rzˇdzˇca komja co to znaczy

Definicja KOMISJA RZˇDZˇCA w historii Polski: pruskiego zajętych poprzez wojska napoleońskie w

Definicja KOMISJA RZˇDZˇCA

Co to znaczy KOMISJA RZˇDZˇCA: tymczasowy organ polskiej władzy na terenach zaboru pruskiego zajętych poprzez wojska napoleońskie w kampanii 1806-1807; została powołana poprzez Napoleona 14 I 1807; na czele stał S. Małachowski.

Czym jest Rzˇdzˇca Komisja znaczenie w Słownik definicji K .