litewskie księstwo wielkie co to znaczy

Definicja WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE histori Polski. Słownik początek dali bałtyjscy Litwini

Definicja WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE

Co to znaczy WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE: kraj, któremu początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie (1251-1253); trwały organizm zbudował dopiero na początku XIV w. Giedymin, który rozszerzył granice kosztem osłabionych księstw ruskich na wschodzie i południu, równocześnie zmuszony był do odpierania wzrastającego zagrożenia ze strony Zakonu Krzyżackiego; jego politykę kontynuowali jego współrządzący synowie Kiejstut i Olgierd; na podstawie umowy zawartej w 1385 poprzez Jagiełłę w Krewie doszło do unii polsko-litewskiej; w 1569 w celu wymuszenia unii w Lublinie Zygmunt August przyłączył pd.-zach. część (Podlasie, Wołyń, Kijowszczyznę i Bracławszczyznę) Wielkiego Księstwa do Korony Polskiej; po 1569 stanowiło równorzędną z Królestwem Polskim część Rzeczypospolitej, do jej upadku w 1795.

Słownik WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919:
Czym jest Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23 I 1919 rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do przeprowadzenia poprzez władze polskie wyborów do sejmu na Śląsku Cieszyńskim, zażądał wycofania wojsk polskich z wielkie księstwo litewskie.
Słownik WYSOCKI JÓZEF:
Czym jest generał; Walczył w stworzeniu listopadowym; członek TDP; przygotowywał z L. Mierosławskim plany stworzenia trójzaborowego; w 1848 członek Komitetu Narodowego w Krakowie; dowódca Legionu Polskiego na wielkie księstwo litewskie.
Słownik WOJEWÓDZTWO:
Czym jest jednostka administracyjna ukształtowana w XIV w. na bazie księstw dzielnicowych; od XV w. nastąpił podział dużych województw na mniejsze i tworzenie w okolicy województw ziem na mniejszych wielkie księstwo litewskie.
Słownik WIELKA NOWENNA:
Czym jest program ogłoszony poprzez prymasa S. Wyszyńskiego w czasie uroczystości Bożego Ciała w 1957; zakładał odnowę wartości religijnych, moralnych i narodowych dla uczczenia Milenium chrztu Polski w 1966 wielkie księstwo litewskie.
Słownik WYWOŁANIE:
Czym jest INFAMIA wielkie księstwo litewskie.

Czym jest Litewskie Księstwo Wielkie znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: