; w wytycznych programowych WiN O wolność obywatela i niezawisłość państwa postulowano realizację programu RJN z 1944 wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE:
Czym jest WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE wojna o sukcesję polskˇ.
Słownik WARSKI ADOLF:
Czym jest zobacz WARSZAWSKI ADOLF wojna o sukcesję polskˇ.

Czym jest WOJNA O SUKCESJĘ POLSKˇ znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: