mieczysław moczar co znaczy

Definicja MOCZAR MIECZYSŁAW histori Polski. Słownik 1913-1989) - działacz partyjny, generał; od krzyżówka

Definicja MOCZAR MIECZYSŁAW

Co to znaczy MOCZAR MIECZYSŁAW: pseudonim Mietek (1913-1989) - działacz partyjny, generał; od 1937 członek KPP; założyciel Frontu Walki za Naszą i Waszą Wolność w 1941; od 1942 członek PPR i GL, jako dowódca obwodów: łódzkiego (1942), lubelskiego (1943); w AL dowódca obwodu kieleckiego (1944-45); w l. 1945-1948 pracował w aparacie bezpieczeństwa jako szef UB w Łodzi i podsekretarz w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego; 1948-1964 zajmował różne stanowiska w administracji państwowej (między innymi minister państwowych gospodarstw rolnych w 1956 i podsekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych); jako Minister Spraw Wewnętrznych (1964-1968) i prezes ZG ZBoWiD (1964-1972) stanął na czele tak zwany ekipy partyzantów, starającej się poprzez szerzenie propagandy nacjonalistycznej i nagonki antysemickiej doprowadzić do zmiany w kierownictwie PZPR i odsunięcia W. Gomułki ( wydarzenia marcowe); w l. 1971-1983 prezes NIK; wieloletni członek kierownictwa PZPR (((między innymi Biura Politycznego 1980-1981); poseł na Sejm PRL (1957-1980); autor Barw walki.

Co znaczy MAŁACHOWSKI STANISŁAW:
Porównanie referendarz koronny, marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja; zwolennik reform już na sejmie konwokacyjnym 1764; jako marszałek Sejmu Wielkiego współtworzył Konstytucję 3 Maja i moczar mieczysław co znaczy.
Krzyżówka MYKWA:
Dlaczego zobacz GETTO moczar mieczysław krzyżówka.
Co to jest MARSZAŁEK POLSKI:
Jak lepiej pierwszym mianowanym na ten stopień w Odrodzonej Polsce w 1920 był J. Piłsudski; w 1920 ponadto honorowo stopień ten dostał Ferdinand Foch (francuski marszałek, naczelny wódz Ententy na froncie moczar mieczysław co to jest.
Słownik MAZURSKA PARTIA LUDOWA:
Kiedy polityczna działająca w środowisku wiejskim na Mazurach; powstała w 1896 w Ełku; prowadziła akcje oświatowe; występowała w obronie praw obywatelskich; organizowała akcje wyborcze; walczyła o polskość moczar mieczysław słownik.
Czym jest MAŁOPOLSKA WSCHODNIA:
Od czego zależy część Małopolski leżąca na wschód od Bugu (między innymi z miastami: Lwów, Stanisławów), która po rozbiorach weszła w skład zaboru austriackiego; po 1918, mimo aspiracji ukraińskich, znalazła się moczar mieczysław czym jest.

Czym jest Mieczysław Moczar znaczenie w Słownik definicji M .

  • Dodano:
  • Autor: