przed nieznanym trybunałem co to znaczy

Co oznacza Trybunałem Nieznanym Przed? Co to jest: zestaw esejów J. J. Szczepańskiego, pkt. dojścia

Co znaczy Przed nieznanym trybunałem

Definicja PRZED NIEZNANYM TRYBUNAŁEM: zestaw esejów J. J. Szczepańskiego, pkt. dojścia moralistyki autora: istnieje "nieznany trybunał" (choćby Bóg nie istniał), przed którym każdy człowiek świadczy swoim życiem - jakość świadectwa decyduje o sensie istnienia. Klamrę zbioru stanowią szkice: W służbie wielkiego Armatora i List do Juliana Stryjkowskiego, formułujące pytania o rolę literatury i o posłannictwo pisarza. Za gł. zadania lit. Szczepański uważa świadczenie prawdy (kłamstwo - za szczególnie obciążający występek). Pozostałe eseje: Święty (o o. M. Kolbem), Piąty Anioł (o Ch. Mansonie) i Maskarada na Oxford Street, podejmują rozważania o naturze człowieka i sensie istnienia. W Świętym autor analizuje fenomen o. Kolbego, nie mitologizując bohatera. W Piątym Aniele sprawę patologicznego mordercy Mansona traktuje jako pkt. wyjścia do refleksji nad współcz. cywilizacją. P. n. t. jest znaczną wypowiedzią w obronie humanist. wartości

Co to jest Trybunałem Nieznanym Przed w Słownik definicji P .