tendencyjna literatura co to znaczy

Co oznacza Literatura Tendencyjna? Co to jest: schemat literatury propagującej obowiązujące idee i

Co znaczy Tendencyjna literatura

Definicja TENDENCYJNA LITERATURA: schemat literatury propagującej obowiązujące idee i programy społ. i polit., chcącej oddziaływać na odbiorców, charakteryzującej się podporządkowaniem treści i formy przyjętym założeniom. Pozytywistyczna powieść tendencyjna (z tezą) miała odtwarzać rzeczywistość, być zwierciadłem życia; wychowywać społeczeństwo, objaśniać świat otaczający i uczyć sposobów rozwiązywania istotnych spraw; popularyzować program organicznikowski, propagować nowe postawy społ.-kult., uświadamiać. Tendencyjność nacechowana była subiektywizmem i stronniczością ideologiczną, literaturę cechował schematyzm w konstrukcji fabuły, przerost ideologii nad treścią i metodą i nachalny dydaktyzm, na przykład Marta, Pan Graba, Ostatnia miłość, Pamiętnik Wacławy i Meir Ezofowicz E. Orzeszkowej

Co to jest Literatura Tendencyjna w Słownik definicji T .