getto co znaczy

Definicja GETTO histori Polski. Słownik część miasta zamieszkana poprzez mniejszość narodową albo krzyżówka

Definicja GETTO

Co to znaczy GETTO: (z włos.) - 1) część miasta zamieszkana poprzez mniejszość narodową albo religijną, najczęściej żydowską; w Polsce g. były tworzone dobrowolnie albo przymusowo od końca XV w. (na przykład Kazimierz, aktualnie dzielnica Krakowa); izolowane od reszty miasta, miały swoją administrację ( kahał), straż miejską, instytucje publiczne, gospodarcze i kulturalne, między innymi łaźnię rytualną (mykwa), dom weselny (tanzhaus), przytułek dla biednych (hekdesz); pomimo iż równouprawnienie Żydów w XIX w. pozwalało na opuszczanie getta i zamieszkanie w chrześcijańskiej części miasta, łączyło się jednak z asymilacją tej ekipy Żydów, dlatego przewarzająca część ludności żydowskiej nadal mieszkała w getcie; 2) getta żydowskie w l. 1939-1944 - zamknięte przymusowo dzielnice dla Żydów były tworzone od 1939 - pierwsze powstało w X 1939 w Piotrkowie Trybunalskim; w l. 1940-1941 Niemcy utworzyli prawie 400 gett, między innymi największe w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Krakowie, Radomiu, Będzinie, Białymstoku, Lwowie, Wilnie; od 1941 deportowano do gett w Polsce ludność żydowską z państw Europy Zachodniej; gettami zarządzały Judenraty (porady Starszych), powoływane i kompletnie zależne od władz okupacyjnych; podlegała im żydowska straż porządkowa; . ludność była systematycznie wyniszczana poprzez nieludzkie warunki życia i przymusową pracę, a od 1942 deportowana do obozów hitlerowskich; największą akcję tego typu przeprowadzono w getcie warszawskim w VII-IX 1942, wywożąc około 300 tys. osób do Treblinki; w gettach organizowano bierny i zbrojny ruch oporu ( Żydowska Organizacja Bojowa), który w trakcie ostatecznej likwidacji gett w 1943-1944 przekształcił się w walkę zbrojną: w IV-V 1943 stworzenie w getcie warszawskim, w VIII 1943 w Białymstoku.

Co znaczy GOŁĄB:
Porównanie zawiązana w 1672 u boku Michała Korybuta Wiśniowieckiego przeciwko stronnictwu profrancuskiemu na czele z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem Janem Sobieskim dążącym do detronizacji nieudolnego getto co znaczy.
Krzyżówka GRUNWALD:
Dlaczego 15 VII 1410 między 39 tys. wojsk Zakonu Krzyżackiego, dowodzonymi poprzez Ulricha von Jungingen, a sprzymierzonymi wojskami polskimi i litewskimi w sile 45 tys., dowodzonymi poprzez Władysława getto krzyżówka.
Co to jest GIEDROYC:
Jak lepiej 1906-2000) - wydawca, dziennikarz, prawnik; w l. 1929-1939 urzędnik ministerialny, równocześnie redaktor Buntu Młodych , od 1937 Polityki ; w l. 1939-1941 w służbie dyplomatycznej, w 1941-1944 w getto co to jest.
Słownik GRODY:
Kiedy administracji terytorialnej, na czele stał komes grodowy ( kasztelan), zarządzający także terenem otaczającym gród, zwanym podgrodziem; istniały również grody o znaczeniu militarnym getto słownik.
Czym jest GŁÓWNY URZĄD KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK:
Od czego zależy I 1945 powstało Centralne Biuro Kontroli Prasy przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego ( bezpieka); jego funkcje przejął dopiero Urząd utworzony dekretem z 5 VII 1946; w l. 1981-1990 getto czym jest.

Czym jest Getto znaczenie w Słownik definicji G .

  • Dodano:
  • Autor: