sandomierski rokosz co to znaczy

Definicja ROKOSZ SANDOMIERSKI histori Polski. Słownik rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami

Definicja ROKOSZ SANDOMIERSKI

Co to znaczy ROKOSZ SANDOMIERSKI: zwany również rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej stałej armii; wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski, wykorzystując niezadowolenie katolickiej szlachty polityką króla wobec innowierców, doprowadził w Sandomierzu w 1606 do rokoszu, którego ostatecznie celem stała się próba detronizacji władcy; regaliści, wspierani poprzez wojsko kwarciane na czele z hetmanem Stanisław Żółkiewskim, pokonali rokoszan w bitwie pod Guzowem, lecz mimo zwycięstwa stronników króla, pod naciskiem magnatów i w obliczu zbliżającego się konfliktu z Rosją ( wojny polsko-rosyjskie), w 1609 Zygmunt III Waza przyjął przeprosiny rokoszan i amnestionował jego uczestników.

Słownik ROKOSZ ZEBRZYDOWSKIEGO:
Czym jest ROKOSZ SANDOMIERSKI rokosz sandomierski.
Słownik RYDZ-ŚMIGŁY EDWARD:
Czym jest marszałek Polski, polityk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; należał do Związku Walki Czynnej (1908), Związku Strzeleckiego (1912), potem w Legionach Polskich (1914-1917); od 1915 był rokosz sandomierski.
Słownik RECHNIEWSKI TADEUSZ:
Czym jest działacz robotniczy; od 1882 członek I Proletariatu; redaktor pisma Proletariat ; po procesie proletariatczyków zesłany na Syberię; po powrocie w 1906 wstąpił do PPS; po rozłamie w PPS pozostał w PPS rokosz sandomierski.
Słownik RUCH EGZEKUCYJNY:
Czym jest szlachty w drugiej poł. XVI w. zmierzający do ograniczenia roli magnaterii i centralizacji państwa; na jego czele stanęli Hieronim Ossoliński, Rafał Leszczyński i Mikołaj Sienicki; początkowo starano rokosz sandomierski.
Słownik RADOM:
Czym jest zawiązana 23 VI 1767 w wyniku intrygi posła rosyjskiego w Polsce, Mikołaja Repnina, do obrony katolicyzmu w Rzeczypospolitej, a w rzeczywistości dla obrony wolności szlacheckiej przeciwko dążeniom rokosz sandomierski.

Czym jest Sandomierski Rokosz znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: