waza władysław co to znaczy

Definicja WŁADYSŁAW IV WAZA histori Polski. Słownik 1632-1648 władca Polski; syn Zygmunta III Wazy

Definicja WŁADYSŁAW IV WAZA

Co to znaczy WŁADYSŁAW IV WAZA: (1595-1648) - w l. 1632-1648 władca Polski; syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki; jeszcze przed objęciem tronu wykazywał wybitne talenty polityczne; jako kilkunastoletni chłopiec został 1610 obrany carem, a w 1617 formalnie stał na czele wyprawy na Moskwę; uczestniczył w wojnie polsko-tureckiej w 1621; po powrocie do Polski po podróży po zach. Europie został wybrany na króla w czasie wolnej elekcji w 1632; w polityce zagranicznej efektywnie przeciwstawił się narastającym wówczas zagrożeniom na granicach Rzeczypospolitej: w konflikcie z Rosją po wojnie smoleńskiej, gdzie potwierdzenie znalazł jego talent wojskowy, doprowadził do pokoju wieczystego w Polanowie i za cenę zrzeczenia się pretensji do tronu carskiego utrzymał zdobycze terytorialne na wsch.; dzięki pośrednictwu francuskiemu i zaangażowaniu Szwedów w wojnie trzydziestoletniej doprowadził do korzystnego dla Rzeczypospolitej rozejmu w Sztumskiej Wsi; w polityce wewnętrznej opozycja w sejmie zablokowała jego plany uzdrowienia skarbu i wzmocnienia armii i powstania floty na Bałtyku; królowi niesłusznie zarzucano dążenie do absolutyzmu i chęć sprowokowania konfliktu z Turcją; pod koniec panowania jego plany zastosowania Kozaków w planowanej wyprawie przeciwko Turcji skończyły się niepowodzeniem w wyniku oporu magnaterii obawiającej się rozszerzenia przywilejów szlacheckich na Kozaków rejestrowych; wraz ze własną żoną, Ludwiką Marią Gonzagą sprawował mecenat kulturalny, rozbudował Zamek Królewski w Warszawie i stworzył operę narodową.

Słownik WOJ:
Czym jest w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski władysław iv waza.
Słownik WIEDEŃ:
Czym jest spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ dynastyczny; za neutralność władysław iv waza.
Słownik WESTERPLATTE:
Czym jest czasie kampanii wrześniowej w 1939 na półwyspie o tej samej nazwie znajdującym się u ujścia Martwej Wisły w Gdańsku; W okresie międzywojennym na tym umocnionym betonowymi schronami obszarze należącym władysław iv waza.
Słownik WIEDROSZA:
Czym jest 1500 nad rzeką Wiedroszą (dopływ Dniepru) w momencie wojny polsko-rosyjskiej między wojskami litewskimi i wojskami Księstwa Moskiewskiego znajdującego się wówczas pod panowaniem Iwana III Srogiego władysław iv waza.
Słownik WIELOPOLSKI ALEKSANDER:
Czym jest hrabia, konserwatywny polityk w Królestwie Polskim; W momencie stworzenia listopadowego poseł na sejm; występował przeciw kontynuowaniu wojny z Rosją; w 1846 wystosował list do kanclerza władysław iv waza.

Czym jest Waza Iv Władysław znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: