aleksander właśc chwat co to znaczy

Co znaczy Wat Aleksander, właśc. A. Chwat słownik. Co to jest prozaik, tłumacz. Studiował filozofię

Co znaczy Wat aleksander, właśc. A. Chwat

Definicja WAT ALEKSANDER, WŁAŚC. A. CHWAT: pisarz, prozaik, tłumacz. Studiował filozofię na UW. Współzałoż. warszawskiej ekipy futurystów, prowokujący ekscentrycznym zachowaniem. Redaktor "Miesięcznika Literackiego", "Nowej Sztuki" i "Almanachu Nowej Sztuki", sympatyzujący z komunizmem. W l. 1933-39 kierownik lit. wydawnictwa Gebethner i Wolff. Po wybuchu wojny we Lwowie. W 1940 r. został aresztowany, a jego rodzina zesłana do Kazachstanu. Zwolniony na podstawie amnestii, do 1946 r. przebywał w Kazachstanie. Repatriowany, zamieszkał w Warszawie. Został redaktorem naczelnym PIW-u. W l. 50. wycofał się z życia lit. W 1958 r. wyjechał za granicę, od 1961 r. zamieszkał na stałe we Francji. Debiutował skandalizującym tomem Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka (1920), złożonym z chaotycznie zestawionych fragmentów. Na pograniczu literaturze i prozy znajduje się t. Niepracujący Lucyfer (1926) - w tytułowym utworze nikomu niepotrzebny diabeł we współczesnym zmechanizowanym świecie staje się błaznem, Ch. Chaplinem. W. regularnie eksperymentował, zwł. z językiem: deformował słowa, tworzył dziwaczne neologizmy, łamał składnię, eksponował brzmienia, otwierając pole wyobraźni - jak pisał: powstają wtedy "obrazy nie dające się wyobrazić". Inspirowała go twórczość nadrealistów (Czyście nie widzieli ulicy Gołębiej?), popisywał się paradoksami, parodiami tradycji lit., połączeniami słów i zdań na zasadzie gry jęz. Utwory futurystyczne były zabawą lit. - znaczne powstaną potem, zwł. na emigracji. W 1948 r. ukazały się Antyzoil lub rekolekcje na zakończenie roku i Błahy komentarz do rzeczy ogromnych - słowo sprzeciwu pisarza wobec zbliżającej się epoki indoktrynacji. Po dłuższym milczeniu W. opublikował Wiersze śródziemnomorskie (1962). W 1968 r. ukazało się Ciemne zwierciadło. Istotnym tekstem był Mój wiek (wyd. 1977) - nagrane i opracowane poprzez Cz. Miłosza wspomnienia ukazujące dramat lewicującego intelektualisty. W., niedoceniony za życia, stał się sławny po śmierci.

Słownik Woroszylski Wiktor:
Co znaczy dziennikarz. Studiował polonistykę na Uniw. Łódzkim. W młodości żarliwy wyznawca ideologii komunistycznej. 3 lata pobytu w ZSRR (w 1952-55 studiował w Instytucie Literatury w Moskwie) były czasem wat aleksander, właśc. a. chwat.
Słownik W Weronie:
Co znaczy C. Norwida, wprowadzony również - jako pieśń - do komedii Noc tysięczna druga. Powstał pod wrażeniem zwiedzania rzekomych domów Montecchich i Capulettich i fałszywego grobu Romea i Julii. Realist wat aleksander, właśc. a. chwat.
Słownik Wyzwolenie:
Co znaczy Wyspiańskiego, następny rozrachunek autora ze współcz. Polską zrealizowany w nowatorskiej formie teatru w teatrze . Bohaterem utworu jest Konrad - prometejska postać z III cz. Dziadów A. Mickiewicza wat aleksander, właśc. a. chwat.
Słownik Wędrówka:
Co znaczy w Odysei Homera (znak życia) i Boskiej Komedii Dantego (((znak wznoszenia się człowieka z dna upadku ku świętości). Z poematu Dantego najczęściej jest wybierany motyw wędrówki poprzez Piekło. W lit wat aleksander, właśc. a. chwat.
Słownik Węgierski Tomasz Kajetan:
Co znaczy Naruszewicza. Cudowne dziecko lit. oświec. - debiutował jako 15-letni chłopiec wierszami zamieszczonymi w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych . Jego talent ujawnił się już w szkole (jezuickie wat aleksander, właśc. a. chwat.

Co to jest Wat Aleksander, właśc. A. Chwat w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: