starosta co to znaczy

Definicja STAROSTA w historii Polski: mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu

Definicja STAROSTA

Co to znaczy STAROSTA: urzędnik królewski zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych funkcjach administracyjnych i sądowniczych: 1) namiestnicy w poszczególnych dzielnicach (starostowie generalni w Wielkopolsce, na Rusi Czerwonej, od XV w. na Podolu); 2) zarządcy grodu i przyległych do niego powiatów (starostowie grodowi), od XVI w.; 3) urząd zarządcy oddanych w dzierżawę dóbr królewskich (starostowie niegrodowi albo tenutariusze); w XVI w. przekształcono urząd starostów w urzędy ziemskie, a ich funkcje wykonawcze przekazano zastępcy - podstarościemu, albo zarządcy grodu - burgrabi.

Czym jest STAROSTA znaczenie w Słownik definicji S .