polskie koło co to znaczy

Definicja KOŁO POLSKIE w historii Polski: członków TDP będących w opozycji do Centralizacji

Definicja KOŁO POLSKIE

Co to znaczy KOŁO POLSKIE: 1) Ugrupowanie emigracyjne, powstało w 1853; składało się z członków TDP będących w opozycji do Centralizacji Londyńskiej; współpracował z nim A. Mickiewicz; skończyło działalność w 1856. 2) W sejmie pruskim ugrupowanie posłów polskich istniało w l. 1849-1914; liczyło 12-27 posłów. 3) W parlamencie austriackim ugrupowanie posłów polskich powstało w latach sześćdziesiątych XIX w.; od 1879 wchodziło w skład większości rządowej, miało przedstawicieli w gabinecie austriackim; liczyło 50-70 posłów; istniało do 1918. 4) W parlamencie Rzeszy w l. 1871-1918 działało 13-18 posłów polskich. 5) W rosyjskiej Dumie Państwowej istniało w l. 1906-1917; liczyło w I i II Dumie 34 posłów, w III Dumie 11 posłów, w IV Dumie 9 posłów polskich.

Czym jest Polskie Koło znaczenie w Słownik definicji K .