hutnikiewicz artur co to znaczy

Co znaczy Artur Hutnikiewicz słownik. Co to jest lit. Studiował filologię pol. i klasyczną i

Co znaczy Hutnikiewicz artur

Definicja HUTNIKIEWICZ ARTUR: historyk lit. Studiował filologię pol. i klasyczną i historię we Lwowie. Po wojnie zamieszkał w Toruniu, podjął pracę na uniwersytecie. Od 1962 r. prof., od 1973 dyr. zakładu historii lit. Uniw. Toruńskiego. Jest członkiem Tow. Naukowego Torunia, redaktorem jego wydawnictwa, od 1993 r. członkiem PAU. Interesuje się gł. poezją Młodej Polski i 20-lecia międzywojennego. Jest autorem syntezy Młoda Polska (1994) i wielu prac o S. Żeromskim, między innymi Żeromski i naturalizm (1956), monografia Stefan Żeromski, i zbioru Portrety i szkice literackie (1976, sylwetki pisarzy od H. Sienkiewicza po M. Dąbrowską) i charakterystyki programów artyst. 20-lecia międzywojennego Od czystej formy do literatury faktu (1967).

Słownik Herostrates:
Co znaczy z t. Karmazynowy poemat (1920) nawiązuje w tytule do postaci szewca z Efezu, który w IV w. przed naszą erą spalił świątynię Artemidy w rodzinnym mieście, by zapewnić sobie rozgłos na wieki. Pisarz hutnikiewicz artur.
Słownik Harasymowicz Jerzy, J. H.-Broniuszyc:
Co znaczy przedstawiciel pokolenia 56. Poprzez dłuższy czas mieszkał na Sądecczyźnie - temu terenowi (zwł. Muszynie) pozostał wierny w twórczości. Założył grupę lit. Muszyna (1957-63). Debiutancki tom wierszy hutnikiewicz artur.
Słownik Hillar Małgorzata:
Co znaczy 56. Ukończyła prawo na UW. Na tle twórców swojej generacji wyróżniała się ciepłą, pogodną tonacją wierszy, ujmowaniem zjawisk w sposób prosty i bezpośredni. Pisała gł. erotyki, ukazując radość hutnikiewicz artur.
Słownik Horsztyński:
Co znaczy Słowackiego w 5 aktach prozą, powst. 1835, prwdr. 1866, wyst. 1871. Tłem osobistej tragedii tytułowego bohatera jest próba udaremnienia poprzez targowiczanina, hetmana litew. Sz. Kossakowskiego hutnikiewicz artur.
Słownik Hohensee Jacek:
Co znaczy zwł. malarz, scenograf, reżyser. Jego zbliżona do neoklasycyzmu literatura jest nieco patetyczna, uroczysta, przywołująca narod. i bohaterską legendę. H. zebrał wiersze w t. Deszcz (1967) i Dystans hutnikiewicz artur.

Co to jest Artur Hutnikiewicz w Słownik definicji H .

  • Dodano:
  • Autor: