ignacy stanław witkiewicz co to znaczy

Definicja WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY histori Polski. Słownik 1885-1939) - dramatopisarz, prozaik

Definicja WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY

Co to znaczy WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY: pseudonim Witkacy (1885-1939) - dramatopisarz, prozaik, filozof, malarz, teoretyk i krytyk sztuki; studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; podróżował do Niemiec, Włoch, Francji, w 1914 odbył podróż do Australii z wyprawą etnograficzną B. Malinowskiego; po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Petersburga, wstąpił do szkoły oficerskiej; brał udział w walkach na froncie; po 1918 wrócił do Polski, na stałe osiedlił się w Zakopanem; własne poglądy na sztukę plastyczną wyraził w: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Szkice estetyczne; uważany za prekursora teatru absurdu; autor dramatów, gdzie ukazywał dekadenckie i katastroficzne nastroje; kluczowe dzieła: Tumor Mózgowicz, Gyubal Wahazar, a więc Na przełęczach bezsensu, Szewcy; był również autorem licznych rozpraw filozoficznych: Definicja i twierdzenia implikowane poprzez definicje istnienia, Pisma filozoficzne i estetyczne, Wybór pism filozoficznych; popełnił samobójstwo we wrześniu 1939, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski.

Słownik WOJNA TRZYNASTOLETNIA:
Czym jest WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WOLNI:
Czym jest kategoria ludności w średniowieczu (do XIII/XIV w.), która zachowała uprawnienia z okresu plemiennego, w tym swobodę zmiany pobytu i wyłączenie z poddaństwa w stosunku do feudałów; zanikła w witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WESTERPLATTE:
Czym jest czasie kampanii wrześniowej w 1939 na półwyspie o tej samej nazwie znajdującym się u ujścia Martwej Wisły w Gdańsku; W okresie międzywojennym na tym umocnionym betonowymi schronami obszarze należącym witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WOJCIECHOWSKI ZYGMUNT:
Czym jest historyk; od 1929 prof. uniwersytetu w Poznaniu; od 1945 członek PAU; od 1952 członek PAN; w momencie okupacji hitlerowskiej wykładał na tajnym uniwersytecie; redaktor naczelny Przeglądu Zachodniego witkiewicz stanisław ignacy.
Słownik WOJNA O INFLANTY:
Czym jest 1557 roku traktatu pozwolskiego car Rosji Iwan IV Groźny uderzył na Inflanty i zdobył Narwę; W 1560 Dania zajęła wyspę Ozylię, a w 1561 Szwecja pd. część Zatoki Ryskiej; w 1559 interweniowała Polska witkiewicz stanisław ignacy.

Czym jest Ignacy Stanisław Witkiewicz znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: