narwa co to znaczy

Definicja NARWA histori Polski. Słownik polsko-rosyjski zawarty w 1704 w momencie wojny północnej

Definicja NARWA

Co to znaczy NARWA: traktat - układ polsko-rosyjski zawarty w 1704 w momencie wojny północnej (III), gdzie szlachta zgromadzona w konfederacji sandomierskiej zobowiązywała się do wspólnej walki ze Szwedami dzięki finansowej Rosji, a car Piotr I uzyskał zgodę na wprowadzenie wojsk rosyjskich w granice Rzeczypospolitej jako wojsk sojuszniczych.

Słownik NARODOWA DEMOKRACJA:
Czym jest zobacz RUCH NARODOWY narwa.
Słownik NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (NIK):
Czym jest państwa podległy sejmowi; w l. 1921-35 podległa sejmowi, a od 1935 prezydentowi; w PRL podlegała Radzie Państwa (1949-52), a później Ministerstwu Kontroli Państwa (1952-57); od 1957 działała ponownie narwa.
Słownik NRL:
Czym jest zobacz NACZELNA Porada LUDOWA narwa.
Słownik NIEZALEŻNA PARTIA CHŁOPSKA (NPCH):
Czym jest została założona w 1924 poprzez część posłów PSL Wyzwolenie , sympatyzujących z KPP; opowiadała się za utworzeniem rządu robotniczo-chłopskiego, przeprowadzenia reformy rolnej bez odszkodowania narwa.
Słownik NACZELNA KOMENDA WOJSK POWSTAŃCZYCH:
Czym jest wojskowa w III stworzeniu śląskim; istniała od 2 V 1921 do końca stworzenia; naczelnym wodzem był do końca maja M. Mielżyński, a potem K. Zenkteller; jej siedziba mieściła się w Szopienicach pod narwa.

Czym jest Narwa znaczenie w Słownik definicji N .

  • Dodano:
  • Autor: