wędrowiec co to znaczy

Co znaczy Wędrowiec słownik. Co to jest wyd. w Warszawie w l. 1863-1906, w składzie redakcji

Co znaczy "wędrowiec"

Definicja "WĘDROWIEC": tygodnik wyd. w Warszawie w l. 1863-1906, w składzie redakcji pracowali między innymi A. Dygasiński, B. Prus, A. Sygietyński, S. Witkiewicz. Zainteresowania społ. publicystów i pisarzy skupiały się na chłopstwie i potrzebie jego rozwoju umysłowego i ekonomicznego, w czym widziano szansę dla kwestie narod. Najmocniejszą stroną pisma była publicystyka podejmująca tematy z zakresu estetyki i krytyki lit. i grafika, do istotnych publikacji należały szkice Witkiewicza w obronie autonomicznej wartości sztuki, wbrew tendencyjności i dydaktyzmowi epoki. "W." popularyzował naturalistów, nowe metody obrazowania, przyczynił się do wypracowania nowej koncepcji powieści realist. Na łamach tygodnika ukazywały się utwory bliskie naturalizmowi, między innymi Placówka B. Prusa i opowiadania chłopskie A. Dygasińskiego.

Słownik "Wiadomości Literackie":
Co znaczy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu międzywojennym. Założyciel i red. M. Grydzewski stworzył nowoczesny magazyn lit. na wzór pism franc., dbając o jego poziom, lecz i o zdobycie szerokiego kręgu odbiorców "wędrowiec".
Słownik Wallenrodyzm:
Co znaczy człowieka zmuszonego wybierać pomiędzy zdradą ideałów patriotycznych a sprzeniewierzeniem się własnemu sumieniu. Termin powstał przez wzgląd na kreacją bohatera Konrada Wallenroda A. Mickiewicza "wędrowiec".
Słownik Wolska Maryla:
Co znaczy Matka B. Obertyńskiej. Studiowała malarstwo w Monachium i Paryżu. Jej lwowski salon w willi Zaświecie stał się miejscem spotkań intelektualnej i artyst. elity miasta (nieformalna towarzyska ekipa "wędrowiec".
Słownik Woronicz Jan Paweł:
Co znaczy prawa U. Wil. Od 1815 r. biskup krakowski, a od 1829 arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego. 24 V 1829 koronował cara Mikołaja I na króla Polski. Jeden z pierwszych członków Tow "wędrowiec".
Słownik Wybicki Józef:
Co znaczy dziennikarz i działacz polit., aktywny uczestnik obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Działał w KEN, w Komisjach Sejmu Czteroletniego, uczestniczył w opracowaniu tak zwany "wędrowiec".

Co to jest Wędrowiec w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: