tendencyjna literatura co to znaczy

Co znaczy Literatura Tendencyjna słownik. Co to jest literatury propagującej obowiązujące idee i

Co znaczy Tendencyjna literatura

Definicja TENDENCYJNA LITERATURA: schemat literatury propagującej obowiązujące idee i programy społ. i polit., chcącej oddziaływać na odbiorców, charakteryzującej się podporządkowaniem treści i formy przyjętym założeniom. Pozytywistyczna powieść tendencyjna (z tezą) miała odtwarzać rzeczywistość, być zwierciadłem życia; wychowywać społeczeństwo, objaśniać świat otaczający i uczyć sposobów rozwiązywania istotnych spraw; popularyzować program organicznikowski, propagować nowe postawy społ.-kult., uświadamiać. Tendencyjność nacechowana była subiektywizmem i stronniczością ideologiczną, literaturę cechował schematyzm w konstrukcji fabuły, przerost ideologii nad treścią i metodą i nachalny dydaktyzm, na przykład Marta, Pan Graba, Ostatnia miłość, Pamiętnik Wacławy i Meir Ezofowicz E. Orzeszkowej.

Słownik Tańczący Jastrząb:
Co znaczy gdzie na przykładzie dziejów Michała Topornego pokazuje autor tragedię tych przedstawicieli środowiska chłopskiego, którzy próbowali robić życiowe kariery w mieście, odcinając się od rodzinnej tendencyjna literatura.
Słownik Tyrteizm:
Co znaczy charakterystyczna dla poety-żołnierza, który swą literaturą zagrzewał do boju: odpowiednikiem własnym i opisem walecznych czynów; typ literaturze szczególnie popularnej w okresach walk tendencyjna literatura.
Słownik Tytanizm:
Co znaczy charakteryzująca się dokonywaniem nadludzkich czynów, nacechowana wysiłkiem na miarę mitol. olbrzymów - tytanów; definicja przypisywane romant. bohaterom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za losy tendencyjna literatura.
Słownik Treny:
Co znaczy dzieło J. Kochanowskiego. Powstały w l. 1579-80, wyd. I - 1580 r. w Drukarni Łazarzowej. Ich geneza wiąże się ze śmiercią córek: w 1578 albo 79 r. - 2,5-letniej Urszuli, wkrótce później Hanny tendencyjna literatura.
Słownik Terlecki Olgierd:
Co znaczy dziennikarz, krytyk, historyk, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, po wojnie w 1947 r. wrócił do państwie. Debiutował jako dziennikarz i krytyk w Dzienniku tendencyjna literatura.

Co to jest Literatura Tendencyjna w Słownik definicji T .

  • Dodano:
  • Autor: