zakład narodowy ossolińskich co to znaczy

Co znaczy Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Ossolineum słownik. Co to jest biblioteka fundacyjna

Co znaczy Zakład narodowy im. Ossolińskich, ossolineum

Definicja ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, OSSOLINEUM: biblioteka fundacyjna prowadząca działalność nauk. i wydawniczą, założona poprzez J. M. Ossolińskiego (Wiedeń 1817, Lwów 1827), po II wojnie światowej przeniesiona do Wrocławia. W tworzonych zbiorach znalazły się rękopisy, archiwalia i prywatne biblioteki, między innymi Lubomirskich. Aktualnie O. posiada jeden z najbogatszych zbiorów druków i rękopisów lit. pol., grafik, numizmatów, pieczęci, pamiętniki i listy pisarzy, autografy, między innymi A. Mickiewicza (w tym Pana Tadeusza), J. Słowackiego, A. Fredry, H. Sienkiewicza, W. Reymonta, J. Kasprowicza, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego. Wydawnictwo (działające od 1828) nawiązując do najlepszych tradycji wznawia dzieła klasycznej lit. pol., publikuje wartościowe serie (Biblioteka Narodowa, Książki o Książce, Monografie Śląskie), popularyzuje twórczość pisarzy wrocławskich i dolnośląskich. Na mocy ustawy sejmowej (1995) wydawnictwo pozostało przedsiębiorstwem państwowym, z kolei fundamentem działalności biblioteki ponownie stała się fundacja.

Słownik Zbytki Polskie:
Co znaczy Potockiego (z Moraliów), ma postać odpowiedzi na pytanie postawione w I wersie: krytykuje magnaterię, szlachtę i duchowieństwo za nadmierną skłonność do zbytkownego życia. Autor posługuje się ironią zakład narodowy im. ossolińskich, ossolineum.
Słownik Zaczarowana Dorożka:
Co znaczy poematów K. I. Gałczyńskiego utrzymanych w poetyce groteskowo-satyrycznej, pełnych odniesień do autentycznych osób i zdarzeń, w tym osobistych autora. Zamieszczone zostały wiersze o różnej tonacji zakład narodowy im. ossolińskich, ossolineum.
Słownik "Zdrój. Dwutygodnik Poświęcony Sztuce I Kulturze Umysłowej":
Co znaczy Poznaniu, organ pol. ekspresjonizmu. Red. był J. Hulewicz, lecz od VII 1918 r. faktycznym S. Przybyszewski. Pismo miało charakter eklektyczny. Współpracowali z nim pisarze młodopolscy (m. in zakład narodowy im. ossolińskich, ossolineum.
Słownik Związek Pisarzy Polskich Na Obczyźnie:
Co znaczy 1945), prowadzi działalność kulturalną, wydawniczą, organizuje pomoc materialną dla pisarzy, zajmuje stanowisko w sprawach funkcjonowania lit. (między innymi sprzeciw wobec ograniczeń wolności słowa zakład narodowy im. ossolińskich, ossolineum.
Słownik Za Chlebem:
Co znaczy Sienkiewicza ukazująca na przykładzie dziejów przybyłych do Ameryki Wawrzona Toporka i jego córki Marysi tragizm losów pol. emigrantów, którzy nie znając warunków życia w nowym państwie skazywani zakład narodowy im. ossolińskich, ossolineum.

Co to jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Ossolineum w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: