twórczość co to znaczy

Co oznacza Twórczość? Co to jest: mies. lit. wychodzący od 1945 r. Do V 1950 r. ukazywała się w

Co znaczy "twórczość"

Definicja "TWÓRCZOŚĆ": mies. lit. wychodzący od 1945 r. Do V 1950 r. ukazywała się w Krakowie pod redakcją K. Wyki, później została przeniesiona do Warszawy. Redakcję objął A. Ważyk, a od 1955 r. J. Iwaszkiewicz. Po jego śmierci (1980) pismem kieruje J. Lisowski. W różnych okresach w skład redakcji wchodzili: H. Bereza, J. Bieńkowski, P. Hertz, A. Kijowski, W. Natanson, J. Stryjkowski, A. Kamieńska, J. Śpiewak. W l. 1950-56 "T." była organem ZLP. Idealny moment przeżywała na przełomie l. 60. i 70., gdy ukazały się w niej istotne teksty (między innymi Miazga J. Andrzejewskiego, utwory J. Stryjkowskiego, M. Nowakowskiego, eseje Z. Herberta, P. Jasienicy, L. Kołakowskiego, szkice teoretycznoliterackie M. Janion, J. Błońskiego, J. Trznadla) i kompetentna wiadomość o lit. światowej. Pismo zawsze wypełniało deklarację z pierwszego numeru, iż "pragnie być w pierwszej kolejności wiernym odbiciem współczesnej twórczości w prozie i literaturze", precyzyjnie odzwierciedlało stan literatury określonego czasu, reagowało na wszystkie wydarzenia lit. "T." podkreślała ważność pamięci o pisarzach minionych lat - przypomniała W. Gombrowicza, B. Schulza, S. I. Witkiewicza, J. Kadena-Bandrowskiego, skierowała do pisarzy i krytyków ankietę Jak oceniam literaturę dwudziestolecia. Specjalne numery poświęciła ((między innymi A. Mickiewiczowi (1945), J. Słowackiemu (1959), S. Żeromskiemu (1975), a również lit. franc. (1957) i austr. (1964). W miesięczniku znajdują miejsce debiutanci, systematycznie są zamieszczane recenzje wychodzących książek, felietony i eseje lit

Co to jest Twórczość w Słownik definicji T .