hutnikiewicz artur co to znaczy

Co oznacza Artur Hutnikiewicz? Co to jest: historyk lit. Studiował filologię pol. i klasyczną i

Co znaczy Hutnikiewicz artur

Definicja HUTNIKIEWICZ ARTUR: historyk lit. Studiował filologię pol. i klasyczną i historię we Lwowie. Po wojnie zamieszkał w Toruniu, podjął pracę na uniwersytecie. Od 1962 r. prof., od 1973 dyr. zakładu historii lit. Uniw. Toruńskiego. Jest członkiem Tow. Naukowego Torunia, redaktorem jego wydawnictwa, od 1993 r. członkiem PAU. Interesuje się gł. poezją Młodej Polski i 20-lecia międzywojennego. Jest autorem syntezy Młoda Polska (1994) i wielu prac o S. Żeromskim, między innymi Żeromski i naturalizm (1956), monografia Stefan Żeromski, i zbioru Portrety i szkice literackie (1976, sylwetki pisarzy od H. Sienkiewicza po M. Dąbrowską) i charakterystyki programów artyst. 20-lecia międzywojennego Od czystej formy do literatury faktu (1967)

Co to jest Artur Hutnikiewicz w Słownik definicji H .