zwiˇzek patriotów polskich co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK PATRIOTÓW POLSKICH w historii Polski: ludności polskiej w ZSRR; utworzona poprzez

Definicja ZWIˇZEK PATRIOTÓW POLSKICH

Co to znaczy ZWIˇZEK PATRIOTÓW POLSKICH: organizacja założona w III 1943 dla obrony interesów ludności polskiej w ZSRR; utworzona poprzez grupę komunistów skupionych wokół czasopisma "Nowe Widnokręgi" po pogorszeniu się stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim na emigracji a Związkiem Radzieckim ( Armia Polska w ZSRR, Katyń); znajdował się pod całkowitą kontrolą radziecką; w deklaracji programowej ogłoszonej po I zjeździe (VI 1943) zapowiadano odbudowę demokratycznej Polski, sojusz z ZSRR i walkę z Niemcami; wystąpiono z wnioskiem o utworzenie dywizji polskiej, późniejszej 1 Dywizji im. T. Kościuszki ( Armia Polska w ZSRR); na terenie ZSRR odgrywał ważną rolę pomagając Polakom w kwestiach bytowych, a również wspierając polskie życie kulturalne; wielu członków ZPP wstąpiło również do CBKP; 1 VII 1944 uznał zwierzchność KRN, a rozwiązany został w VII 1946; czołowi działacze: A. Lampe, Z. Berling, S. Jędrychowski, W. Sokorski; przewodnicząca W. Wasilewska.

Czym jest ZWIˇZEK PATRIOTÓW POLSKICH znaczenie w Słownik definicji Z .