zaolzie co to znaczy

Definicja ZAOLZIE w historii Polski: leżącej na zach. od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która

Definicja ZAOLZIE

Co to znaczy ZAOLZIE: nazwa służąca od lat dwudziestych XX w. na ustalenie leżącej na zach. od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która znalazła się faktycznie w XI 1918, wskutek umowy pomiędzy polską Poradą Narodową Księstwa Cieszyńskiego i czeskim Narodnim Výborem pro Slezsko ( wojna polsko-czechosłowacka 1919, plebiscyty na ziemiach polskich 1920-1921), w granicach Czechosłowacji, na co ostatecznie władze polskie przystały na konferencji w Spa w VII 1920, a co zostało potwierdzone 20 VII 1920 poprzez Radę Ambasadorów; Z. było zamieszkane poprzez znaczny odsetek ludności polskiej, w 1930 około 110 tys.; po ultimatum polskim z 30 IX 1938 zostało zajęte 2 X poprzez oddziały polskie (gen. W. Bortnowski) i włączone administracyjnie do woj. śląskiego; w l. 1939-1945 wchodziło w skład ziem wcielonych do Rzeszy (rejencja katowicka); w 1945 zostało objęte poprzez Czechosłowację, na co pod naciskiem ZSRR zgodziły się władze polskie; ostatecznie 13 VI 1958 w Warszawie oba państwa podpisały umowę o wytyczeniu granicy państwowej, zgodnej ze stanem z 1 I 1938.

Czym jest Zaolzie znaczenie w Słownik definicji Z .