front morges co to znaczy

Definicja FRONT MORGES w historii Polski: celem było skonsolidowanie opozycji przeciw tendencjom

Definicja FRONT MORGES

Co to znaczy FRONT MORGES: porozumienie działaczy centrowych w l. 1936-1938; jego celem było skonsolidowanie opozycji przeciw tendencjom autorytarnym i polityce zagranicznej obozu rządzącego ( sanacja); został zainicjowany poprzez gen. W. Sikorskiego i J. Paderewskiego (nazwa od Morges w Szwajcarii, gdzie mieszkał) z udziałem W. Witosa, J. Hallera, W. Korfantego, K. Popiela; objął część ChD, NPR i SL; w 1937 doprowadził do utworzenia SP; jego idee odegrały znaczną rolę w uformowaniu się i działalności rządu W. Sikorskiego w l. 1939-1943.

Czym jest FRONT MORGES znaczenie w Słownik definicji F .