jagiełło władysław co to znaczy

Definicja WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO histori Polski. Słownik syn wielkiego księcia Olgierda, z rodu

Definicja WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

Co to znaczy WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO: (około 1351-1434) - syn wielkiego księcia Olgierda, z rodu Giedyminowiczów; Współrządy na Litwie wraz ze stryjem Kiejstutem objął w 1377, od 1382 jedynowładca na Litwie; wobec zagrożenia ze strony Moskwy i Zakonu Krzyżackiego zawarł w 1385 układ w Krewie, na mocy którego, po zawarciu małżeństwa z Jadwigą, został w 1386 wybrany na króla polskiego; wobec sporów z opozycją na Litwie na czele z Witoldem o zakres związków z Polską, w 1392 zawarł ugodę w Ostrowie, na mocy której Witold uzyskał władzę w Ogromnym Księstwie Litewskim - zakres tej władzy i stopień związków z Polską był zmieniany w uniach polsko-litewskich: wileńsko-radomskiej w 1401, na mocy której Witold uzyskał godność wielkiego księcia, a Jagiełło był księciem zwierzchnim i w Horodle w 1413; pierwszy moment panowania naznaczony był konfliktem z Zakonem Krzyżackim, którego częściowe rozstrzygnięcie nastąpiło wskutek zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem w momencie wielkiej wojny w l. 1409-1411, kontynuowanej do 1422 ( wojny polsko-krzyżackie); w latach dwudziestych XV w. w polityce wewnętrznej i zagranicznej (w 1421 wybór Jagiełły na króla Czech) na czoło wysunął się problem husycki, który ostatecznie pod wpływem Zbigniewa Oleśnickiego został rozwiązany w przyjęciu stanowiska antyhusyckiego - w 1423 zawarł ugodę w Kieżmarku z Zygmuntem Luksemburskim i w 1424 wydał w Wieluniu edykt antyhusycki; od chwili narodzin w 1424 pierworodnego syna Władysława, a w 1427 Kazimierza z małżeństwa z Zofią (Sońką) Holszańską, kluczowym celem w polityce wewnętrznej było zapewnienie im następstwa tronu ( Jagiellonowie) - w tym celu dla pozyskania szlachty wydał przywileje: w Jedlni w 1430 i w Krakowie w 1433 ( przywileje szlacheckie); uważany za najwybitniejszego władcę polskiego nie tylko doby średniowiecznej.

Słownik WAŁ POMORSKI:
Czym jest II 1945 poprzez oddziały 1 Frontu Białoruskiego dowodzone poprzez G. Żukowa i 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem K. Rokossowskiego o sforsowanie pasa fortyfikacji niemieckich budowanych przy władysław ii jagiełło.
Słownik WŁADYSŁAW II WYGNANIEC:
Czym jest najstarszy syn Bolesława Krzywoustego; na mocy testamentu ojca został księciem zwierzchnim ( princepsem) i dostał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk z ziemią lubuską; dążył do wzmocnienia władzy władysław ii jagiełło.
Słownik WILNO:
Czym jest układ INFLANTY władysław ii jagiełło.
Słownik WACŁAW II:
Czym jest dynastii Przemyślidów; władca Czech od 1278, władca Węgier od 1301; w 1288 przystąpił do rywalizacji o tron krakowski po śmierci Leszka Czarnego, której fazami było: zhołdowanie księstw górnośląskich władysław ii jagiełło.
Słownik WYSTAWA ZIEM ODZYSKANYCH:
Czym jest ZIEMIE ODZYSKANE władysław ii jagiełło.

Czym jest Jagiełło Ii Władysław znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: