delegacyjny sejm co to znaczy

Definicja SEJM DELEGACYJNY histori Polski. Słownik 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l

Definicja SEJM DELEGACYJNY

Co to znaczy SEJM DELEGACYJNY: nazwa pochodzi od 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla nienaruszalności praw dla dysydentów; po zesłaniu protestujących posłów na czele z Kajetanem Sołtykiem do Kaługi, sejm zgodził się na uznanie prawa do pełnienia urzędów publicznych poprzez dysydentów, swobodę kultu i prawo do budowy szkół i świątyń dla różnowierców; delegacja sejmowa przygotowała równocześnie prawa kardynalne, których caryca Katarzyna II stała się gwarantką po ich przyjęciu w 1768; jego ustalenia stały się kluczową powodem zawiązania konfederacji barskiej.

Słownik STRONNICTWO POLSKIEJ DEMOKRACJI:
Czym jest CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH sejm delegacyjny.
Słownik SEJM ŚLˇSKI:
Czym jest jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający woj. śląskiemu autonomię sejm delegacyjny.
Słownik SARMACKA KULTURA:
Czym jest uznawanych za przodków szlachty Sarmatów; Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku; charakteryzowała się z jednej strony cechami pozytywnymi, ziemiańsko-patriarchalnym stylem sejm delegacyjny.
Słownik SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU POLSKI:
Czym jest organizacja polityczno-wojskowa; powstała w Warszawie 27 IX 1939, inicjatorem był gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski; szefem sztabu był płk S. Rowecki, a komisarzem cywilnym M. Niedziałkowski; wzorowana sejm delegacyjny.
Słownik STRONNICTWO CHRZEŚCIJAŃSKO-SOCJALNE:
Czym jest CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA sejm delegacyjny.

Czym jest Delegacyjny Sejm znaczenie w Słownik definicji S .

  • Dodano:
  • Autor: