dywersji kierownictwo co to znaczy

Definicja KIEROWNICTWO DYWERSJI w historii Polski: 1942/43 ze Związku Odwetu, Wachlarza, Tajnej

Definicja KIEROWNICTWO DYWERSJI

Co to znaczy KIEROWNICTWO DYWERSJI: (Kedyw) - samodzielna komórka AK utworzona na przełomie 1942/43 ze Związku Odwetu, Wachlarza, Tajnej Organizacji Wojskowej i Grup Szturmowych Szarych Szeregów; jej zadaniem była tak zwany walka bieżąca, na którą składał się między innymi sabotaż, dywersja, wykonywanie wyroków; działało na szczeblu Komendy Głównej (około 1,5 tys. członków) i komend struktur terenowych; na czele KD stali: płk E. Fieldorf (1942-1944) i ppłk J. Mazurkiewicz (1944); najgłośniejszymi akcjami były: uwolnienie więźniów pod Arsenałem 26 III 1943, czy zamach na F. Kutscherę 1 II 44; w stworzeniu warszawskim oddziały dyspozycyjne Kedywu KG AK utworzyły zgrupowanie "Radosław".

Czym jest Dywersji Kierownictwo znaczenie w Słownik definicji K .