związkowy ruch co to znaczy

Definicja RUCH ZWIĄZKOWY histori Polski. Słownik przełomie XIX i XX w. jako masowa organizacja

Definicja RUCH ZWIĄZKOWY

Co to znaczy RUCH ZWIĄZKOWY: powstał na przełomie XIX i XX w. jako masowa organizacja robotnicza w zaborze austriackim i pruskim dla walki o poprawę warunków pracy i życia robotników; najsilniejszą centralą związkową było działające w zaborze pruskim Zjednoczenie Zawodowe Polskie; w okresie międzywojennym podzielone na liczne centrale związkowe o różnych opcjach politycznych; najsilniejsze pośród nich to związki: socjalistyczne z mocnymi wpływami komunistycznymi tak zwany związki klasowe (Związek Stowarzyszeń Zawodowych) i prosanacyjne (Związek Związków Zawodowych); w okolicy nich działały również liczne związki chrześcijańskie, syndykalistyczne i związki zawodowe mniejszości narodowych i wyznaniowych; po zakończeniu II wojny światowej w 1944 powstała jednolita centrala pod nazwą Komisja Centralna Związków Zawodowych, przekształcona w 1949 w Centralną Radę Związków Zawodowych, a od 1984 w Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, znajdujące się pod całkowitą kontrolą PZPR; ruch związkowy samodzielność odzyskał po stworzeniu w 1980 NSZZ "Solidarność: i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", od 1989 w ruchu zawodowym panuje pluralizm polityczny (prócz OPZZ i NSZZ "Solidarność" istnieją jeszcze między innymi: "Solidarność 80", "Kontra").

Słownik RENTA FEUDALNA:
Czym jest drodze przymusu pozaekonomicznego poprzez feudałów od chłopów w zamian za użytkowanie poprzez nich ziemi; istniały jej trzy formy (występujące zwykle łącznie): odrobkowa ( pańszczyzna), naturalna ruch związkowy.
Słownik RADA NAJWYŻSZA NARODOWA:
Czym jest władzy ustawodawczej i wykonawczej w momencie stworzenia kościuszkowskiego; została powołana do życia w V 1794; składała się z 8 radców i 32 zastępców i Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ( Tadeusz ruch związkowy.
Słownik RADA ADMINISTRACYJNA:
Czym jest rządowy Królestwa Polskiego; zasady jego działalności określała konstytucja Królestwa Polskiego; 4 XII 1830 przekształcona w Rząd Tymczasowy; na mocy statutu organicznego stała się organem ruch związkowy.
Słownik REGALE:
Czym jest przysługujące wyłącznie panującemu ( prawo książęce), między innymi: bicie monety, budowanie grodów, wyłączność na wydobywanie określonych minerałów (sól, srebro, złoto), polowanie na grubego zwierza ruch związkowy.
Słownik RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA:
Czym jest RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW ruch związkowy.

Czym jest Związkowy Ruch znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: