Idzzczyk co to znaczy

Nazwisko: Idziszczyk. Ludzie o nazwisku Idziszczyk w Polsce

Nazwisko Idziszczyk

Pochodzenie Idziszczyk: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


2 Polaków o nazwisku Idziszczyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziszczyk: Idziszzcyk, Idziszczowiyk, Idziszczyka, Idziszczykowie.
Napisz E-mail: idziszczyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I