vade mecum co to znaczy

Co oznacza Vade-mecum? Co to jest: cykl 100 wierszy C. Norwida, stworzonych w różnych czasach

Co znaczy Vade-mecum

Definicja VADE-MECUM: cykl 100 wierszy C. Norwida, stworzonych w różnych czasach, skomponowanych w całość. Najpełniejsza realizacja modelu liryki autora. Pisarz podjął polemikę z romant. koncepcją literaturze. Wskazywał na jej jednostronność, nadmierny związek z współcz. życiem narodu. Domagał się literaturze intelektualnej, podejmującej uniwersalną problematykę moralną, szczególnie istotną w świecie rozwijającej się cywilizacji i coraz większego zagubienia człowieka. Cykl otwierają Ogólniki - wiersz, gdzie określił kluczowy wymóg literaturze: "odpowiednie dać rzeczy wyraz". Tytuł V. (= pójdź za mną) bywa różnie interpretowany: jako słowo wiary poety, iż wyznacza liryce pol. właściwy kierunek (list do J. I. Kraszewskiego z V 1866), jako zaproszenie skierowane do czytelnika, mającego być współtwórcą dzieła, jako zachęta do wędrówki z autorem poprzez przeszłość i teraźniejszość (aluzja do słów Wergiliusza z I pieśni Piekła Dantego). Cykl nie został wydany za życia Norwida. Zapewne zdekompletowany, znany jest z podobizny autografu (1947) i filol. opracowania J. W. Gomulickiego (1962)

Co to jest Vade-mecum w Słownik definicji V .